Navigacija

Sanja Pupac, ma
viši asistent

Akademija umjetnosti
Katedre
 • Akademija umjetnosti - Katedra za etnomuzikologiju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Etnomuzikologija viši asistent 28. maj 2020.

Predmeti

Akademija umjetnosti

Akademske studije drugog ciklusa
MEK1 Etnokoreologija 1
MEK2 Etnokoreologija 2
Akademske studije prvog ciklusa
13MEMEK1 Etnokoreologija 1
13MEMEK2 Etnokoreologija 2
13MEMEK3 Etnokoreologija 3
13MEMEK4 Etnokoreologija 4
13MEMEK5 Etnokoreologija 5
13MEMEK6 Etnokoreologija 6
13MEMEK7 Etnokoreologija 7
13MEMEK8 Etnokoreologija 8
21MEMEK1 Etnokoreologija 1
21MEMEK2 Etnokoreologija 2
21MEMEK3 Etnokoreologija 3
21MEMEK4 Etnokoreologija 4
21MEMEK5 Etnokoreologija 5
21MEMEK6 Etnokoreologija 6

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Prikaz knjige „Pjesmo moja roditelja moga“ autora Milorada Kenjalovića

  DOI 9772233146008
  Časopis Godišnjak Društva članova Matice srpske u Republici Srpskoj
  Godina 2018
  Autori Sanja Pupac
  Strana od 393
  Strana do 395

  Život i kompozitorski opus Vlade S. Miloševića, rad štampan u cjelini

  Časopis Godišnjak Društva članova Matice srpske u Republici Srpskoj
  Godina 2015
  Autori Sanja Pupac
  Strana od 289
  Strana do 350

Radovi sa skupova

  Tradicionalni muzički obrasci kao dio novog scenskog stvaralaštva

  Naučni skup Vlado S. Milošević ,,Tradicija kao inspiracija''
  DOI ISBN: 978-99938-27-39-9
  Publikacija Vlado S. Milošević ,,Tradicija kao inspiracija' - knjiga sažetaka
  Godina 2023
  Autori Dragica Panić Kašanski, Sanja Pupac i Sofija Vučićević

  Digitalizacija magnetofonskih traka Vlade Miloševića: Rezultati i perspektive

  Naučni skup Vlado S. Milošević, etnomuzikolog, kompozitor i pedagog – Tradicija kao inspiracija
  DOI ISBN 978-99955-28-55-3
  Publikacija Zbornik izvoda radova sa naučnog skupa Vlado S. Milošević, etnomuzikolog, kompozitor i pedagog – Tradicija kao inspiracija. Banja Luka
  Godina 2019
  Autori Sanja Pupac i Marija Dumnić Vilotijević
  Strana od 60

  Etnokoreološka terenska istraživanja oblasti Janj

  Naučni skup Vlado S. Milošević, etnomuzikolog, kompozitor i pedagog – Tradicija kao inspiracija
  DOI ISBN 978-99938-27-25-2,
  Publikacija Tematski zbornik Vlado S. Milošević, etnomuzikolog, kompozitor i pedagog – Tradicija kao inspiracija
  Godina 2017
  Autori Sanja Pupac
  Strana od 363
  Strana do 370

  Doprinos Vlade Miloševića organološkim istraživanjima u Bosanskoj krajini, rad štampan u zborniku izvoda radova

  Naučni skup Vlado S. Milošević, etnomuzikolog, kompozitor i pedagog – Tradicija kao inspiracija
  DOI ISBN 978-99938-27-22-1
  Publikacija Zbornik izvoda radova sa naučnog skupa Vlado S. Milošević, etnomuzikolog, kompozitor i pedagog – Tradicija kao inspiracija. Banja Luka
  Godina 2017
  Autori Sanda Dodik i Sanja Pupac
  Strana od 31

  DIO TRADICIONALNE IGRAČKE PRAKSE POTKOZARJA „AJMO ZAIGRATI GUSTO-PLETENO-KOZARAČKO KOLO, rad štampan u cjelini

  Naučni skup Vlado S. Milošević, etnomuzikolog, kompozitor i pedagog – Tradicija kao inspiracija
  DOI ISBN 978-99938-27-21-4
  Publikacija Tematski zbornik Vlado S. Milošević, etnomuzikolog, kompozitor i pedagog – Tradicija kao inspiracija
  Godina 2016
  Autori Sanja Pupac
  Strana od 370
  Strana do 379

  Etnokoreološka terenska istraživanja oblasti Janj

  Naučni skup Vlado S. Milošević, etnomuzikolog, kompozitor i pedagog – Tradicija kao inspiracija
  DOI ISBN 978-99938-27-20-7
  Publikacija Zbornik izvoda radova sa naučnog skupa Vlado S. Milošević, etnomuzikolog, kompozitor i pedagog – Tradicija kao inspiracija. Banja Luka
  Godina 2016
  Autori Sanja Pupac

  DIO TRADICIONALNE IGRAČKE PRAKSE POTKOZARJA „AJMO ZAIGRATI GUSTO-PLETENO-KOZARAČKO KOLO", rad štampan u zborniku izvoda radova

  Naučni skup Vlado S. Milošević, etnomuzikolog, kompozitor i pedagog – Tradicija kao inspiracija
  DOI ISBN 978-99938-27-17-7
  Publikacija Zbornik izvoda radova sa naučnog skupa Vlado S. Milošević, etnomuzikolog, kompozitor i pedagog – Tradicija kao inspiracija. Banja Luka
  Godina 2015
  Autori Sanja Pupac

  Zaostavština akademika Vlade S. Miloševića koja se čuva u Muzeju Republike Srpske

  Naučni skup Vlado S. Milošević, etnomuzikolog, kompozitor i pedagog, Tradicija kao inspiracija, Međunarodni naučni skup, Banja Luka 2014. god.
  Godina 2014
  Autori Sanja Pupac

  Igre Zmijanja u 21. vijeku

  Naučni skup Vlado S. Milošević, etnomuzikolog, kompozitor i pedagog, Tradicija kao inspiracija, Međunarodni naučni skup, Banja Luka 2012. god.
  Godina 2012
  Autori Sanja Pupac

  Igre bihaćkog kraja zapisane po opisima Vase Popovića

  Naučni skup Vlado S. Milošević, etnomuzikolog, kompozitor i pedagog, Tradicija kao inspiracija, Međunarodni naučni skup, Banja Luka 2010.
  Godina 2010
  Autori Sanja Pupac

  O vragolanki i mercedesu

  Naučni skup Vlado S. Milošević, etnomuzikolog, kompozitor i pedagog, Tradicija kao inspiracija, Međunarodni naučni skup, Banja Luka, 2007.
  Godina 2007
  Autori Dragica Panić Kašanski i Sanja Pupac

  Oblici orskih igara zastupljenih na prostorima Bosne i Hercegovine

  Naučni skup Dani Vlade S. Miloševića, etnomuzikolog, kompozitor i pedagog, Tradicija kao inspiracija, Međunarodni naučni skup, Banja Luka, 2004.
  Godina 2004
  Autori Sanja Pupac

Ostali radovi

  „Principi etnomuzikoloških i etnokoreoloških istraživanja“

  Godina 2015
  Autori Sanja Pupac

  „Od Muzeja Vrbaske banovine do Muzeja Republike Srpske (1930-2010), publikacija povodom 80 godina Muzeja Republike Srpske"

  Izdavač JU Muzej Republike Srpske
  ISSN/ISBN 978-99955-28-16-4
  Godina 2010
  Autori Sanja Pupac
  Strana od 195
  Strana do 206

Knjige

  Život protkan notama- Vlado Milošević

  Izdavač Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 978-99938-27-14-6
  Godina 2020
  Autori Sanja Pupac
  Tip knjige naučna kartografska publikacija
  Broj strana 85

  Edukativna bojanka „Zaboravljeni zvuk tradicionalnih muzičkih instrumenata“

  Izdavač JU Muzej Republike Srpske
  ISBN 978-99938-45-97-3
  Godina 2019
  Autori Sanja Pupac
  Tip knjige pomoćni udžbenik
  Broj strana 19

  Zaboravljeni zvuk tradicionalnih muzičkih instrumenata

  Izdavač JU Muzej Republike Srpske
  ISBN 978-99938-27-29-0
  Godina 2019
  Autori Sanja Pupac
  Tip knjige ostale nastavne publikacije
  Broj strana 103

  Priručnik- Seminar tradicionalnih igara i pesama Mačve, Jadra i Rađevine, Potkozarja i Novog Pazara

  Izdavač Centar za istraživanje i očuvanje tradicionalnih igara Srbije
  ISBN 979-0-9014193-1-5
  Godina 2014
  Autori Sanja Pupac, Slavica Mihailović i Dejan Trifunović
  Tip knjige ostale nastavne publikacije

Umjetnički radovi

  Povratak u svijet iluzije

  Izdavač Muzej Republike Srspke
  Tip Samostalna izložba (nacionalna)
  Trajanje 28.05.2020. - do daljnjeg
  Godina 2020
  Autori Ivana Pandžić i Sanja Pupac

  CIOTIS- Centar za istraživanje i očuvanje tradicionalnih igara Srbije 2014

  Izdavač CIOTIS- Centar za istraživanje i očuvanje tradicionalnih igara Srbije 2014
  Tip Ostali umetnički radovi
  Tehnika Predavanje i praktično izvođenje
  Godina 2020
  Autori Sanja Pupac

  Otključaj svijet iluzije i nauke

  Izdavač Muzej Republike Srspke
  Tip Samostalna izložba (nacionalna)
  Trajanje 18.05.2019. - oktobar, 2019.
  Godina 2019
  Autori Ivana Pandžić i Sanja Pupac

  „Metodologija rada sa pjevačkim grupama“

  Izdavač Vlade Švicarske i Vlade Švedske, a sprovodi ga UNDP sa domaćim vlastima
  Tip Ostali umetnički radovi
  Tehnika Multimedijalno, praktično predavanje
  Godina 2019
  Autori Sanja Pupac

  Otključaj svijet iluzije i nauke

  Izdavač JU Muzej Republike Srpske
  Tip Samostalna izložba (nacionalna)
  Trajanje 22.05.2019. do 01.10.2019.
  Tehnika Interaktivna
  Godina 2019
  Autori Sanja Pupac i Ivana Pandžić

  „Zaboravljeni zvuk tradicionalnih muzičkih instrumenata“

  Izdavač Muzej Republike Srpske
  Tip Samostalna izložba (nacionalna)
  Trajanje 23.04.2019. do 01.10.2019.
  Godina 2019
  Autori Sanja Pupac
  Veb adresa pupacsanja@gmail.com ; sanja.pupac@au.unibl.org

  „Metodika primjene tradicionalih plesova/igara kod djece osnovno-školskog uzrasta “

  Izdavač Kozara etno 2018. godine
  Tip Ostali umetnički radovi
  Tehnika Multimedijalno predavanje
  Godina 2018
  Autori Sanja Pupac

  „Očuvanje i izučavanje tradicionalne pjesme“

  Izdavač Kulturni centar Laktaši “Laktaši Etno 2018”
  Tip Ostali umetnički radovi
  Tehnika Multimedijalno predavanje
  Godina 2018
  Autori Sanja Pupac

  Otključaj svijet iluzije i nauke

  Izdavač Muzej Republike Srpske
  Tip Samostalna izložba (nacionalna)
  Trajanje 20. april – 15. oktobar, 2018. godine
  Tehnika interaktivna izložba
  Godina 2018
  Autori Sanja Pupac i Ivana Pandžić

  „Gudački kvarteti i digitalizovana djala- Vlado Milošević“

  Izdavač Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, JU Muzej Republike Srpske i Muzikološko društvo Republike Srpske
  Tip Samostalna izložba (nacionalna)
  Trajanje april, 2018. godine
  Tehnika Multimedijialna izložba
  Godina 2018
  Autori Sanja Pupac

  „Narodne igre i pjesme Janja“

  Izdavač Kozara etno 2017. godine
  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2017
  Autori Sanja Pupac

  „Gudački kvarteti-Vlado Milošević“

  Izdavač Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, JU Muzej Republike Srpske i Muzikološko društvo Republike Srpske
  Tip Samostalna izložba (nacionalna)
  Trajanje april, 2017. godine
  Tehnika Multimedijialna izložba
  Godina 2017
  Autori Sanja Pupac

  „Tradicionalne igre Zmijanja i Janja“

  Izdavač Savez srpskih društava Slovenije
  Tip Ostali umetnički radovi
  Tehnika Praktična primjena tradicionalnih igara
  Godina 2016
  Autori Sanja Pupac

  „Note iz paučine“

  Izdavač Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, JU Muzej Republike Srpske i Muzikološko društvo Republike Srpske
  Tip Samostalna izložba (nacionalna)
  Trajanje april-maj 2016
  Tehnika Multimedijialna izložba
  Godina 2016
  Autori Sanja Pupac

  „Kompozitorski opus- Vlade Miloševića“

  Izdavač Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, JU Muzej Republike Srpske i Muzikološko društvo Republike Srpske
  Tip Samostalna izložba (nacionalna)
  Trajanje april, 2015. godine
  Godina 2015
  Autori Sanja Pupac

  Kozara etno 2014. godine,

  Izdavač Kozara etno 2014. godine,
  Tip Ostali umetnički radovi
  Tehnika Praktična primjena tradicionalnih igara
  Godina 2014
  Autori Sanja Pupac i Dragica Panić Kašanski

  „Život protkan notama- Vlado Milošević“

  Izdavač JU Muzej Republike Srpske i Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci
  Tip Samostalna izložba (nacionalna)
  Trajanje april, maj i juni 2014. godine
  Tehnika Multimedijalna izložba
  Godina 2014
  Autori Sanja Pupac

  Saradnik za narodne igre u predstavi „Folklorna magija”

  Izdavač Dječije pozorište Republike Srpske
  Tip Pozorišna predstava
  Tehnika Igra/ples
  Godina 2008
  Autori Sanja Pupac

  „Jablan”

  Izdavač Dječije pozorište Republike Srpske
  Tip Pozorišna predstava
  Tehnika Igra/ples
  Godina 2008
  Autori Sanja Pupac

  Banjalučki ljetni festival, BALF 2006

  Izdavač Banski dvor
  Tip Ostali umetnički radovi
  Tehnika Plesanje/igranje
  Godina 2007
  Autori Sanja Pupac

  Banjalučki ljetni festival, BALF 2006

  Izdavač Banski dvor
  Tip Ostali umetnički radovi
  Tehnika Plesanje/igranje
  Godina 2006
  Autori Sanja Pupac

Projekti

Problematične relacije; Saradnja između istraživanja i prezentacije kulturnog materijalnog i nematerijalnog nasljeđa

Problematične relacije; Saradnja između istraživanja i prezentacije kulturnog materijalnog i nematerijalnog nasljeđa...

Broj projekta 1251301
Status Neaktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Filozofski fakultet
Rukovodilac prof. dr Pavle Dragičević
Projektni tim Sanja Pupac, ma
doc. dr Ivana Pandžić
prof. dr Dragana Purković-Macan
doc. dr Mihajlo Savić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Početak realizacije 01.01.2019.
Završetak projekta 23.12.2022.
Vrijednost projekta 4000.0 BAM