Navigacija

Bojana Jevđenić

Projekti

Dizajn novih lijekova za terapiju dijabetesa, razvoj i karakterizacija naprednih nosača za oralnu i transdermalnu isporuku antidijabetika

Studija će u prvoj fazi obuhvatiti dizajn novih jedinjenja sa antidijabetičkom aktivnošću primjenom kompjuterskih metoda, koja će imati jače dejstvo u odnosu na postojeće ljekovite supstance. Studije kvantitativnog odnosa između strukture i dejstva biće sprovedene na seriji inhibitora enzima dipeptidil peptidaze 4 koja ima značajan uticaj na homeostazu glukoze u krvi. Dobijene informacije o strukturnim karakteristikama bitnim za dejstvo omogućiće dizajn novih inhibitora ovog ...

Broj projekta 1257026
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Medicinski fakultet
Rukovodilac prof. dr Žarko Gagić
Projektni tim Sanja Rogić
Nebojša Mandić-Kovačević
Miljana Nukić
doc. dr Nataša Bubić Pajić
prof. dr Irena Kasagić Vujanović
doc. dr Biljana Gatarić
mr Nina Okuka
Bojana Jevđenić
Irma Muršekić
doc. dr Anđelka Račić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.01.2020.
Završetak projekta 24.01.2024.
Vrijednost projekta 24000.0 BAM