Navigacija

prof. dr Slavko Šajić
vanredni profesor

Nastavnik - II-4
Elektrotehnički fakultet
051/221-820
Katedre
 • Elektrotehnički fakultet - Katedra za telekomunikacije
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Telekomunikacije vanredni profesor 31. oktobar 2019.

Predmeti

Elektrotehnički fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
1008 Statistička teorija telekomunikacija
1009 Prenos signala u proširenom spektru
1071 Studijska audio i video produkcija
1081 Odabrana poglavlja iz radio-komunikacija
Akademske studije prvog ciklusa
2307-TK Stručna praksa
2313 Osnovi telekomunikacija 1
2315 Osnovi telekomunikacija 2
2321 Digitalne telekomunikacije
2325 Radio komunikacije
2328 Savremene telekomunikacije
2335 Antene i prostiranje radio-talasa
2347 Osnovi radarskih sistema
B501 Osnovi telekomunikacija 1
B601 Osnovi telekomunikacija 2
B603 Digitalne telekomunikacije
N461 Osnovi komunikacija
H604 Radio-komunikacije 1
Prvi ciklus
H706 Radio-komunikacije 2

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Implementacija stefanografije i kriptografskih algoritama u MATLAB-u

  Časopis INFO M
  Godina 2023
  Autori Boris Malčić, Zoran Đurić i Slavko Šajić
  Broj 77
  Strana od 4
  Strana do 17
  Veb adresa https://infom.fon.bg.ac.rs/index.php/infom/article/view/2631

  Random Binaru Sequences in Telecommunications

  Časopis JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING-ELEKTROTECHNICKY CASOPIS
  Godina 2013
  Autori Slavko Šajić, Nebojša Maletić, Branislav Todorović i Milan Šunjevarić
  Volumen 64
  Broj 4
  Strana od 230
  Strana do 237

  Hybrid DDS-PLL Frequency Synthesizer with Reference Clock Modulation

  Časopis FREQUENZ
  Godina 2013
  Autori Slavko Šajić, Nebojša Maletić, Milan Šunjevarić i Branislav Todorović
  Volumen 67
  Broj 7-8
  Strana od 233
  Strana do 236

Radovi sa skupova

  Asynchronous 2D-TDOA Localization Method

  Naučni skup 2021 29th Telecommunications Forum (TELFOR)
  Godina 2021
  Autori Boris Malčić, Slavko Šajić, Milan Trifunović i Vedran Jovanović
  Veb adresa https://ieeexplore.ieee.org/document/9653271

  2019 18th International Symposium INFOTEH-JAHORINA (INFOTEH)

  Naučni skup 2019 18th International Symposium INFOTEH-JAHORINA (INFOTEH)
  DOI 10.1109/INFOTEH.2019.8717771
  Publikacija The effect of oversampling on the probability of false alarm in detection of noise-affected binary sequences
  Godina 2019
  Autori Slavko Šajić, Milica Lekić, Boris Malčić i Igor Šajić
  Strana od 1
  Strana do 4
  Veb adresa https://ieeexplore.ieee.org/document/8717771

  A dynamic channel assignment algorithm for IEEE 802.11 WLAN

  Naučni skup XVII međunarodni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2018
  DOI 10.1109/INFOTEH.2018.8345523
  Publikacija INFOTEH-JAHORINA (INFOTEH), 2018 17th International Symposium
  Godina 2018
  Autori Boris Malčić, Slavko Šajić i Gordana Gardašević
  Veb adresa https://ieeexplore.ieee.org/document/8345523/

  A New Algorithm for Energy-Efficient IEEE 802.11 Access Points

  Naučni skup 2017 25th Telecommunication Forum (TELFOR)
  DOI 10.1109/TELFOR.2017.8249281
  Publikacija TELFOR 2017, Belgrade
  Godina 2017
  Autori Boris Malčić, Gordana Gardašević i Slavko Šajić
  Strana od pp. 1
  Strana do 4

  FH-SS DDS-PLL based Frequency Synthesizer

  Naučni skup IX International Symposium Industrial Electronics
  Godina 2012
  Autori Nebojša Maletić, Jovan Galić, Slavko Šajić i Mladen Veletić
  Strana od 230
  Strana do 233

  Frequency Hopping Synchronization Scheme Based on Real-Time Clock

  Naučni skup IEEE International Conference and Workshops on the Engineering of Computer Based Systems
  Godina 2012
  Autori Slavko Šajić, Nebojša Maletić, Branislav Todorović i Milan Šunjevarić
  Strana od 293
  Strana do 297

  Comparative Analysis of KNN, MLP and GRNN WLAN Indoor based Positioning Techniques

  Naučni skup International Scientific Conference on Defensive Technologies
  Godina 2012
  Autori Nebojša Maletić, Mladen Veletić, Slavko Šajić i Milan Šunjevarić
  Strana od 470
  Strana do 475

  Mobile-Based TDoA Estimation in UMTS using Multichannel Serial Correlator

  Naučni skup IX International Symposium Industrial Electronics
  Godina 2012
  Autori Mladen Veletić, Nebojša Maletić, Slavko Šajić i Milan Šunjevarić
  Strana od 216
  Strana do 219

  Uobličavanje amplitude RF signala generisanog direktnom digitalnom sintezom frekvencije

  Naučni skup Konferencija za ETRAN
  Godina 2011
  Autori Nebojša Maletić, Slavko Šajić i Milan Šunjevarić

  Low-Cost Digital Correlator for Frequency Hopping Radio

  Naučni skup International Conference on Systems, Signal and Image Processing
  Godina 2011
  Autori Slavko Šajić, Nebojša Maletić, Milan Šunjevarić i Branislav Todorović
  Strana od 43
  Strana do 46

  True Random Binary Sequence Generator for Secure Communications

  Naučni skup International Conference on Telecommunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services
  Godina 2011
  Autori Slavko Šajić, Branislav Todorović i Nebojša Maletić
  Strana od 776
  Strana do 779

Ostali radovi

  DOKTORSKA TEZA

  Izdavač UNIVERZITET U BANJOJ LUCI, ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET
  Godina 2014
  Autori Slavko Šajić

  MAGISTARSKI RAD

  Izdavač UNIVERZITET U BANJOJ LUCI, ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET
  Godina 2007
  Autori Slavko Šajić

Knjige

  Digitalne telekomunikacije

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Elektrotehnički fakultet
  ISBN 978-99955-46-37-3
  Godina 2019
  Autori Slavko Šajić i Jovan Galić
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 267

Projekti

Istraživanje i razvoj rješenja za implementaciju Smart City koncepta u gradu Banja Luka

Razvijanje inovativnih rješenja za urbane i socijalne probleme današnjice predstavlja osnovu koja čini tehnologije dostupnim lokalnoj zajednici. Koncept „Banja Luka – Smart City“ predstavlja strateški izazov koji povezuje istraživački tim, privredni sektor i javnu upravu sa ciljem da se osnaže resursi i aktivnosti kako bi se obezbijedilo funkcionisanje grada na osnovama energetske i ekološke održivosti, smanjili troškovi, poboljšao opšti kvalitet života, garantovala socijalna inkluzija..

Broj projekta 8300593
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Elektrotehnički fakultet
Rukovodilac prof. dr Gordana Gardašević
Projektni tim Vladan Stojnić
doc. dr Jovan Galić
prof. dr Slavko Šajić
Milica Lekić, ma
Boris Malčić, ma
doc. Igor Ševo, ma
prof. dr Mitar Simić
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.02.2018.
Završetak projekta 31.12.2018.
Vrijednost projekta 19500.0 BAM

Jačanje profila inženjera telekomunikacija kako bi se zadovoljile potrebe savremenog društva i industrije

• Poboljšati profil inženjera telekomunikacija, promovisati interdisciplinarnost kao odgovor na potrebe industrije i doprinijeti napredovanju u tehnologiji, ekonomiji i društvu. • Poboljšati kvalitet tradicionalnih studija telekomunikacija, pružajući dodatne kompetencije sa ciljem da se popuni jaz između univerzitetskog obrazovanja i potreba tržišta na lokalnom nivou...

Broj projekta 8300588
Status Neaktivan
Tip projekta Erazmus+
Organizaciona jedinica Elektrotehnički fakultet
Rukovodilac prof. dr Zdenka Babić
Projektni tim prof. dr Mitar Simić
prof. dr Gordana Gardašević
prof. dr Slavko Šajić
doc. dr Slavica Gajić
Vladan Stojnić
doc. dr Aleksej Avramović
Milica Lekić, ma
Vanja Kitić
doc. dr Jovan Galić
prof. dr Vladimir Risojević
Boris Malčić, ma
Vedran Jovanović, ma
Jovica Bulović
Finansijer Evropska unija
Početak realizacije 01.10.2017.
Završetak projekta 06.09.2021.
Vrijednost projekta 187655.0 BAM