Navigacija

Đorđe Janaćković

Projekti

Priprema i prijavljivanja projektnog prijedloga na program Evropske unije - EUREKA

Osnovni cilj ovog projekta jeste prijava projektnog / projektnih prijedloga za EUREKA projekte, od strane nastavnog osoblja sa Tehnološkog fakulteta.

Broj projekta 1251133
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Tehnološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Borislav Malinović
Projektni tim Slobodan Bunić
Đorđe Janaćković
Petar Uskoković
prof. dr Ladislav Vasilišin
doc. dr Đorđe Vojinović
prof. dr Goran Vučić
prof. dr Rada Petrović
Tijana Đuričić, ma
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.12.2019.
Završetak projekta 25.01.2021.
Vrijednost projekta 5180.0 BAM