Navigacija

Lista ugovora

Okvirni sporazum o saradnji, Univerzitet Rovira i Virhili, Taragona, Španija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Organizacione jedinice Univerzitet u Banjoj Luci
Broj ugovora 01-3446/10
Članica Univerzitet Rovira i Virhili, Taragona, Španija
Veb adresa http://www.urv.cat/en/
Datum potpisivanja 24.06.2010.
Datum isteka --

Memorandum o razumijevanju, Univerzitet Đangsu, Kina

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Organizacione jedinice Univerzitet u Banjoj Luci
Broj ugovora 01.47-12/22
Članica Univerzitet Đangsu, Kina
Veb adresa http://eng.ujs.edu.cn/
Datum potpisivanja 25.07.2022.
Datum isteka 25.07.2025.

Ugovor o saradnji, Moskovski državni institut kulture, Rusija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Organizacione jedinice Univerzitet u Banjoj Luci
Broj ugovora 01.436-5/19
Članica Moskovski državni institut kulture, Rusija
Veb adresa http://www.mgik.org/
Datum potpisivanja 13.05.2019.
Datum isteka 13.05.2029.

Memorandum o razumijevanju, Ternopilski državni pedagoški univerzitet V. Hnatjuk, Ukrajina

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Organizacione jedinice Univerzitet u Banjoj Luci
Broj ugovora 01-324/12
Članica Ternopilski državni pedagoški univerzitet V. Hnatjuk, Ukrajina
Veb adresa http://tnpu.edu.ua/%c2%a0
Datum potpisivanja 20.02.2012.
Datum isteka --

Sporazum o naučnoj saradnji, Srpska akademija nauka i umjetnosti (SANU), Srbija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa ustanovama, institucijama i organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Organizacione jedinice Univerzitet u Banjoj Luci
Broj ugovora 01-595/12
Članica Srpska akademija nauka i umjetnosti (SANU), Srbija
Veb adresa https://www.sanu.ac.rs/en/
Datum potpisivanja 27.02.2012.
Datum isteka --

Sporazum o akademskoj saradnji, Univerzitet Istočne Finske, Finska

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Organizacione jedinice Univerzitet u Banjoj Luci
Broj ugovora 01-675/12
Članica Univerzitet Istočne Finske, Finska
Veb adresa https://www.uef.fi/en/etusivu%C2%A0
Datum potpisivanja 02.03.2012.
Datum isteka --

Sporazum o saradnji, Univerzitet odbrane u Beogradu, Srbija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Organizacione jedinice Univerzitet u Banjoj Luci
Broj ugovora 01-4895/11
Članica Univerzitet odbrane u Beogradu, Srbija
Veb adresa http://www.uo.mod.gov.rs/
Datum potpisivanja 24.11.2011.
Datum isteka --

Opšti sporazum o saradnji, Univerzitet Kore, Ena, Italija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Organizacione jedinice Univerzitet u Banjoj Luci
Broj ugovora 01-402/11
Članica Univerzitet Kore, Ena, Italija
Veb adresa https://www.unikore.it/index.php/it/
Datum potpisivanja 02.03.2011.
Datum isteka --

Sporazum o saradnji, Međunarodni univerzitet Virdžinija, SAD

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Organizacione jedinice Univerzitet u Banjoj Luci
Broj ugovora 01-1537/11
Članica Međunarodni univerzitet Virdžinija, SAD
Veb adresa https://www.viu.edu/
Datum potpisivanja 11.04.2011.
Datum isteka --

Memorandum o razumijevanju, Državni univerzitet Tetovo, Sjeverna Makedonija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Organizacione jedinice Univerzitet u Banjoj Luci
Broj ugovora 01-1527/11
Članica Državni univerzitet Tetovo, Sjeverna Makedonija
Veb adresa https://unite.edu.mk/en/
Datum potpisivanja 12.04.2011.
Datum isteka --

Sporazum o saradnji, Univerzitet Goce Delčev u Štipu, Sjeverna Makedonija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Organizacione jedinice Univerzitet u Banjoj Luci
Broj ugovora 01-4053/11
Članica Univerzitet Goce Delčev u Štipu, Sjeverna Makedonija
Veb adresa https://www.ugd.edu.mk/index.php/en/
Datum potpisivanja 10.10.2011.
Datum isteka --

Okvirni sporazum o saradnji, Zapadni univerzitet Temišvar, Rumunija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Organizacione jedinice Univerzitet u Banjoj Luci
Broj ugovora 01-2425/12
Članica Zapadni univerzitet Temišvar, Rumunija
Veb adresa https://www.uvt.ro/ro/
Datum potpisivanja 27.08.2012.
Datum isteka --

Sporazum, Visoka škola za ekonomiju i menadžment, Esen, Njemačka i Fontis međunarodna poslovna škola, Fenlo, Holandija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Organizacione jedinice Univerzitet u Banjoj Luci
Broj ugovora nema
Članica Visoka škola za ekonomiju i menadžment, Esen, Njemačka i Fontis međunarodna poslovna škola, Fenlo, Holandija
Veb adresa http://https/www.fom.de/
Datum potpisivanja 04.03.2013.
Datum isteka --

Sporazum o naučno-obrazovnoj i poslovno-tehničkoj saradnji, Kriminalističko-policijska akademija u Beogradu, Srbija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Organizacione jedinice Univerzitet u Banjoj Luci
Broj ugovora 01-3993/12
Članica Kriminalističko-policijska akademija u Beogradu, Srbija
Veb adresa http://www.kpu.edu.rs/cms/
Datum potpisivanja 19.03.2013.
Datum isteka --

Sporazum o saradnji, Univerzitet Sveti Ćirilo i Metodije u Velikom Trnovu, Bugarska

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Organizacione jedinice Univerzitet u Banjoj Luci
Broj ugovora 01.71-8/23
Članica Univerzitet Sveti Ćirilo i Metodije u Velikom Trnovu, Bugarska
Veb adresa http://www.uni-vt.bg/eng/
Datum potpisivanja 10.04.2023.
Datum isteka 10.04.2028.

Protokol o međunarodnoj obrazovnoj saradnji, Jildiz tehnički univerzitet u Istanbulu, Turska

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Organizacione jedinice Univerzitet u Banjoj Luci
Broj ugovora nema
Članica Jildiz tehnički univerzitet u Istanbulu, Turska
Veb adresa http://www.yildiz.edu.tr/en/
Datum potpisivanja 09.05.2014.
Datum isteka --

Sporazum o saradnji u oblasti obrazovanja i naučnoistraživačkog rada, Univerzitet Primorska, Slovenija

Vrsta saradnja
Status aktivan
Organizacione jedinice Univerzitet u Banjoj Luci
Broj ugovora 01-3196/14
Članica Univerzitet Primorska, Slovenija
Veb adresa https://www.upr.si/en/
Datum potpisivanja 18.09.2014.
Datum isteka --

Sporazum o namjerama saradnje, Državna poljoprivredna akademija iz Nižnjeg Novgoroda, Rusija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Organizacione jedinice Univerzitet u Banjoj Luci, Šumarski fakultet
Broj ugovora 01-1930/14
Članica Državna poljoprivredna akademija iz Nižnjeg Novgoroda, Rusija
Veb adresa http://nnsaa.ru/
Datum potpisivanja 03.06.2014.
Datum isteka --

Ugovor o međunarodnoj međuuniverzitetskoj saradnji, Državni univerzitet dramskih umjetnosti GITIS, Rusija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Organizacione jedinice Univerzitet u Banjoj Luci
Broj ugovora 01.1485/15
Članica Državni univerzitet dramskih umjetnosti GITIS, Rusija
Veb adresa https://www.gitis.net/
Datum potpisivanja 29.04.2015.
Datum isteka --

Sporazum o saradnji, Univerzitet Jurja Dobrile u Puli, Hrvatska

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Organizacione jedinice Univerzitet u Banjoj Luci
Broj ugovora 01-3946/15
Članica Univerzitet Jurja Dobrile u Puli, Hrvatska
Veb adresa https://www.unipu.hr/
Datum potpisivanja 13.11.2015.
Datum isteka --

Sporazum o saradnji, Aristotelov univerzitet u Solunu, Grčka

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Organizacione jedinice Univerzitet u Banjoj Luci
Broj ugovora 01-4303/15
Članica Aristotelov univerzitet u Solunu, Grčka
Veb adresa https://www.auth.gr/en
Datum potpisivanja 09.12.2015.
Datum isteka --

Sporazum o međusobnom razumijevanju i saradnji, Javni univerziteti u BiH

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Organizacione jedinice Univerzitet u Banjoj Luci
Broj ugovora 107/2020
Članica Javni univerziteti u BiH
Veb adresa
Datum potpisivanja 10.12.2020.
Datum isteka 10.12.2025.

Sporazum o saradnji, Univerzitet u Mariboru, Slovenija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Organizacione jedinice Univerzitet u Banjoj Luci
Broj ugovora 01-1176/16
Članica Univerzitet u Mariboru, Slovenija
Veb adresa https://www.um.si/
Datum potpisivanja 15.04.2016.
Datum isteka --

Memorandum o razumijevanju, Tjenđin univerzitet tehnologije i obrazovanja, Kina

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Organizacione jedinice Univerzitet u Banjoj Luci
Broj ugovora 01.3464/16
Članica Tjenđin univerzitet tehnologije i obrazovanja, Kina
Veb adresa http://en.tute.edu.cn/
Datum potpisivanja 08.11.2016.
Datum isteka --

Ugovor o međunarodnoj međuuniverzitetskoj saradnji, Univerzitet umjetnosti u Beogradu, Srbija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Organizacione jedinice Univerzitet u Banjoj Luci
Broj ugovora 01-4715/14
Članica Univerzitet umjetnosti u Beogradu, Srbija
Veb adresa http://www.arts.bg.ac.rs/en/
Datum potpisivanja 18.12.2014.
Datum isteka --