Navigacija

Slobodan Pavlović

Predmeti

Ekonomski fakultet

Akademske studije trećeg ciklusa
3I14FUKF Upravljanje korporativnim finansijama
3I14FFNO Finansiranje neprofitnih organizacija

Projekti

Uticaj Srpski pisani spomenici srednjovjekovnih Bosne i Huma

Istorijska, jezička i književna istraživanja projekta Srpski pisani spomenici srednjovjekovne Bosne i Huma, koji je od strateškog značaja za nacionalni i kulturni identitet Republike Srpske, usmjerena su na proučavanje pisanih spomenika srednjovjekovne Bosne i Huma...

Broj projekta 1251609
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Filološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Zorica Nikitović
Projektni tim Slobodan Pavlović
dr Neven Isailović
Viktor Savić
mr Danijel Dojčinović
Sanja Milićević
Aleksandar Materić, ma
Vladan Bartula
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.10.2019.
Završetak projekta 01.11.2020.
Vrijednost projekta 20780.0 BAM

Srpski pisani spomenici srednjovjekovne Bosne i Huma

Istorijskojezička i književna istraživanja projekta Srpski pisani spomenici srednjovjekovne Bosne i Huma, koji je od strateškog značaja za nacionalni i kulturni identitet Republike Srpske, usmjerena su na proučavanje pisanih spomenika srednjovjekovne Bosne i Huma. Istraživanje će obuhvatiti više pisanih spomenika sa različitih naučnih i metodoloških aspekata i jezičkih nivoa ...

Broj projekta 1251604
Status Neaktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Filološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Zorica Nikitović
Projektni tim Slobodan Pavlović
mr Danijel Dojčinović
dr Vera Berak
Vladan Bartula
Viktor Savić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Početak realizacije 01.10.2018.
Završetak projekta 31.10.2019.
Vrijednost projekta 11400.0 BAM