Navigacija

Docenti

Red. br. Ime Prezime Organizaciona jedinica Uža/e naučna/e /umjetnička oblast/i Predmet  
1. Aleksandar Milašinović Mašinski fakultet Motori i vozila PDF
2. Biljana Jašić Radovanović Akademija umjetnosti Kamerna muzika PDF
3. Boro Tramošljanin Filozofski fakultet Opšta sociologija PDF
4. Branislava Jakovljević Medicinski fakultet Onkologija PDF
5. Čedomir Crnogorac Prirodno-matematički fakultet Geografske osnove zaštite životne sredine PDF
6. Danijela Majstorović Filozofski fakultet Engleski jezik I i Anglistička kultura PDF
7. Darko Knežević Mašinski fakultet Mehanika fluida i Hidraulika i pneumatika PDF
8. Dragica Stanković Šumarski fakultet Šuma i životna sredina PDF
9. Jelena Karišik Akademija umjetnosti Crtanje i slikanje PDF
10. Ljiljana Tasić Medicinski fakultet Osnovi industrijske farmacije i kozmetologije PDF
11. Ljubomir Milutinović Filozofski fakultet Metodika nastave srpskog jezika i književnosti PDF
12. Ljubomir Milutinović Filozofski fakultet Književnost za djecu PDF
13. Marinko Vučić Medicinski fakultet Interna medicina PDF
14. Milena Pašić Filozofski fakultet Opšta psihologija PDF
15. Miodrag  Romić Filozofski fakultet Sociologija kulutre PDF
16. Mirko Banjac Filozofski fakultet Metodika nastave prirode i društva PDF
17. Mirko Dobrnjac Mašinski fakultet Cijevni vodovi PDF
18 Mladen Todić Mašinski fakultet Sistemi i uređaji zaštite PDF
19. Nikola Gavrić Medicinski fakultet Hirurgija PDF
20. Peđa Kovačević Medicinski fakultet Fiziologija PDF
21. Predrag Lazić Medicinski fakultet Hirurgija PDF
22. Radenko Zrilić Mašinski fakultet Tehnička ekspertiza PDF
23. Sava Smiljić Poljoprivredni fakultet Menadžment i Tržište poljoprivrednih proizvoda PDF
24. Siniša Maksimović Medicinski fakultet Hirurgija PDF
25. Snežana Uletilović Medicinski fakultet Medicinska hemija PDF
26. Srđan Ljubojević Šumarski fakultet Iskorišćavanje šuma PDF
27. Tatjana Duronjić Filozofski fakultet Teorija žurnalistike PDF
28. Tatjana Pešić Brđanin Elektrotehnički fakultet Analogna integrisana kola i Telekomunikaciona elektronika PDF
29. Željko Jungić Elektrotehnički fakultet Digitalne telekomunikacije i Telekomunikacione mreže PDF
30. Željko Karan Medicinski fakultet Sudska medicina PDF
31. Zoran Lukić Ekonomski fakultet Osnovi menadžmenta PDF