Навигација

Конференције

Назив конференције Владо С. Милошевић: Етномузиколог, Композитор и Педагог-Традиција као инспирација
Назив зборника Зборник радова
Издавач/суиздавач Академија умјетности Универзитет у Бањој Луци
Интернет сајт -
Реферише се у цитатним базама -
Национална категорија Друга
Национална класификација Научни скуп са међународним учешћем

Назив конференције Савремена теорија и пракса у градитељству (STEPGRAD)
Назив зборника Зборник радова
Издавач/суиздавач Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет,  Универзитет у Бањој Луци
Интернет сајт https://stepgrad2022-sr.aggf.unibl.org/
Реферише се у цитатним базама -
Национална категорија Прва
Национална класификација Међународни научни скуп

Назив конференције REDETA
Назив зборника Зборник радова
Издавач/суиздавач Економски факултет Универзитет у Бањој Луци
Интернет сајт www.redete.org
Реферише се у цитатним базама -
Национална категорија Друга
Национална класификација Научни скуп са међународним учешћем

Назив конференције ЕНЕФ
Назив зборника Зборник радова
Издавач/суиздавач Електротехнички факултет, Машински факултет, Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет, Универзитет у Бањој Луци
Интернет сајт http://enef.etfbl.net/
Реферише се у цитатним базама -
Национална категорија Трећа
Национална класификација Научни скуп републичког значаја

Назив конференције ИНДЕЛ
Назив зборника Зборник радова
Издавач/суиздавач Електротехнички факултет
Интернет сајт indel.etf.unibl.org
Реферише се у цитатним базама -
Национална категорија Прва
Национална класификација Међународни научни скуп

Назив конференције Иновације и предузетништво-покретачи развоја и запошљавања
Назив зборника -
Издавач/суиздавач Економски факултет
Интернет сајт -
Реферише се у цитатним базама -
Национална категорија Друга
Национална класификација Научни скуп републичког значаја

Назив конференције ДЕМИ
Назив зборника Зборник радова
Издавач/суиздавач Машински факултет Бањалука, Универзитет у Бањој Луци, Машински факултет Ниш, Универзитет у Нишу, Машински факултет  Подгорица, Универзитет Црне Горе, Факултет инжењерства Хунедоара, Универзитет у Темишвару, Факултет инжењерства Решица, Универзитет Бабеш-Болја, Клуж-Напока
Интернет сајт https://demi.mf.unibl.org/
Реферише се у цитатним базама -
Национална категорија Прва
Национална класификација Међународни научни скуп

Назив конференције ICAS
Назив зборника Зборник радова
Издавач/суиздавач Машински факултет, Универзитет у Бањој Луци и  Машински факултет, Политехнички универзитет у Темишвару
Интернет сајт https://icas.science/index.htm
Реферише се у цитатним базама -
Национална категорија Друга
Национална класификација Међународни научни скуп
 


 
Назив конференције AgroRes
Назив зборника Зборник сажетака
Издавач/суиздавач Пољопривредни факултет, Универзитет у Бањој Луци
Интернет сајт https://agrores.agro.unibl.org
Реферише се у цитатним базама -
Национална категорија Прва
Национална класификација Међународни скуп од посебног значаја

Назив конференције Октобарски правнички дани
Назив зборника Правна ријеч
Издавач/суиздавач Правни факултет, Универзитет у Бањој Луци, Удружење правника Републике Српске
Интернет сајт https://pf.unibl.org/event/oktobarski-pravnichki-dani/
Реферише се у цитатним базама -
Национална категорија Друга
Национална класификација Научни скуп републичког значаја

Назив конференције Трансформативне технологије: правни и етички изазови 21. вијека
Назив зборника Зборник радова
Издавач/суиздавач Правни факултет, Универзитет у Бањој Луци
Интернет сајт http://www.csb.eu.com/conference-banja-luka
Реферише се у цитатним базама -
Национална категорија Друга
Национална класификација Међународни научни скуп

Назив конференције Симпозијум биолога и еколога Републике Српске
Назив зборника Зборник радова
Издавач/суиздавач Природно-математички факултет, Универзитет у Бањој Луци
Интернет сајт https://pmf.unibl.org/sbers-2020/
Реферише се у цитатним базама -
Национална категорија Друга
Национална класификација Научни скуп са међународним учешћем

Назив конференције Савјетовање хемичара, технолога и еколога Републике Српске
Назив зборника Зборник радова
Издавач/суиздавач Технолошки факултет, Универзитет у Бањој Луци
Интернет сајт https://savjetovanje.tf.unibl.org/
Реферише се у цитатним базама -
Национална категорија Друга
Национална класификација Научни скуп са међународним учешћем

Назив конференције Бањалучки новембарски сусрети
Назив зборника Зборник радова
Издавач/суиздавач Филозофски факултет Универзитет у Бањој Луци
Интернет сајт https://ffbl-izdavastvo.org/index.php/izdavacka/catalog/series/blns
Реферише се у цитатним базама -
Национална категорија Друга
Национална класификација Научни скуп са међународним учешћем

Назив конференције Отворени дани психолога
Назив зборника Зборник радова
Издавач/суиздавач Филозофски факултет, Универзитет у Бањој Луци, Друштво психолога Републике Српске
Интернет сајт -
Реферише се у цитатним базама -
Национална категорија Трећа
Национална класификација Научни скуп републичког значаја

Назив конференције Српско писано насљеђе и историја средњовјековне Босне и Хума
Назив зборника Зборник радова
Издавач/суиздавач Филолошки факултет Универзитетa у Бањој Луци, Филозофски факултет Универзитетa у Источном Сарајеву, Филозофски факултет Универзитетa  у Бањој Луци
Интернет сајт -
Реферише се у цитатним базама -
Национална категорија Трећа
Национална класификација Научни скуп републичког значаја

Назив конференције

CELLS-Conference on English Language and Literary Studies

Назив зборника Зборник радова
Издавач/суиздавач

Филолошки факултет, Универзитет у Бањој Луци (I, III i IV zbornik)
Cambridge Scholars Publishing (II zbornik - Rethinking Tradition in English Language and Literary Studies)

Интернет сајт -
Реферише се у цитатним базама -
Национална категорија Трећа
Национална класификација Научни скуп са међународним учешћем

Назив конференције Србистика данас (Philologia Serbica)
Назив зборника Зборник радова
Издавач/суиздавач Филолошки факултет Универзитет у Бањој Луци
Интернет сајт

https://philologiaserbica.rs.ba/index.php/phs

Реферише се у цитатним базама -
Национална категорија Друга
Национална класификација Научни скуп републичког значаја

Назив конференције Друштво и политика
Назив зборника Зборник радова
Издавач/суиздавач Факултет политичких наука, Универзитет у Бањој Луци
Интернет сајт https://drustvoipolitika.fpn.unibl.org/
Реферише се у цитатним базама -
Национална категорија -
Национална класификација -

Назив конференције Савремени изазови и пријетње безбједности
Назив зборника Зборник радова
Издавач/суиздавач Факултет безбједносних наука, Универзитет у Бањој Луци
Интернет сајт https://fbn.unibl.org/zbornici-radova/
Реферише се у цитатним базама -
Национална категорија -
Национална класификација -

Назив конференције Регионална сарадња у сузбијању прекограничног криминала: Савремени изазови тероризма и мигрантске кризе
Назив зборника Зборник радова
Издавач/суиздавач Факултет безбједносних наука, Универзитет у Бањој Луци
Интернет сајт -
Реферише се у цитатним базама -
Национална категорија Трећа
Национална класификација Научни скуп републичког значаја

Назив конференције Шумарска наука за одрживи развој FORS2D
Назив зборника Зборник радова
Издавач/суиздавач Шумарски факултет, Универзитет у Бањој Луци
Интернет сајт https://forsd.sf.unibl.org/
Реферише се у цитатним базама -
Национална категорија Друга
Национална класификација Међународни научни скуп

Назив конференције Очување генетичких ресурса
Назив зборника -
Издавач/суиздавач Институт за генетичке ресурсе, Универзитет у Бањој Луци
Интернет сајт -
Реферише се у цитатним базама -
Национална категорија Трећа
Национална класификација Научни скуп републичког значаја