Navigacija

dr Borislava Blagojević

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Geomorfološki jedinični hidrogram kao alat u hidrološkom modeliranju neizučenih slivova

  Časopis Voda i sanitarna tehnika
  Godina 2021
  Autori Petar Praštalo, Žana Topalović i Borislava Blagojević
  Volumen 5-6
  Broj 61
  Strana od 45
  Strana do 56

  Kalibracija i verifikacija HEC-HMS modela neizučenog sliva pomoću krivih trajanja protoka

  Časopis Nauka+praksa
  Godina 2017
  Autori Petar Praštalo, Žana Topalović i Borislava Blagojević
  Broj 20
  Strana od 20
  Strana do 27
  Veb adresa http://www.gaf.ni.ac.rs/nip/

Radovi sa skupova

  Krive trajanja protoka kao sredstvo za kalibraciju i verifikaciju HBV-light modela neizučenog sliva

  Naučni skup 18. Savetovanje SDHI&SDH
  Publikacija Zbornik radova sa 18. Savetovanja SDHI i SDH
  Godina 2018
  Autori Petar Praštalo, Borislava Blagojević i Žana Topalović
  Strana od 88
  Strana do 99