Navigacija

Ljiljana Josipović

Referent za knjigovodstvene poslove - II-33
Medicinski fakultet
051326021

Projekti

Inoviranje alata za procjenu kvaliteta studija farmacije u Bosni i Hercegovini

Projekat je usmjeren na razvoj novih mehanizama kontrole kvaliteta procesa poučavanja i učenja, a time i na bolju kontrolu upravljanja i izvođenja tih procesa za studije farmacije u Bosni i Hercegovini. Predviđeno je uvođenje Okvira za vrednovanje zadržavanja znanja i Objektivno strukturiranog kliničkog ispita, novih mehanizama za objektivnu evaluaciju kvaliteta izvođenja nastavnih planova i programa, pedagoške i didaktičko-metodičke kompetencije nastavnog osoblja...

Broj projekta 1257034
Status Aktivan
Tip projekta Erazmus+
Organizaciona jedinica Medicinski fakultet
Rukovodilac doc. dr Žarko Gagić
Projektni tim Ana Golić Jelić
prof. dr Lana Nežić
doc. dr Irena Kasagić Vujanović
Biljana Gatarić
Jelena Rožić, ma
Marina Višković
doc. dr Nataša Bubić Pajić
Ljiljana Josipović
mr Nina Okuka
Anđelka Račić
Nebojša Mandić-Kovačević
prof. dr Ranko Škrbić
Finansijer ECEA Educatin, Audiovisual and Culture Executive Agency
Početak realizacije 01.01.2021.
Završetak projekta 31.01.2024.
Vrijednost projekta 219375.0 BAM

Primjena okluzalnog indeksa i fotogrametrijske analize za određivanje potrebe za ortodontskom terapijom

Zadatak moderne ortodoncije je unapređenje pacijentovog života, poboljšavanjem funkcionalne okluzije i dentofacijalne estetike, čime se utiče i na psihološko rasterećenje i samopouzdanje...

Broj projekta 1257019
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Medicinski fakultet
Rukovodilac prof. dr Vladan Mirjanić
Projektni tim doc. dr Adriana Arbutina
prof. dr Branislav Glišić
Ljiljana Josipović
doc. dr Marijana Arapović-Savić
dr Nenad Nedeljković
mr Mirjana Umićević-Davidović
Početak realizacije 01.12.2019.
Završetak projekta 31.12.2020.
Vrijednost projekta 10000.0 BAM