Navigacija

prof. dr Branislav Glišić
redovni profesor

Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
redovni profesor 29. oktobar 2008.

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
ISS07KIS Klinička istraživanja u stomatologiji
ISS07OHV Ortopedija vilica
ISS07POT Predhirurška ortodontska terapija
Akademske studije trećeg ciklusa
DSBN15IIM Izborna istraživačka metoda
DSBN15IIP Individualni izborni predmet

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Evaluation of enamel surface after bracket debonding and adhesive removal with six different methods

  DOI https://doi.org/10.2298/SARH190305008A
  Časopis SRPSKI ARHIV ZA CELOKUPNO LEKARSTVO
  Godina 2020
  Autori Adriana Arbutina, Marijana Arapović-Savić, Mirjana Umićević-Davidović, Irena Kuzmanović Radman, Nenad Nedeljković i Branislav Glišić
  Broj 00
  Strana od 1
  Strana do 16
  Veb adresa http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0370-8179/2020%20OnLine-First/0370-81792000008A.pdf

Projekti

Primjena okluzalnog indeksa i fotogrametrijske analize za određivanje potrebe za ortodontskom terapijom

Zadatak moderne ortodoncije je unapređenje pacijentovog života, poboljšavanjem funkcionalne okluzije i dentofacijalne estetike, čime se utiče i na psihološko rasterećenje i samopouzdanje...

Broj projekta 1257019
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Medicinski fakultet
Rukovodilac prof. dr Vladan Mirjanić
Projektni tim dr Nenad Nedeljković
prof. dr Branislav Glišić
doc. dr Marijana Arapović-Savić
prof. dr Adriana Arbutina
Ljiljana Josipović
doc. mr Mirjana Umićević-Davidović
Početak realizacije 01.12.2019.
Završetak projekta 31.12.2020.
Vrijednost projekta 10000.0 BAM