Navigacija

Nebojša Mandić-Kovačević
viši asistent

Saradnik - II-5
Medicinski fakultet
Katedre
 • Medicinski fakultet - Katedra za medicinsku biohemiju
 • Prirodno-matematički fakultet - Katedra za fizičku hemiju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Fizička hemija; nauka o polimerima; elektrohemija (suve ćelije, baterije, gorive ćelije, korozija metala, elektroliza) viši asistent 30. maj 2019.

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
ISDM23C Hemija
ISM22CHM Hemija u medicini
ISM22MBC Medicinska biohemija i hemija
ISDM18H Hemija
ISM07MBH Medicinska biohemija i hemija
ISM07HM Hemija u medicini
ISM22MBIH Medicinska biohemija i hemija
ISM22HUM Hemija u medicini
ISF07IM Instrumentalne metode
ISF07FH Fizička hemija
ISF19IM Instrumentalne metode
ISF19FH Fizička hemija

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Antioxidative Potential of Pomegranate Peel Extract: In Vitro and In Vivo Studies

  DOI 10.5937/scriptamed54-43453
  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2023
  Autori Nebojša Mandić-Kovačević, Zoran Kukrić, Staniša Latinović, Tanja Cvjetković, Tanja Šobot, Zorislava Bajić, Uglješa Maličević, Sonja Marinković, Đorđe Đukanović, Snežana Uletilović i Relja Suručić
  Volumen 54
  Broj 1
  Strana od 9
  Strana do 18

  Cardioprotective effects of liraglutide pretreatment on isoprenaline-induced myocardial injury in rats

  DOI https://doi.org/10.1139/cjpp-2022-0534
  Časopis CANADIAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY
  Godina 2023
  Autori Zorislava Bajić, Tanja Šobot, Snežana Uletilović, Nebojša Mandić-Kovačević, Tanja Cvjetković, Uglješa Maličević, Đorđe Đukanović, Mladen Duran, Nikolina Vesić, Sanja Avram, Sanja Jovičić, Maja Katana, Amela Matavulj, Nenad Ponorac, Dragan Đurić, Miloš Stojiljković i Ranko Škrbić
  Volumen 00
  Strana od 1
  Strana do 10

  Analysis of Fixed-Dose Combination of Three Antihypertensive Drugs by a Green and Quality by Design Approach

  DOI https://doi.org/10.1093/chromsci/bmac044
  Časopis JOURNAL OF CHROMATOGRAPHIC SCIENCE
  Godina 2022
  Autori Nebojša Mandić-Kovačević, Irena Kasagić-Vujanović i Ana Popović Bijelić
  Volumen 1
  Broj 1
  Strana od 1
  Strana do 13
  Veb adresa https://academic.oup.com/chromsci/advance-article-abstract/doi/10.1093/chromsci/bmac044/6599073?redirectedFrom=fulltext

  Analysis of Fixed-Dose Combination of Three Antihypertensive Drugs by a Green and Quality by Design Approach

  DOI 10.1093/chromsci/bmac044
  Časopis JOURNAL OF CHROMATOGRAPHIC SCIENCE
  Godina 2022
  Autori Nebojša Mandić-Kovačević, Irena Kasagić-Vujanović i Ana Popović Bijelić
  Volumen bmac044
  Strana od 1
  Strana do 13
  Veb adresa https://academic.oup.com/chromsci/advance-article-abstract/doi/10.1093/chromsci/bmac044/6599073?redirectedFrom=fulltext&login=false

Radovi sa skupova

  IQPharm project – raising quality of pharmaceutical education in Bosnia and Herzegovina

  Naučni skup 5th Congress of pharmacists of Bosnia and Herzegovina with international participation
  Publikacija Abstract book
  Godina 2023
  Autori Alisa Elezović, Elma Omeragić, Almir Badnjević, Mirza Dedić, Elma Veljović, Dušanka Bošković, Veljko Krstonošić, Nebojša Kladar, Martin Kondža, Ivica Brizić, Adaleta Softić, Aida Smajlović, Esmeralda Dautović, Nahida Srabović, Žarko Gagić, Anđelka Račić, Nataša Bubić-Pajić, Nebojša Mandić-Kovačević, Darko Modun, Ana Šešelja Perišin, Josipa Bukić, Cathal Cadogan, Theo Ryan, Guistino Orlando, Claudio Ferrante, Aleksandra Nikolić, Fahir Bečić i Tamer Bego
  Strana od 106
  Strana do 107

  Liraglutide pretreatment decreases oxidative stress and apoptosis in isoprenaline-induced myocardial injury in rats (apstrakt)

  Naučni skup 9th International Congress of Pathophysiology and 5th Congress of Physiological Sciences of Serbia with International Participation
  Publikacija Abstract Book
  Godina 2023
  Autori Zorislava Bajić, Tanja Šobot, Snežana Uletilović, Nebojša Mandić-Kovačević, Tanja Cvjetković, Uglješa Maličević, Nataša Vojinović, Sanja Jovičić, LJiljana Amidžić, Dragan Đurić, Miloš Stojiljković i Ranko Škrbić
  Strana od 109

  The role of treatment with GLP-1 receptor agonist liraglutide on isoprenaline- induced myocardial injury in rats (apstrakt)

  Naučni skup 8th European Section Meeting of the International Academy of Cardiovascular Sciences (IACS)
  Publikacija Abstract Book
  Godina 2022
  Autori Zorislava Bajić, Tanja Šobot, Snežana Uletilović, Nebojša Mandić-Kovačević, Tanja Cvjetković, Sanja Avram, Uglješa Maličević, Đorđe Đukanović, Mladen Duran, Nikolina Vesić, Dragan Đurić, Miloš Stojiljković i Ranko Škrbić
  Strana od 22

Projekti

Antioksidativni potencijal biljaka iz porodice Lamiaceae

Porodica cvetnica Lamiaceae predstavlja jednu od najrasprostranjenijih porodica biljaka koju karakteriše visok sadržaj fenolnih kiselina i flavonoida i značajna antioksidativna aktivnost. Sve više ljudi razmatra upotrebu začina i bilja za medicinsku i terapeutsku upotrebu, posebno za različita hronična stanja. Dijabetes melitus je hronična, metabolička bolest od koje pati oko 422 miliona ljudi širom sveta...

Broj projekta 1257049
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Medicinski fakultet
Rukovodilac prof. dr Žarko Gagić
Projektni tim Đorđe Đukanović, ma
Nebojša Mandić-Kovačević
prof. dr Biljana Tubić
Finansijer AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA,POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NAUČNOISTRAŽIVAČKU DJELATNOST
Početak realizacije 01.03.2023.
Završetak projekta 31.03.2024.
Vrijednost projekta 4918.0 BAM

Inoviranje alata za procjenu kvaliteta studija farmacije u Bosni i Hercegovini

Projekat je usmjeren na razvoj novih mehanizama kontrole kvaliteta procesa poučavanja i učenja, a time i na bolju kontrolu upravljanja i izvođenja tih procesa za studije farmacije u Bosni i Hercegovini. Predviđeno je uvođenje Okvira za vrednovanje zadržavanja znanja i Objektivno strukturiranog kliničkog ispita, novih mehanizama za objektivnu evaluaciju kvaliteta izvođenja nastavnih planova i programa, pedagoške i didaktičko-metodičke kompetencije nastavnog osoblja...

Broj projekta 1257034
Status Aktivan
Tip projekta Erazmus+
Organizaciona jedinica Medicinski fakultet
Rukovodilac prof. dr Žarko Gagić
Projektni tim Marina Višković
prof. dr Lana Nežić
Jelena Rožić, ma
Nebojša Mandić-Kovačević
Ljiljana Josipović
mr Nina Okuka
doc. dr Nataša Bubić Pajić
doc. dr Anđelka Račić
prof. dr Ranko Škrbić
prof. dr Irena Kasagić Vujanović
doc. mr Ana Golić Jelić
doc. dr Biljana Gatarić
Finansijer ECEA Educatin, Audiovisual and Culture Executive Agency
Početak realizacije 01.01.2021.
Završetak projekta 31.01.2024.
Vrijednost projekta 219375.0 BAM

"Terapijska efikasnost i podnošljivost novosintetisanog oksima K-870 kao antidota u akutnom trovanju paraoksonom"

Cilj predloženog projekta da se utvrdi efikasnost i podnošljivost novosintetisanog oksima K-870 kao antidota kod trovanja paraoksonom u pacova, u poređenju sa klasičnim oksimom obidoksimom. Oksim K-870 bio je velikodušni poklon profesora Kuče i Musileka sa Univerziteta Hradec Kralove u Češkoj, koji su ga i sintetisali i sa kojima je naš fakultet otpočeo intenzivnu naučnu saradnju.

Broj projekta 1257030
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Medicinski fakultet
Rukovodilac prof. dr Miloš Stojiljković
Projektni tim prof. dr Nataša Stojaković
Nebojša Mandić-Kovačević
prof. dr Radoslav Gajanin
prof. dr Momir Mikov
prof. dr Svjetlana Stoisavljević Šatara
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.12.2019.
Završetak projekta 31.12.2021.
Vrijednost projekta 23000.0 BAM

Dizajn novih lijekova za terapiju dijabetesa, razvoj i karakterizacija naprednih nosača za oralnu i transdermalnu isporuku antidijabetika

Studija će u prvoj fazi obuhvatiti dizajn novih jedinjenja sa antidijabetičkom aktivnošću primjenom kompjuterskih metoda, koja će imati jače dejstvo u odnosu na postojeće ljekovite supstance. Studije kvantitativnog odnosa između strukture i dejstva biće sprovedene na seriji inhibitora enzima dipeptidil peptidaze 4 koja ima značajan uticaj na homeostazu glukoze u krvi. Dobijene informacije o strukturnim karakteristikama bitnim za dejstvo omogućiće dizajn novih inhibitora ovog ...

Broj projekta 1257026
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Medicinski fakultet
Rukovodilac prof. dr Žarko Gagić
Projektni tim mr Nina Okuka
doc. dr Nataša Bubić Pajić
prof. dr Irena Kasagić Vujanović
doc. dr Biljana Gatarić
Sanja Rogić
Nebojša Mandić-Kovačević
Irma Muršekić
Miljana Nukić
Bojana Jevđenić
doc. dr Anđelka Račić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.01.2020.
Završetak projekta 24.01.2024.
Vrijednost projekta 24000.0 BAM