Navigacija

Stefan Kapunac, ma

Projekti

Razvoj modela i algoritama vještačke inteligencije za rješavanje teških problema kombinatorne optimizacije

Ovaj projekat razmatra dizajniranje novih, efikasnih modela i metoda vještačke inteligencije (VI) u svrhu rješavanja NP-teških, praktično zasnovanih problema kombinatorne optimizacije. Hibridne metode su u posljednjoj deceniji postale dominantne u rješavanju ovakvih problema, uveliko su prevazišle rezultate do tada dominantnih klasičnih meta-heuristika ostvarujući značajne uštede u materijalnim resursima u proizvodnji...

Broj projekta 1259086
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac doc. dr Marko Đukanović
Projektni tim Stefan Kapunac, ma
Nenad Vilendečić
Milan Predojević, ma
doc. dr Milana Grbić
prof. dr Dragan Matić
doc. dr Dimitrije Čvokić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Početak realizacije 01.01.2024.
Završetak projekta 31.12.2025.
Vrijednost projekta 3500.0 BAM