Navigacija

Milan Mlađen
asistent

Saradnik - II-5
Elektrotehnički fakultet
Katedre
 • Elektrotehnički fakultet - Katedra za telekomunikacije
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Telekomunikacije asistent 27. maj 2021.

Predmeti

Elektrotehnički fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
2248 Osnovi komunikacija i teorija informacija
2313 Osnovi telekomunikacija 1
2315 Osnovi telekomunikacija 2
2324 Telekomunikacione mreže
2328 Savremene telekomunikacije
2330 Bežične senzorske mreže
2340 Teorija informacija sa kodovanjem

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Experimental evaluation of multi-PHY 6TiSCH networks

  DOI https://doi.org/10.52953/CGHE6909
  Časopis ITU Journal on Future and Evolving Technologies (ITU J-FET)
  Godina 2022
  Autori Milica Lekić, Gordana Gardašević i Milan Mlađen
  Volumen 3 (2022)
  Broj 2
  Strana od 470
  Strana do 482
  Veb adresa https://www.itu.int/dms_pub/itu-s/opb/jnl/S-JNL-VOL3.ISSUE2-2022-A36-PDF-E.pdf

Radovi sa skupova

  A Survey on the Current State of Time-sensitive Networks Standardization

  Naučni skup 2023 10th International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering (IcETRAN)
  DOI 10.1109/IcETRAN59631.2023.10192167
  Publikacija 2023 10th International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering (IcETRAN)
  Godina 2023
  Autori Želimir Maletić, Milan Mlađen i Miloš Ljubojević
  Strana od 1
  Strana do 6
  Veb adresa https://ieeexplore.ieee.org/document/10192167

  Speech quality assessment in visible light communications

  Naučni skup 2023 22nd International Symposium INFOTEH-JAHORINA (INFOTEH)
  DOI 10.1109/INFOTEH57020.2023.10094155
  Publikacija 2023 22nd International Symposium INFOTEH-JAHORINA (INFOTEH)
  Godina 2023
  Autori Milan Mlađen, Jelena Banović, Jovan Galić, Gordana Gardašević i Milica Petković
  Strana od 1
  Strana do 6
  Veb adresa https://ieeexplore.ieee.org/document/10094155

Projekti

Eksperimentalno testiranje performansi industrijskih 6TiSCH mreža sa različitim vrstama fizičkih slojeva

Definisali smo sljedeće aktivnosti u realizaciji ovog Projekta: Cilj 1: Projektovanje i implementacija dinamičkih i adaptivnih algoritama koji će omogućiti efikasan rad IIoT mreža u različitim frekvencijskim opsezima. Cilj 2: Definicija eksperimentalnog test-scenarija, koja podrazumijeva konceptualni dizajn, definisanje metrike, formata podataka i dr. Cilj 3: Priprema eksperimentalnog scenarija...

Broj projekta 1255034
Status Neaktivan
Tip projekta Horizont Evropa
Organizaciona jedinica Elektrotehnički fakultet
Rukovodilac prof. dr Gordana Gardašević
Projektni tim Milan Mlađen
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.12.2022.
Završetak projekta 02.10.2023.
Vrijednost projekta 2000.0 BAM