Navigacija

doc. dr Radovan Subić
docent

Nastavnik - II-4
Filozofski fakultet
051/322-780
Katedre
 • Filozofski fakultet - Katedra za istoriju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Istorija novog vijeka docent 6. jul 2023.

Predmeti

Filozofski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
MIS15IBH Istorija Bosne i Hercegovine od početka XIX vijeka do 1918. godine
MIS15IJI Istorija jugoslovenske ideje u novom vijeku
MIS15IPP Istočno pitanje u XIX i početkom XX vijeka
MIS15ISJ Istorija srpske i južnoslovenske ideje
MIS15ISNV Istorija srpskog naroda u novom vijeku
MIS15ISP Istočno pitanje
MIS15ISR Izrada samostalnog istraživačkog rada
MIS15PŽS Privatni život Srba u XIX vijeku
MIS15SMO Kulturno nasljeđe Srba u novom vijeku
MIS15SNM Srpski narod u međunarodnim odnosima XIX i početkom XX vijeka
MIS15CGT Crna Gora od pada pod tursku vlast do 1851.
Akademske studije prvog ciklusa
IJI136-20 Istorija jugoslovenske ideje
ISP136-16 Istočno pitanje u XIX vijeku
NIFZF1 Nacionalna istorija (poč. 19. v - 1918) I
NIFZF2 Nacionalna istorija (poč. 19. v - 1918) II
PŽS135-16 Privatni život Srba u XIX vijeku
SJI135-16 Srpska i južnoslovenska istorija (1804 - 1918) 1
SJI136-16 Srpska i južnoslovenska istorija (1804 - 1918) 2

Bibliografija

Radovi u časopisima

  „Hrvatska politika u XIX vijeku – kratak pregled"

  Časopis Serbian Studies Research
  Godina 2023
  Autori Radovan Subić
  Volumen 14
  Broj 1
  Strana od 279
  Strana do 311

  Balkanski ratovi na stranicama Sarajevskog lista (1912-1913)

  DOI 0.7251/SIN2202006S
  Časopis Sineza
  Godina 2022
  Autori Radovan Subić
  Volumen 3
  Broj 2
  Strana od 105
  Strana do 121
  Veb adresa http://sineza.ff.unibl.org/sineza

  Bosna i Hercegovina u Memoarima maršala Marmona (1806–1811)

  DOI DOI 10.7251/SIC2003115S
  Časopis Srpski istorijski časopis
  Godina 2021
  Autori Radovan Subić
  Volumen III/IV
  Strana od 115
  Strana do 139

  Dva djela o habzburškoj prošlosti (Hajnc-Diter Hajman, Habzburzi. Dinastija i carstva, Akademska knjiga, Novi Sad 2020, str. 214; Sajmon Vajnder, Danubia. Lična istorija habzburške Evrope, Službeni glasnik, Beograd 2019, str. 547) (prikazi knjiga)

  DOI DOI 10.7251/SIC2003215S
  Časopis Srpski istorijski časopis
  Godina 2021
  Autori Radovan Subić
  Volumen III/IV
  Strana od 215
  Strana do 219

  Kruna jedne karijere (Žan-Pol Bled, Agonija jedne monarhije. Austrougarska 1914.–1920., Beograd 2020, NNK Internacional, str. 536) (prikaz knjige)

  DOI DOI 10.7251/SIC2003229S
  Časopis Srpski istorijski časopis
  Godina 2021
  Autori Radovan Subić
  Broj III/IV
  Strana od 229
  Strana do 231

  Šta su skrivile? (Nikola Borković, Šta su skrivile? Stradanje beba u Kliničko-bolničkom centru Banja Luka, u maju i junu 1992, Republički centar za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica (prikaz knjige)

  Časopis Zbornik Matice srpske za društvene nauke
  Godina 2021
  Autori Radovan Subić
  Volumen 178
  Broj 2
  Strana od 317
  Strana do 318

  Habzburška balkanska politika na razmeđu vijekova (Boro Bronza, Austrija i Zapadni Balkan 1788–1815, Filozofski fakultet, Banja Luka 2020, 237 str.) (prikaz knjige)

  Časopis Zbornik Matice srpske za istoriju
  Godina 2021
  Autori Radovan Subić
  Volumen 104
  Strana od 190
  Strana do 191

  Knjiga o stvaranju „nacije s greškom“ (prikaz)

  DOI https://doi.org/10.7251/SIN2002111S
  Časopis Sineza
  Godina 2020
  Autori Radovan Subić
  Volumen 2
  Broj 1
  Strana od 111
  Strana do 114

  Srpski istorijski časopis I (prikaz)

  DOI https://doi.org/10.7251/SIN2001131S
  Časopis Sineza
  Godina 2020
  Autori Radovan Subić
  Volumen 1
  Broj 1
  Strana od 121
  Strana do 122

  Kazivanje Vilka Šeferova

  DOI 10.34298/MG2041251S
  Časopis Mešovita građa Miscellanea Nova serija
  Godina 2020
  Autori Radovan Subić
  Broj XLI
  Strana od 251
  Strana do 263

  Svjedočenje o Srbima interniranim u Sremskoj Mitrovici 1914-1915. godine

  Časopis Spomenica Istorijskog arhiva „Srem“
  Godina 2020
  Autori Radovan Subić
  Broj 19
  Strana od 113
  Strana do 121

  Bosna i Hercegovina u američkom javnom mnjenju (1914–1918)

  DOI 10.7251/SIC0219083S
  Časopis Srpski istorijski časopis
  Godina 2019
  Autori Radovan Subić
  Broj II
  Strana od 83
  Strana do 105
  Veb adresa https://srpskiistorijskicasopis.com/index.php/sic

  Edmund Spenser o osmanskoj Bosni i Hercegovini 1850.

  DOI 10.7251/GUARS1810121S
  Časopis GLASNIK UDRUŽENJA ARHIVSKIH RADNIKA
  Godina 2018
  Autori Radovan Subić
  Broj 10
  Strana od 121
  Strana do 129

  Sarajevski list o Uskršnjem ustanku 1916.

  DOI 10.7251/RAD1827085S
  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2018
  Autori Radovan Subić
  Broj 27
  Strana od 85
  Strana do 103

  Dvije knjige o spoljnoj politici Srbije od 1860. do 1878. godine : Danko Leovac, Srbija i Rusija za vreme druge vladavine kneza Mihaila (1860-1868), Službeni glasnik, Beograd 2015, str. 338. : Suzana Rajić, Spoljna politika Srbije. Između očekivanja i realnosti 1868-1878, Srpska književna zadruga, Beograd 2015, str. 583.

  Časopis GLASNIK UDRUŽENJA ARHIVSKIH RADNIKA
  Godina 2017
  Autori Radovan Subić
  Broj 9
  Strana od 349
  Strana do 352

  Jedan britanski putopisac o pohodu Omer-paše Latasa u Hercegovini 1861. godine

  DOI 10.7251/GUARS1709083S
  Časopis GLASNIK UDRUŽENJA ARHIVSKIH RADNIKA
  Godina 2017
  Autori Radovan Subić
  Broj 9
  Strana od 83
  Strana do 96

  Banjalučki boj 1737. godine u novijoj istoriografiji na srpskom jeziku

  DOI 10.7251/RAD1725171S
  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2017
  Autori Radovan Subić
  Broj 25
  Strana od 171
  Strana do 182

  Džon Rel, Kajzer Vilhelm II, Filip Višnjić, Beograd 2015, str. 327 (prikaz knjige)

  Časopis GLASNIK UDRUŽENJA ARHIVSKIH RADNIKA
  Godina 2016
  Autori Radovan Subić
  Broj 8
  Strana od 431
  Strana do 433

  Dejvid Fromkin, Posljednje leto Evrope. Ko je započeo Veliki rat 1914? Žagor, Beograd 2006, str. 328 (prikaz knjige)

  Časopis GLASNIK UDRUŽENJA ARHIVSKIH RADNIKA
  Godina 2015
  Autori Radovan Subić
  Broj 7
  Strana od 403
  Strana do 405

  Žan-Pol Bled, Franc Ferdinand, Internacional, Beograd 2014, str. 342 (prikaz knjige)

  Časopis GLASNIK UDRUŽENJA ARHIVSKIH RADNIKA
  Godina 2015
  Autori Radovan Subić
  Broj 7
  Strana od 413
  Strana do 415

  Benjamin Kalaj i ugarsko-srpski planovi za Bosnu i Hercegovinu 1868-1871.

  DOI 10.7251/GUARS1507071S
  Časopis GLASNIK UDRUŽENJA ARHIVSKIH RADNIKA
  Godina 2015
  Autori Radovan Subić
  Broj 7
  Strana od 71
  Strana do 84

  Dušan Berić, Ustanak u Hercegovini 1852–1862, Beograd – Novi Sad 1994 (prikaz knjige)

  Časopis GLASNIK UDRUŽENJA ARHIVSKIH RADNIKA
  Godina 2014
  Autori Radovan Subić
  Broj 6
  Strana od 555
  Strana do 560

  Čedomir Antić, Neizabrana saveznica: Srbija i Velika Britanija u Prvom svetskom ratu, Beograd 2012 (prikaz knjige)

  Časopis GLASNIK UDRUŽENJA ARHIVSKIH RADNIKA
  Godina 2014
  Autori Radovan Subić
  Broj 6
  Strana od 563
  Strana do 565

  Mihailo Vojvodić, Stojan Novaković u službi nacionalnih i državnih interesa, Srpska književna zadruga, Beograd 2012 (prikaz knjige)

  Časopis GLASNIK UDRUŽENJA ARHIVSKIH RADNIKA
  Godina 2014
  Autori Radovan Subić
  Broj 6
  Strana od 567
  Strana do 569

  Modernizacija bosanske provincijske vojske u procesu američko-osmanskog sporazumjevanja 1862. godine

  DOI 10.7251/GUARS1406139S
  Časopis GLASNIK UDRUŽENJA ARHIVSKIH RADNIKA
  Godina 2014
  Autori Radovan Subić
  Broj 6
  Strana od 139
  Strana do 155

  Posljednji vojni pohod Omer-paše Latasa

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2014
  Autori Radovan Subić
  Broj 19
  Strana od 155
  Strana do 164

  Abraham Linkoln i Američki građanski rat

  Časopis GLASNIK UDRUŽENJA ARHIVSKIH RADNIKA
  Godina 2013
  Autori Radovan Subić
  Broj 5
  Strana od 137
  Strana do 154

  Bosna u „Beleškama“ Milana Piroćanca

  Časopis GLASNIK UDRUŽENJA ARHIVSKIH RADNIKA
  Godina 2013
  Autori Radovan Subić
  Broj 5
  Strana od 161
  Strana do 167

  Žan - Pol Bled, Bizmark, Beograd 2011 (prikaz knjige)

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2013
  Autori Radovan Subić
  Broj 17
  Strana od 209
  Strana do 213

  Boro Bronza, Austrijska politika prema prostoru Bosne i Hercegovine 1699–1788. Filozofski fakultet, Banja Luka 2012 (prikaz knjige)

  Časopis Prilozi
  Godina 2013
  Autori Radovan Subić
  Broj 42
  Strana od 246
  Strana do 247

  Dragoljub R. Živojinović, Nadmeni saveznik i zanemareno srpstvo: britansko-srpski odnosi (1878–1941), Beograd 2011 (prikaz knjige)

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2012
  Autori Radovan Subić
  Broj 16
  Strana od 225
  Strana do 229

  Duško M. Kovačević, Rusija u međunarodnim odnosima 1856–1894: Od Krimskog rata do saveza sa Francuskom, Beograd 2012 (prikaz knjige)

  Časopis GLASNIK UDRUŽENJA ARHIVSKIH RADNIKA
  Godina 2012
  Autori Radovan Subić
  Broj 5
  Strana od 547
  Strana do 550

  Borivoje Milošević, Pravoslavno sveštenstvo u društvenom razvoju Bosanske Krajine u drugoj polovini XIX i početkom XX vijeka, Banja Luka 2012 (prikaz knjige)

  Časopis Zbornik Matice srpske za istorije
  Godina 2012
  Autori Radovan Subić
  Broj 86
  Strana od 87
  Strana do 87

  Vilijam Stilman i Hercegovački ustanak (1875–1878)

  Časopis GLASNIK UDRUŽENJA ARHIVSKIH RADNIKA
  Godina 2012
  Autori Radovan Subić
  Broj 4
  Strana od 143
  Strana do 159

Radovi sa skupova

  Grčki i srpski ustanci protiv osmanske vlastu u djelima Vilijama Dž. Stilmana

  Naučni skup 100 godina grčkog jezika i kulture u Banjoj Luci
  Publikacija 100 godina grčkog jezika i kulture u Banjoj Luci. Zbornika radova sa naučne konferencije
  Godina 2024
  Autori Radovan Subić
  Strana od 96
  Strana do 120

  Američka štampa o stvaranju jugoslovenske države

  Naučni skup Kraj Prvog svjetskog rata i nastanak jugoslovenske države
  Publikacija Zbornik radova. Kraj Prvog svjetskog rata i nastanak jugoslovenske države, ANURS, Naučni skupovi knjiga LI Banja Luka
  Godina 2020
  Autori Sandra Lukić i Radovan Subić
  Strana od 355
  Strana do 378

  Osmanska Bosna i Hercegovina u hrvatskoj političkoj ideologiji (1832-1848)

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti
  DOI 10.7251/FLZZB1901069S
  Publikacija Zbornik radova sa Naučnog skupa – Banjalučki novembarski susreti, knj. 19, Banja Luka 16. novembra 2018, Univerzitet u Banjoj Luci Filozofski fakultet Banja Luka, 2019.
  Godina 2018
  Autori Radovan Subić
  Strana od 69
  Strana do 81

  Stefan Burijan o Južnim Slovenima

  Naučni skup Naučni skup. Univerzitet u Banjoj Luci, Filozofski fakultet. Mađari i Južni Sloveni
  DOI 10.7251/FILZBNS1718143L
  Publikacija Zbornik radova sa naučnog skupa (Banja Luka, 10. novembar 2017.)
  Godina 2017
  Autori Sandra Lukić i Radovan Subić
  Strana od 143
  Strana do 159

  Treći život Dimitrija Đorđevića

  Naučni skup Ćorovićevi susreti 2016. godine: Pisci srpske istorije
  Publikacija Naučni skup istoričara sa međunarodnim učešćem, Ćorovićevi susreti 2016. godine. Zbornik radova. Pisci srpske istorije
  Godina 2016
  Autori Radovan Subić
  Strana od 317
  Strana do 327

  Strani putopisci o „vođi" Hercegovačkog ustanka Mići Ljubibratiću

  Naučni skup Ustanak Srba u Hercegovini i Bosni 1875-1878. godine (Povodom 140 godina od podizanja ustanka)
  Publikacija Zbornik radova Ustanak Srba u Hercegovini i Bosni 1875-1878. godine (Povodom 140 godina od podizanja ustanka) Univerzitet u Banjoj Luci Filozofski fakultet Banja Luka
  Godina 2016
  Autori Radovan Subić
  Strana od 113
  Strana do 123

  Gledston i Velika istočna kriza (1875-1878)

  Naučni skup Ćorovićevi susreti istoričara
  Publikacija Međunarodni naučni skup istoričara, Ćorovićevi susreti 2015. godine: Hercegovački ustanak 1875–1878
  Godina 2015
  Autori Radovan Subić
  Strana od 211
  Strana do 232

Ostali radovi

  „Bosanski ejalet u vrijeme Srpske revolucije“

  Izdavač Univerzitet u Novom Sadu Filozofski fakultet
  ISSN/ISBN SBN 978-86-6065-710-9
  Godina 2023
  Autori Radovan Subić
  Strana od 125
  Strana do 162
  Veb adresa https://digitalna.ff.uns.ac.rs/sadrzaj/2023/978-86-6065-710-9

  V. Krasić, Ustanak u Bosni od 1875. do 1878. god. : građa za noviju srpsku istoriju rata za oslobođenje

  Izdavač Udruženje arhivskih radnika Republike Srpske : Arhiv Republike Srpske
  ISSN/ISBN 978-99976-941-3-3
  Godina 2021
  Autori Radovan Subić

  Adventurers, Agents, and Soldiers: British Travel Writers in Bosnia and Herzegovina (1844 – 1856)

  Izdavač Trivent Publishing
  ISSN/ISBN ISBN 978-615-81689-3-9
  DOI DOI: 10.22618/TP.HMWR.2020VTA2.289.005
  Godina 2020
  Autori Radovan Subić
  Strana od 73
  Strana do 97
  Veb adresa https://trivent-publishing.eu/home/123-voyages-and-travel-accounts-in-historiography-and-literature-connecting-the-balkans-and-the-modern-world.html

  Godina 1882. u južnoslovenskoj istoriji

  Izdavač Filozofski fakultet Banja Luka
  ISSN/ISBN ISBN 978-99976-38-13-7
  DOI 10.7251/FLZZB1801077S
  Godina 2018
  Autori Radovan Subić
  Strana od 77
  Strana do 94

  Hrvatska politika u austrougarskoj Bosni i Hercegovini za vrijeme srpske borbe za crkveno-školsku autonomiju

  Izdavač Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  DOI 10.7251/ZSDG0117105S
  Godina 2017
  Autori Radovan Subić
  Strana od 105
  Strana do 118

  Sjećanje srpskog sveštenika Nikole Prokopića na stradanja pod austrougarskom upravom

  Izdavač Andrićev institut
  Godina 2014
  Autori Radovan Subić
  Strana od 29
  Strana do 33

Knjige

  Britanski putnici o Bosni i Hercegovini u posljednjim decenijama XIX vijeka. Zbirka izvora

  Izdavač Filozofski fakultet Univerziteta U Banjoj Luci
  ISBN 978-99976-38-22-9
  Godina 2019
  Autori Radovan Subić
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 103

  Stilman i balkanski ustanci (1866-1878)

  Izdavač Phoenix Press
  ISBN 978-86-6149-052-1
  Godina 2016
  Autori Radovan Subić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 147

Projekti

Srbi u Habzburškoj monarhiji i Osmanskom carstvu XVIII-XX vijek

Polazeći od pretpostavke da u domaćoj istoriografiji nisu proučeni svi aspekti srpske prošlosti u posmatranom vremenskom i geografsko-političkom prostoru, cilj istraživanja je da se sagledaju dosadašnji rezultati na polju pručavanja srpske istorije, da se na osnovu radova, knjiga i izvora donesu nova viđenja i podaci u kojima bi bili opisani najvažniji problemi srpske prošlosti na pomenutim teritorijama, sa posebnim akcentom na veze srpskog naroda iz Habzburške monarhije i Osmanskog carstva...

Broj projekta 1251319
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Filozofski fakultet
Rukovodilac prof. dr Borivoje Milošević
Projektni tim prof. dr Boško Branković
doc. dr Radovan Subić
Vuk Mandić
Finansijer AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA,POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NAUČNOISTRAŽIVAČKU DJELATNOST
Početak realizacije 01.05.2022.
Završetak projekta 31.12.2022.
Vrijednost projekta 4800.0 BAM