Navigacija

doc. Stanislav Palija
docent

Katedre
 • Medicinski fakultet - Katedra za hirurgiju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Hirurgija docent 23. septembar 2021.

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
ISDM18OHI Opšta hirurgija
ISM07MIH Minimalna invazivna hirurgija
ISM07HIR Hirurgija
ISM13HIR Hirurgija
ISS07OH Opšta hirurgija
Akademske studije prvog ciklusa
OFT18HOT Hirurgija sa ortopedijom i traumatologijom

Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta

Akademske studije prvog ciklusa
1NSMED Sportska medicina
1SSMED Sportska medicina
OSN20SPM Sportska medicina
OFVS20SM Sportska medicina

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Effectivness of different doses and routes of administration of tranexamic acid for total hip replacement

  DOI 10.1007/s00264-020-04585-y
  Časopis INTERNATIONAL ORTHOPAEDICS
  Godina 2021
  Autori Stanislav Palija, Siniša Bijeljac, Slavko Manojlović, Željko Jovičić, Milan Jovanović, Petar Cvijić i Dragana Dragičević-Cvjetković
  Volumen 45
  Broj 4
  Strana od 865
  Strana do 870

  Isokinetic testing in evaluation rehabilitation outcome after ACL reconstruction

  DOI 0.5455/medarh.2015.69.21-23
  Časopis Medical Archives
  Godina 2015
  Autori Dragana Dragičević-Cvjetković, Siniša Bijeljac, Stanislav Palija, Goran Talić, Tatjana Nožica-Radulović, Milkica Glogovac Kosanović i Slavko Manojlović
  Volumen 69
  Broj 1
  Strana od 21
  Strana do 23
  Veb adresa https://medarch.org/issue/2015-69-1/

  The effects of rehabilitation protocol on functional recovery in patients after anterior cruciate ligament reconstruction

  DOI 10.5455
  Časopis Medical Archives
  Godina 2014
  Autori Dragana Dragičević-Cvjetković, Slavica Jandrić, Siniša Bijeljac, Stanislav Palija, Slavko Manojlović i Goran Talić
  Volumen 68
  Broj 5
  Strana od 350
  Strana do 352
  Veb adresa https://medarch.org/issue/2014-68-5/page/2/

  Žena i sport

  Časopis SPORTLOGIA
  Godina 2013
  Autori Nenad Ponorac, Stanislav Palija i M Popović
  Broj 9
  Strana od 1
  Strana do 13

Radovi sa skupova

  Stres prelomi proksimalne tibije udruženi sa obostranom gonartrozom

  Naučni skup 6. Kongres Srpske traumatološke asocijacije 2020
  Godina 2020
  Autori Slavko Manojlović, Stanislav Palija, Dragana Dragičević-Cvjetković i Predrag Živanović

  Korektivni zahvati kod loše sraslih preloma distalnog radijusa

  Naučni skup 2. Kongres ortopeda i traumatologa Bosne i Hercegovine s međunarodnim sudjelovanjem 2018
  Godina 2018
  Autori Stanislav Palija, Slavko Manojlović, Siniša Bijeljac, Dragana Dragičević-Cvjetković, Petar Cvijić i Bojan Miholjčić

  Surgical treatment in patellar instability

  Naučni skup 2. Kongres ortopeda i traumatologa Bosne i Hercegovine s međunarodnim sudjelovanjem 2018
  Godina 2018
  Autori Stanislav Palija, Siniša Bijeljac, Slavko Manojlović, Željko Jovičić i Dragana Dragičević-Cvjetković

  Klinički put u rehabilitaciji pacijenata nakon ligamentoplastike prednjeg ukrštenog ligamenta

  Naučni skup 2. Kongres ortopeda i traumatologa Bosne i Hercegovine s međunarodnim sudjelovanjem 2018
  Godina 2018
  Autori Dragana Dragičević-Cvjetković, Siniša Bijeljac i Stanislav Palija

  ACL Reconstruction Surgery

  Naučni skup 2. Kongres ortopeda i traumatologa Bosne i Hercegovine s međunarodnim sudjelovanjem 2018
  Godina 2018
  Autori Siniša Bijeljac, Željko Jovičić, Stanislav Palija, Bojan Miholjčić, Milan Jovanović, Mladen Petić, Tatjana Nožica-Radulović i Dragana Dragičević-Cvjetković

  Rheumatoid arthritis patients and total hip and knee arthroplasty

  Naučni skup Kongres Hrvatskog udruženja ortopeda i traumatologa sa međunarodnim učešćem 2018
  Godina 2018
  Autori Slavko Manojlović, Željko Jovičić, Stanislav Palija i Dragana Dragičević-Cvjetković

  Surgical treatment of AVN of the head of femur with MPBG m. gluteus medius

  Naučni skup Kongres Hrvatskog udruženja ortopeda i traumatologa sa međunarodnim učešćem 2018
  Godina 2018
  Autori Slavko Manojlović, Stanislav Palija i Dragana Dragičević-Cvjetković

  Outcome of stationary rehabilitation in patients after Achilles tendon rupture

  Naučni skup Kongres Hrvatskog udruženja ortopeda i traumatologa sa međunarodnim učešćem 2018
  Godina 2018
  Autori Dragana Dragičević-Cvjetković, Stanislav Palija, Jelena Stanković i Sandra Trivunović

  Artroplastika kuka i koljena kod pacijenata sa reumatoidnim artritisom

  Naučni skup 5. Kongres doktora medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem 2017
  Godina 2017
  Autori Slavko Manojlović, Željko Jovičić, Stanislav Palija i Dragana Dragičević-Cvjetković

  Artroskopska hirurgija u našoj ustanovi

  Naučni skup 5. Kongres doktora medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem 2017
  Godina 2017
  Autori Siniša Bijeljac, Željko Jovičić, Stanislav Palija, Dragana Dragičević-Cvjetković i Danilo Paripović

  Rehabilitacija nakon artroskopske rekonstrukcije rotatorne manžetne

  Naučni skup V Kongres Srpske traumatološke asocijacije sa međunarodnim učešćem 2017
  Godina 2017
  Autori Dragana Dragičević-Cvjetković, Siniša Bijeljac, Slavko Manojlović i Stanislav Palija

  Hirurški tretman periprostetičnih preloma femura

  Naučni skup V Kongres Srpske traumatološke asocijacije sa međunarodnim učešćem 2017
  Godina 2017
  Autori Slavko Manojlović, Stanislav Palija i Dragana Dragičević-Cvjetković
  Strana od 8

  Prelom vrata femura i totalna artroplastika zgloba kuka

  Naučni skup V Kongres Srpske traumatološke asocijacije sa međunarodnim učešćem 2017
  Godina 2017
  Autori Slavko Manojlović, Stanislav Palija i Dragana Dragičević-Cvjetković
  Strana od 7

  Anatomic ACL reconstruction

  Naučni skup 4. Kongres doktora medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem 2015
  Godina 2015
  Autori Milan Jovanović, Siniša Bijeljac, Željko Jovičić, Stanislav Palija, Petar Cvijić i Dragana Dragičević-Cvjetković

  MPFL reconstruction with gracilis muscle tendon

  Naučni skup 4. Kongres doktora medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem 2015
  Godina 2015
  Autori Stanislav Palija, Siniša Bijeljac, Željko Jovičić, Bojan Miholjčić, Milan Jovanović i Dragana Dragičević-Cvjetković

  Anatomic ACL Reconstruction

  Naučni skup 6th Balkan Congress of Arthroscopy, Sports Traumatology and Knee Surgery 2015. Banja Luka.
  Godina 2015
  Autori Bojan Kuzmanović, Siniša Bijeljac, Goran Talić, Stanislav Palija, Petar Cvijić, Bojan Miholjčić, Mladen Petić, Dušan Budimić i Dragana Dragičević-Cvjetković

  The effects of rehabilitation protocol on functional recovery after ACL reconstruction

  Naučni skup 6th Balkan Congress of Arthroscopy, Sports Traumatology and Knee Surgery 2015. Banja Luka.
  Godina 2015
  Autori Dragana Dragičević-Cvjetković, Siniša Bijeljac, Stanislav Palija, Slavko Manojlović i Goran Talić

  Isokinetic assessment after ACL reconstruction

  Naučni skup 6th Balkan Congress of Arthroscopy, Sports Traumatology and Knee Surgery 2015. Banja Luka.
  Godina 2015
  Autori Dragana Dragičević-Cvjetković, Siniša Bijeljac, Stanislav Palija i Tatjana Nožica-Radulović

  Početna iskustva u rehabilitaciji nakon artroskopske prednje stabilizacije ramena

  Naučni skup 1. Kongres ortopeda i traumatologa u BiH sa međunarodnim učešćem 2014
  Godina 2014
  Autori Dragana Dragičević-Cvjetković, Siniša Bijeljac, Stanislav Palija i Sandra Tepić

  Efekat protokola rehabilitacije na funkcionalni oporavak nakon rekonstrukcije prednjeg ukrštenog ligamenta

  Naučni skup 1. Kongres ortopeda i traumatologa u BiH sa međunarodnim učešćem 2014
  Godina 2014
  Autori Dragana Dragičević-Cvjetković, Slavica Jandrić, Siniša Bijeljac, Stanislav Palija, Slavko Manojlović i Goran Talić

  Rehabilitacija nakon artroskopske prednje stabilizacije ramena – rana iskustva

  Naučni skup 3. Kongres doktora medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem 2013
  Godina 2013
  Autori Dragana Dragičević-Cvjetković, Stanislav Palija, Slavko Manojlović, Petar Cvijić, Bojan Kuzmanović i Siniša Bijeljac
  Strana od 98

  Uloga izokinetičkog testiranja u evaluaciji ishoda rehabilitacije nakon rekonstrukcije prednjeg ukrštenog ligamenta

  Naučni skup 3. Kongres doktora medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem 2013
  Godina 2013
  Autori Dragana Dragičević-Cvjetković, Siniša Bijeljac, Slavko Manojlović, Stanislav Palija i Tatjana Nožica-Radulović
  Strana od 97

  Rana iskustva u rehabilitaciji nakon artroskopske stabilizacije ramena

  Naučni skup 4. Kongres fizijatara Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem 2012
  Godina 2012
  Autori Dragana Dragičević-Cvjetković, Siniša Bijeljac, Stanislav Palija i Ljiljana Tatić
  Strana od 409

Projekti

Proprioceptivni parametri nakon išačašenja čašice u adolescenciji

Lekari na klinici često imaju teškoća da utvrde ulogu proprioceptivnog osećaja patelofemoralnog dela zgloba kolena, kao i u funkciju zgloba kolena u celini, s obzirom na to da se povrede ovog zgloba retko ispoljavaju izolovano od ostalih delova zgloba kolena. Oštećenje proprioceptivnog osećaja ovog zgloba dovodi do poremećaja izvođenja pokreta u kolenu, kao i pravca, brzine i snage pokreta...

Broj projekta 1257044
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Medicinski fakultet
Rukovodilac doc. Stanislav Palija
Projektni tim Sandra Tepić
doc. mr Dragana Dragičević Cvjetković
Danilo Paripović
Finansijer AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA,POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NAUČNOISTRAŽIVAČKU DJELATNOST
Početak realizacije 01.03.2022.
Završetak projekta 31.03.2023.
Vrijednost projekta 4918.0 BAM