Navigacija

Milica Lekić
viši asistent

Saradnik - II-5
Elektrotehnički fakultet
051/221-820
Katedre
 • Elektrotehnički fakultet-Katedra za elektroniku
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Telekomunikacije viši asistent 29. april 2021.
Telekomunikacije asistent 25. maj 2017.

Predmeti

Elektrotehnički fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
1047 Bežične senzorske mreže
Akademske studije prvog ciklusa
2313 Osnovi telekomunikacija 1
2315 Osnovi telekomunikacija 2
2324 Telekomunikacione mreže
2329 Optičke telekomunikacije
2330 Bežične senzorske mreže
2336 Mobilni radio sistemi
2341 Digitalna televizija
2348 Multimedijalne telekomunikacije

Bibliografija

Radovi sa skupova

  Performance Evaluation of 6TiSCH Network with Multiple Physical Layers

  Naučni skup BalkanCom 2021
  Godina 2021
  Autori Milica Lekić i Gordana Gardašević

  Towards Deterministic Industrial Internet of Things Networking

  Naučni skup Application of Free Software and Open Hardware - PSSOH
  DOI http://doi.org/10.5281/zenodo.4064277
  Godina 2020
  Autori Gordana Gardašević i Milica Lekić
  Veb adresa https://zenodo.org/record/4064277#.X3r1gGgzY2w

  Experimental Performance Evaluation of IEEE 802.15.4g Applications Using OpenMote-B Devices

  Naučni skup 29th International Electrotechnical and Computer Science Conference
  Publikacija Proceedings of the 29th International Electrotechnical and Computer Science Conference
  Godina 2020
  Autori Milica Lekić i Gordana Gardašević
  Strana od 413
  Strana do 416
  Veb adresa https://erk.fe.uni-lj.si/2020/program.php

  2019 18th International Symposium INFOTEH-JAHORINA (INFOTEH)

  Naučni skup 2019 18th International Symposium INFOTEH-JAHORINA (INFOTEH)
  DOI 10.1109/INFOTEH.2019.8717771
  Publikacija The effect of oversampling on the probability of false alarm in detection of noise-affected binary sequences
  Godina 2019
  Autori Slavko Šajić, Milica Lekić, Boris Malčić i Igor Šajić
  Strana od 1
  Strana do 4
  Veb adresa https://ieeexplore.ieee.org/document/8717771

  An IoT Solution for Secured and Remote Sound Level Monitoring

  Naučni skup INFOTEH
  Godina 2019
  Autori Milica Lekić, Jovan Galić i Sonja Matić

Projekti

Razvoj algoritama za vremenski osjetljive aplikacije u industrijskim Internet of Things (IIoT) mrežama

Cilj projekta je projektovanje, implementacija i testiranje novih algoritama sa primjenom u novoj generaciji Industrial Internet of Things (IIoT) aplikacija. Algoritmi bi trebali omogućiti širok spektar IoT primjena, naročito u industriji...

Broj projekta 1255013
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Elektrotehnički fakultet
Rukovodilac prof. dr Gordana Gardašević
Projektni tim Milica Lekić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.12.2019.
Završetak projekta 31.12.2020.
Vrijednost projekta 1500.0 BAM

Razvoj združenog algoritma raspoređivanja i rutiranja za industrijske aplikacije osjetljive na kašnjenje

Cilj Projekta je dizajniranje, implementacija i testiranje novog algoritma koji realizuje združeno formiranje komunikacionog rasporeda i topologije rutiranja čime se uvažava međusobni uticaj između dva sloja u protokol-steku i omogućava poboljšanje performansi prenosa podataka kroz mrežu.

Broj projekta 1255001
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Elektrotehnički fakultet
Rukovodilac prof. dr Gordana Gardašević
Projektni tim Milica Lekić
Boris Malčić, ma
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obarzovanje i informaciono društvo RS
Početak realizacije 01.01.2019.
Završetak projekta 01.02.2020.
Vrijednost projekta 2000.0 BAM

Istraživanje i razvoj rješenja za implementaciju Smart City koncepta u gradu Banja Luka

Razvoj inovativnih rješenja za urbane i socijalne probleme današnjice predstavlja osnovu koja čini tehnologije dostupnim lokalnoj zajednici. Koncept „Banja Luka - Smart City“ predstavlja strateški izazov koji povezuje istraživački tim, privredni sektor i javnu upravu sa ciljem da se osnaže resursi i aktivnosti kako bi se obezbijedilo funkcionisanje grada na osnovama energetske i ekološke održivosti, smanjili troškovi, poboljšao opšti kvalitet života...

Broj projekta 8300605
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Elektrotehnički fakultet
Rukovodilac prof. dr Gordana Gardašević
Projektni tim Boris Malčić, ma
doc. dr Jovan Galić
Milica Lekić
doc. dr Mitar Simić
prof. dr Zdenka Babić
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.12.2018.
Završetak projekta 31.12.2019.
Vrijednost projekta 13130.0 BAM

Istraživanje i razvoj rješenja za implementaciju Smart City koncepta u gradu Banja Luka

Razvijanje inovativnih rješenja za urbane i socijalne probleme današnjice predstavlja osnovu koja čini tehnologije dostupnim lokalnoj zajednici. Koncept „Banja Luka – Smart City“ predstavlja strateški izazov koji povezuje istraživački tim, privredni sektor i javnu upravu sa ciljem da se osnaže resursi i aktivnosti kako bi se obezbijedilo funkcionisanje grada na osnovama energetske i ekološke održivosti, smanjili troškovi, poboljšao opšti kvalitet života, garantovala socijalna inkluzija..

Broj projekta 8300593
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Elektrotehnički fakultet
Rukovodilac prof. dr Gordana Gardašević
Projektni tim Milica Lekić
Vladan Stojnić
doc. dr Mitar Simić
doc. dr Jovan Galić
prof. dr Slavko Šajić
doc. Igor Ševo, ma
Boris Malčić, ma
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.02.2018.
Završetak projekta 31.12.2018.
Vrijednost projekta 19500.0 BAM

Jačanje profila inženjera telekomunikacija kako bi se zadovoljile potrebe savremenog društva i industrije

• Poboljšati profil inženjera telekomunikacija, promovisati interdisciplinarnost kao odgovor na potrebe industrije i doprinijeti napredovanju u tehnologiji, ekonomiji i društvu. • Poboljšati kvalitet tradicionalnih studija telekomunikacija, pružajući dodatne kompetencije sa ciljem da se popuni jaz između univerzitetskog obrazovanja i potreba tržišta na lokalnom nivou...

Broj projekta 8300588
Status Aktivan
Tip projekta Erazmus+
Organizaciona jedinica Elektrotehnički fakultet
Rukovodilac prof. dr Zdenka Babić
Projektni tim Vladan Stojnić
Jovica Bulović
Boris Malčić, ma
prof. dr Slavko Šajić
prof. dr Gordana Gardašević
Slavica Gajić, ma
Vedran Jovanović, ma
doc. dr Jovan Galić
prof. dr Vladimir Risojević
Vanja Starčević
Milica Lekić
doc. dr Aleksej Avramović
doc. dr Mitar Simić
Finansijer Evropska unija
Početak realizacije 01.10.2017.
Završetak projekta 01.10.2020.
Vrijednost projekta 187655.0 BAM