Navigacija

Dragan Švraka
viši asistent

Katedre
 • Medicinski fakultet - Katedra za hirurgiju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Hirurgija viši asistent 7. jul 2022.

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
ISDM18OHI Opšta hirurgija
ISM07HIR Hirurgija
ISM13HIR Hirurgija
ISS07OH Opšta hirurgija
Akademske studije prvog ciklusa
OBA18OAR Osnove anestezije i reanimacije

Bibliografija

Radovi sa skupova

  Intratekalna primjena Colistina u liječenju meningoencefalitisa uzrokovanog multirezistentnim Acinetobacter baumanii- serija slučajeva,

  Naučni skup Treći .Beogradski anestezija forum-BAF
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2018
  Autori Darko Golić, Dragan Švraka, Snežana Petrović-Tepić i Nataša Keleman
  Strana od 208
  Strana do 212

Knjige

  Algoritamski vodič za pristup i liječenje akutnog i hroničnog bola

  Izdavač ---
  ISBN ---
  Godina 2010
  Autori Nenad Prodanović, T. Marinković, J. Savić, Živko Vranješ, Saša Jungić, E. Grabovac, Dragan Švraka i M. Turić
  Tip knjige naučna knjiga