Navigacija

mr Nina Okuka
viši asistent

Saradnik - II-5
Medicinski fakultet
Katedre
 • Medicinski fakultet - Katedra za bromatologiju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Bromatologija viši asistent 25. maj 2023.

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
ISF07BRO Bromatologija
ISF19BRO Bromatologija
ISF19DIJ Dijetetika

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Quality control of distilled water used for reconstitution of powders for oral suspension in pharmacies on the territory of Bosnia and Herzegovina

  DOI DOI 10.7251/COMEN1901047V
  Časopis CONTEMPORARY MATERIALS
  Godina 2019
  Autori Irena Kasagić-Vujanović, Žarko Gagić, Nina Okuka i Darija Knežević
  Volumen X
  Broj 1
  Strana od 47
  Strana do 55

  Stress degradation of Lisinopril Dihydrate in different aqueous media

  DOI 10.7251/COMEN1702164K
  Časopis CONTEMPORARY MATERIALS
  Godina 2017
  Autori Irena Kasagić-Vujanović, Darija Knežević i Nina Okuka
  Volumen 8
  Broj 2
  Strana od 164
  Strana do 171
  Veb adresa https://doisrpska.nub.rs/index.php/conterporarymaterials3-1/article/view/4410

Radovi sa skupova

  EFFECTS OF PROBIOTIC SUPPLEMENTATION ON PLATELET MORPHOLOGY IN OVERWEIGHT/OBESE WOMAN

  Naučni skup VIII Kongresa farmaceuta Srbije sa međunarodnim učešćem
  Godina 2022
  Autori Ksenija Veličković, Nina Okuka, Snežana Polovina, Mirjana Šumarac-Dumanović, Nevena Ivanović, Neda Milinković i Brižita Đorđević
  Veb adresa https://sfus.rs/arhiv-za-farmaciju/

  EFFECTS OF PROBIOTIC SUPPLEMENTATION ON INFLAMMATORY STATUS OF OBESE WOMEN

  Naučni skup 11th Probiotics, prebiotics. New foods, nutraceuticals and botanicals for nutrition. Human and microbiota health. 2nd science and business symposium.
  Godina 2021
  Autori Nina Okuka, Nevena Ivanović, Neda Milinković, Ksenija Veličković, Snežana Polovina, Mirjana Šumarac-Dumanović, Alexander Haslberger, Berit Hippe i Brižita Đorđević

  PUMPKIN SEED CAKE – ANTIOXIDANT AND NUTRITIONAL VALUE OF SELECTED SAMPLES

  Naučni skup Unifood conference
  Godina 2021
  Autori Jelena Kukić Marković, Nevena Ivanović, Brižita Đorđević, Zoran Maksimović, Nina Okuka i Margarita Dodevska

  KNOWLEDGE, ATTITUDES AND DIETARY PRACTICES OF PHARMACY STUDENTS REGARDING THE IMPORTANCE OF NUTS CONSUMPTION

  Naučni skup Unifood conference
  Godina 2021
  Autori Marija Prvulović, Nevena Ivanović, Milica Zeković, Neda Milinković, Margarita Dodevska, Jelena Kukić Marković i Nina Okuka

  Knowledege, Attitudes and ditary practices of parents regarding dietary supplementation use among their children

  Naučni skup 14TH INTERNATIONAL CONGRESS ON NUTRITION: „A PLACE WHERE SCIENCE MEETS PRACTICE“
  Godina 2021
  Autori Marija Obuljen, Nevena Ivanović, Milica Zeković, Tijana Ilić, Margarita Dodevska, Nina Okuka i Jelena Kukić Marković

  Effects of probiotic supplemantation combined with dietary advice on ghrelin levels and inflamatory status in overweight and obese women

  Naučni skup 14TH INTERNATIONAL CONGRESS ON NUTRITION: „A PLACE WHERE SCIENCE MEETS PRACTICE“
  Godina 2021
  Autori Nina Okuka, Ksenija Veličković, Nevena Ivanović, Neda Milinković, Snežana Polovina, Mirjana Šumarac-Dumanović, Berit Hippe, Alexander Haslberger i Brižita Đorđević

  Effect of probiotic supplementation on combined with dietary restrictionon red blood cells indices in obese/overweight women

  Naučni skup 14TH INTERNATIONAL CONGRESS ON NUTRITION: „A PLACE WHERE SCIENCE MEETS PRACTICE“
  Godina 2021
  Autori Nina Okuka, Ksenija Veličković, Nevena Ivanović, Neda Milinković, Snežana Polovina, Mirjana Šumarac-Dumanović, Berit Hippe, Alexander Haslberger i Brižita Đorđević

  Uloga mioinozitola u prevenciji gestacijskog dijabetes melitusa

  Naučni skup Hrana, ishrana, zdravlje
  Godina 2020
  Autori Nina Okuka

  Ispitivanje mikrobiološkog i fizičko-hemijskog kvaliteta destilovane vode

  Naučni skup 4. Kongres farmaceuta u Bosni i Hercegovini sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Knjiga sažetaka
  Godina 2019
  Autori Nina Okuka, Žarko Gagić i Irena Kasagić-Vujanović
  Strana od 342
  Strana do 343

  Dislipidemija kao faktor rizika za razvoj kardiovaskularnih bolesti kod gojaznih pacijenata sa subkliničkim hipotireoidizmom

  Naučni skup Sedmi kongres farmaceuta Srbije
  Godina 2019
  Autori Nina Okuka, Marija Soro, M Cvjetković, Brižita Đorđević i Jelena Kotur-Stevuljević

  Testing of the quality od destilled water used for syrup reconstitution in pharmacies on the territory of Bosnia and Herzegovina

  Naučni skup XI International scientific conference Contemporary Materials
  Godina 2018
  Autori Irena Kasagić-Vujanović, Žarko Gagić, Nina Okuka i Darija Knežević

  Determination of quinine content in various non-alcoholic refreshing drinks

  Naučni skup Unifood conference
  Godina 2018
  Autori Nina Okuka, Irena Kasagić-Vujanović i Brižita Đorđević

  Ekskrecija salicilata putem urina kod vegetarijanaca i pacijenata koji koriste niske doze acetilsalicilne kiseline

  Naučni skup 57. kongres studenata biomedicinskih nauka Srbije sa internacionalnim učešćem
  Godina 2016
  Autori Anja Gligić, Nina Okuka i Milenko Vučenović

Projekti

„Dodaci ishrani na bazi omega -3 masnih kiselina, upotreba, sastav, kvalitet i nutritivni značaj“

Predloženo istraživanje bi obuhvatilo: - sagledavanje tržišne raspoloživosti dodataka ishrani na bazi omega-3 masnih kiselina na tržištima Republike Srbije i Republike Srpske; - izbor i sakupljanje minimum 25 uzoraka dodataka ishrani na bazi omega-3 MK, kao i minimum 25 uzoraka biljnih ulja (poreklom od plodova, semenki, klica različitih biljaka), dostupnih na jednom ili oba navedena tržišta; - sagledavanje obrazaca upotrebe dodataka ishrani na bazi omega-3 MK ...

Broj projekta 1257051
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Medicinski fakultet
Rukovodilac prof. dr Mirjana Đermanović
Projektni tim doc. dr Relja Suručić
mr Nina Okuka
Finansijer AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA,POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NAUČNOISTRAŽIVAČKU DJELATNOST
Početak realizacije 01.03.2023.
Završetak projekta 31.03.2024.
Vrijednost projekta 4896.0 BAM

Inoviranje alata za procjenu kvaliteta studija farmacije u Bosni i Hercegovini

Projekat je usmjeren na razvoj novih mehanizama kontrole kvaliteta procesa poučavanja i učenja, a time i na bolju kontrolu upravljanja i izvođenja tih procesa za studije farmacije u Bosni i Hercegovini. Predviđeno je uvođenje Okvira za vrednovanje zadržavanja znanja i Objektivno strukturiranog kliničkog ispita, novih mehanizama za objektivnu evaluaciju kvaliteta izvođenja nastavnih planova i programa, pedagoške i didaktičko-metodičke kompetencije nastavnog osoblja...

Broj projekta 1257034
Status Aktivan
Tip projekta Erazmus+
Organizaciona jedinica Medicinski fakultet
Rukovodilac prof. dr Žarko Gagić
Projektni tim prof. dr Ranko Škrbić
Ljiljana Josipović
Nebojša Mandić-Kovačević
doc. mr Ana Golić Jelić
doc. dr Biljana Gatarić
prof. dr Lana Nežić
Jelena Rožić, ma
Marina Višković
doc. dr Anđelka Račić
doc. dr Nataša Bubić Pajić
prof. dr Irena Kasagić Vujanović
mr Nina Okuka
Finansijer ECEA Educatin, Audiovisual and Culture Executive Agency
Početak realizacije 01.01.2021.
Završetak projekta 31.01.2024.
Vrijednost projekta 219375.0 BAM

Dizajn novih lijekova za terapiju dijabetesa, razvoj i karakterizacija naprednih nosača za oralnu i transdermalnu isporuku antidijabetika

Studija će u prvoj fazi obuhvatiti dizajn novih jedinjenja sa antidijabetičkom aktivnošću primjenom kompjuterskih metoda, koja će imati jače dejstvo u odnosu na postojeće ljekovite supstance. Studije kvantitativnog odnosa između strukture i dejstva biće sprovedene na seriji inhibitora enzima dipeptidil peptidaze 4 koja ima značajan uticaj na homeostazu glukoze u krvi. Dobijene informacije o strukturnim karakteristikama bitnim za dejstvo omogućiće dizajn novih inhibitora ovog ...

Broj projekta 1257026
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Medicinski fakultet
Rukovodilac prof. dr Žarko Gagić
Projektni tim doc. dr Anđelka Račić
mr Nina Okuka
Nebojša Mandić-Kovačević
Miljana Nukić
prof. dr Irena Kasagić Vujanović
doc. dr Biljana Gatarić
Irma Muršekić
Sanja Rogić
Bojana Jevđenić
doc. dr Nataša Bubić Pajić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.01.2020.
Završetak projekta 31.01.2021.
Vrijednost projekta 24000.0 BAM

Individualizacija farmaceutskih oblika za pedijatrijsku i gerijatrijsku populaciju – razvoj formulacija i ispitivanje stabilnosti

U BiH postoji veliki broj lijekova koji se na tržištu nalazi u obliku tableta i kapsula, a koji se propisuju pedijatrijskoj i/ili gerijatrijskoj populaciji. Primjena tih lijekova se mora prilagoditi navedenoj populaciji, te je neophodno da se od gotovih čvrstih lijekova prave tečne formulacije (rastvori ili suspenzije), što predstavlja veliki problem farmaceutima u apotekama širom BiH...

Broj projekta 0127008
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Medicinski fakultet
Rukovodilac prof. dr Irena Kasagić Vujanović
Projektni tim prof. dr Žarko Gagić
doc. dr Anđelka Račić
doc. dr Biljana Gatarić
prof. dr Danica Agbaba
mr Nina Okuka
doc. dr Nataša Bubić Pajić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.12.2018.
Završetak projekta 30.05.2022.
Vrijednost projekta 10000.0 BAM