Navigacija

Marko Đukanović, ma
viši asistent

Saradnik - II-5
Prirodno-matematički fakultet
Katedre
 • Prirodno-matematički fakultet-Katedra za računarske i informatičke nauke
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Informacione nauke i bioinformatika (razvoj softvera) viši asistent 27. oktobar 2016.

Predmeti

Prirodno-matematički fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
2C18GIS005 GIS programiranje
Akademske studije prvog ciklusa
1C09MIN543 Baze podataka
1C09MIN545 Uvod u računarske mreže
1C09MIN547 Logičko projektovanje baza podataka
1C09MNS523 Metodika nastave računarstva
1C09MNS911 Baze podataka
1C09MNS912 Uvod u računarske mreže
1C09MNS964 Osnove programiranja 1
1C09MOS296 Osnovi programiranja 2
1C09MOS984 Baze podataka 1
1C10TNS1017 Metodika nastave informatike
1C19MIN003 Uvod u veb tehnologije
1C19MIN008 Proceduralno programiranje

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Solving the Longest Common Subsequence Problem Concerning Non-Uniform Distributions of Letters in Input Strings

  DOI 10.3390/math9131515
  Časopis Mathematics
  Godina 2021
  Autori Bojan Nikolić, Aleksandar Kartelj, Marko Đukanović, Milana Grbić, Christian Blum i Günther Raidl
  Volumen 9
  Broj 13
  Strana od e-časopis
  Strana do broj članka 1515
  Veb adresa https://www.mdpi.com/2227-7390/9/13/1515

  An A* search algorithm for the constrained longest common subsequence problem

  DOI https://doi.org/10.1016/j.ipl.2020.106041
  Časopis INFORMATION PROCESSING LETTERS
  Godina 2021
  Autori Marko Đukanović, Christoph Berger, Guenther Raidl i Christian Blum
  Volumen 166
  Strana od Article
  Strana do 106041

  Solving longest common subsequence problems via a transformation to the maximum clique problem

  Časopis COMPUTERS & OPERATIONS RESEARCH
  Godina 2021
  Autori Christian Blum, Marko Đukanović, Alberto Santini, Hua Jiang, Chu-Min Li, Felip Manya i Guenther Raidl
  Volumen 125
  Strana od Article
  Strana do 105089

  Finding Longest Common Subsequences: New anytime A∗ search results

  Časopis APPLIED SOFT COMPUTING
  Godina 2020
  Autori Marko Đukanović, Guenther Raidl i Christian Blum
  Volumen 95
  Strana od Article
  Strana do 106499

  Anytime algorithms for the longest common palindromic subsequence problem

  DOI https://doi.org/10.1016/j.cor.2019.104827
  Časopis COMPUTERS & OPERATIONS RESEARCH
  Godina 2020
  Autori Marko Đukanović, Guenther Raidl i Christian Blum
  Volumen 114
  Strana od Article
  Strana do 104827

  PRIMJENA USMJERENIH HIPERGRAFOVA ZA PREDSTAVLJANJE FUNKCIONALNIH ZAVISNOSTI U RELACIONIM MODELIMA

  Časopis MAT-KOL
  Godina 2016
  Autori Marko Đukanović i Dejan Radic
  Volumen XXII (1)(2016)
  Strana od 61
  Strana do 69
  Veb adresa http://www.imvibl.org/dmbl/meso/mat_kol_22_1_2016/mat_kol_22_1_2016_61_69.pdf

  Kombinatorne igre sa završnicom tipa (poraz, pobjeda) na konačnim or-grafovima

  Časopis MAT-KOL
  Godina 2015
  Autori Slavko Brdar, Marko Đukanović i Ilija Lalović
  Volumen XXI (3)(2015)
  Strana od 179
  Strana do 203
  Veb adresa http://www.imvibl.org/dmbl/meso/mat_kol_21_3_2015/mat_kol_2_2015_179_203.pdf

  Rješavanje lokacijskog problema ograničenih kapaciteta pomoću algoritma promjenjivih okolina i algoritma roja čestica

  Časopis MAT-KOL
  Godina 2014
  Autori Marko Đukanović
  Volumen XXI (2)(2015)
  Strana od 117
  Strana do 129
  Veb adresa http://www.imvibl.org/dmbl/meso/mat_kol_21_2_2015/mat_kol_2_2015_117_129.pdf

Radovi sa skupova

  On Solving a Generalized Constrained Longest Common Subsequence Problem

  Naučni skup The 11th International Conference Optimization and Applications
  DOI https://doi.org/10.1007/978-3-030-62867-3_5
  Publikacija Lecture Notes in Computer Science
  Godina 2021
  Autori Marko Đukanović, Christoph Berger, Guenther Raidl i Christian Blum
  Strana od 55
  Strana do 70

  On the Use of Decision Diagrams for Finding Repetition-Free Longest Common Subsequences

  Naučni skup The 11th International Conference Optimization and Applications
  DOI https://doi.org/10.1007/978-3-030-62867-3_11
  Publikacija Lecture Notes in Computer Science
  Godina 2021
  Autori Matthias Horn, Marko Đukanović, Guenther Raidl i Christian Blum
  Strana od 134
  Strana do 149

  Exact and Heuristic Approaches for the Longest Common Palindromic Subsequence Problem

  Naučni skup The 12th Conference Learning and Intelligent Optimization
  DOI https://doi.org/10.1007/978-3-030-05348-2_18
  Publikacija Lecture Notes in Computer Science
  Godina 2021
  Autori Marko Đukanović, Guenther Raidl i Christian Blum
  Strana od 199
  Strana do 214

  Clustering of European countries and territories based on cumulative relative number of COVID 19 patients in 2020

  Naučni skup 20th International Symposium INFOTEH-JAHORINA (INFOTEH)
  Godina 2021
  Autori Vukašin Crnogorac, Milana Grbić, Marko Đukanović i Dragan Matić
  Veb adresa https://ieeexplore.ieee.org/document/9400670

  On the Use of Decision Diagrams for the Repetition-Free Longest Common Subsequence

  Naučni skup 17th International Conference on the Integration of Constraint Programming, Artificial Intelligence, and Operations Research
  DOI https://cpaior2020.dbai.tuwien.ac.at/files/abstracts/CPAIOR_2020_paper_97.pdf
  Publikacija The Book of Extended Abstracts of CPAIOR 2020. Paper 97.
  Godina 2021
  Autori Matthias Horn, Marko Đukanović, Guenther Raidl i Christian Blum
  Strana od 1
  Strana do 2

  A Beam Search for the Longest Common Subsequence Problem Guided by a Novel Approximate Expected Length Calculation

  Naučni skup The 5th Conference on Machine Learning, Optimization and Data science
  DOI https://doi.org/10.1007/978-3-030-37599-7_14
  Publikacija LNCS
  Godina 2020
  Autori Marko Đukanović, Guenther Raidl i Christian Blum
  Strana od 154
  Strana do 167

  A Heuristic Approach for Solving the Longest Common Square Subsequence Problem

  Naučni skup The 17th Computer Aided Systems Theory
  DOI https://doi.org/10.1007/978-3-030-45093-9_52
  Publikacija Lecture Notes in Computer Science
  Godina 2019
  Autori Marko Đukanović, Guenther Raidl i Christian Blum
  Strana od 429
  Strana do 437

  Neke geometrijske interpretacije jedinične kugle

  Naučni skup VI Matematička konferencija Republike Srpske
  Godina 2016
  Autori Marko Đukanović i Tatjana Zec
  Strana od 5
  Strana do 5
  Veb adresa http://www.mk.rs.ba/wp-content/uploads/2015/06/Program-konferencije.pdf

  VARIJACIONE ANTI - GAUS KVADRATURE

  Naučni skup VI Matematička konferencija Republike Srpske
  Godina 2016
  Autori Marko Đukanović
  Strana od 28
  Strana do 28
  Veb adresa http://www.mk.rs.ba/wp-content/uploads/2014/01/Knjiga-apstrakata.pdf

  Jedan algoritam za konstrukciju generalizovanih anti- Gaus kvadratura

  Naučni skup V Matematička konferencija Republike Srpske
  Godina 2015
  Autori Marko Đukanović
  Strana od 10
  Strana do 10
  Veb adresa http://www.mk.rs.ba/wp-content/uploads/2015/06/PROGRAM-RADA-2015-A5-PDF.pdf

Knjige

  Zbirka urađenih zadataka sa prijemnih ispita iz matematike

  Izdavač Prirodno-matematički fakultet, Banja Luka
  ISBN 978-99955-21-45-5
  Godina 2016
  Autori Bojan Nikolić, Boris Petković, Marko Đukanović, Milana Grbić i Tatjana Zec
  Tip knjige pomoćni udžbenik
  Broj strana 173

Projekti

Razvoj metoda vještačke inteligencije za rješavanje problema računarske biologije

U okviru projekta predviđena su istraživanja koja se odnose na razvoj metoda vještačke inteligencije za rješavanje problema u računarskoj biologiji i posebno u biološkim mrežama. Računarska biologija je jedno od intenzivno istraživanih interdisciplinarnih područja, koje uključuje razvoj računarskih alata koji pomažu otkrivanju i boljoj interpretaciji bioloških podataka. S obzirom da se biološke mreže mogu posmatrati kao matematičke grafovske strukture, problemi definisani nad ...

Broj projekta 1259052
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Dragan Matić
Projektni tim doc. dr Milana Grbić
doc. dr Vladimir Filipović
prof. dr Duško Bogdanić
Sara Jevđenić
prof. dr Vladimir Jovanović
Vukašin Crnogorac
Milan Predojević, ma
Marko Đukanović, ma
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.01.2020.
Završetak projekta 31.12.2020.
Vrijednost projekta 22000.0 BAM

Sufinansiranje pripremnih aktivnosti za izradu projektnog prijedloga - COST akcija

Cilj projekta je priprema projektnog prijedloga COST akcije Dark Proteome - Function, Evolution and TeCHnology i priprema pratećih promotivnih aktivnosti...

Broj projekta 1259037
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Dragan Matić
Projektni tim mr Tatjana Zec
Savka Vračević, ma
Marko Đukanović, ma
doc. dr Milana Grbić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.01.2020.
Završetak projekta 31.12.2020.
Vrijednost projekta 1500.0 BAM

Nilpotentne orbite i komutativnost matrica

Koncepti teorije matrica i linearne algebre su neophodni za razumijevanje teoretskih konstrukcija koje se nalaze u samoj srži modernih naučnih disciplina kao što su mašinsko učenje i obrada velikih podataka. Analiza velikih podataka je postala neizostavan dio današnje industrije i primjene metoda ove grane se mogu naći svugdje, od očuvanja životne okoline i proizvodnje hrane (npr. koriste se za određivanje idealne vrste...

Broj projekta 1259030
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Duško Bogdanić
Projektni tim Sara Jevđenić
Marko Đukanović, ma
mr Tatjana Zec
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.01.2019.
Završetak projekta 31.12.2020.
Vrijednost projekta 4000.0 BAM

Razvoj i primjena metoda kombinatorne optimizacije i metoda mašinskog učenja u bioinformatici

U okviru ovog projekta predviđena su istraživanja koja se odnose na razvoj i primjenu matematičkih i računarskih metoda u istraživanju podataka u bioinformatici. Bioinformatika je interdisciplinarna nauka tumačenja bioloških podataka pomoću informacionih tehnologija i računaraskih nauka, čiji značaj raste iz dana u dan. Razlozi za to su enorman rast količine podataka koji se svakodnevno pronalaze i čuvaju u raznim bazama podataka...

Broj projekta 1259015
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Dragan Matić
Projektni tim prof. dr Duško Bogdanić
Marko Đukanović, ma
doc. dr Milana Grbić
Milan Predojević, ma
Sara Jevđenić
doc. dr Vladimir Filipović
prof. dr Vladimir Jovanović
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.01.2019.
Završetak projekta 31.12.2019.
Vrijednost projekta 12410.0 BAM

Metode bazirane na racionalnim Krilovljevim potprostorima

Metode bazirane na racionalnim Krilovljevim potprostorima su popularne metode za izračunavanje svojstvenih vrijednosti iz ciljanog dijela spektra matrice velikih dimenzija. Osnovna ideja je konstruisati manju matricu H čije svojstvene vrijednosti se poklapaju sa traženim svojstvenim vrijednostima polazne matrice A...

Broj projekta 0830904
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Miroslav Pranić
Projektni tim mr Tatjana Zec
prof. dr Dragan Matić
mr Biljana Sukara-Ćelić
Marko Đukanović, ma
prof. dr Vladimir Jovanović
Miroslav Treml
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.10.2016.
Završetak projekta 18.12.2018.
Vrijednost projekta 12000.0 BAM