Navigacija

Lista ugovora

Sporazum o saradnji, Univerzitet Sv. Kliment Ohridski, Bitola, Sjeverna Makedonija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Organizacione jedinice Univerzitet u Banjoj Luci
Broj ugovora 01.193/07
Članica Univerzitet Sv. Kliment Ohridski, Bitola, Sjeverna Makedonija
Veb adresa http://www.uklo.edu.mk/
Datum potpisivanja 19.03.2007.
Datum isteka --

Memorandum o razumijevanju za akademsku saradnju i razmjenu, Univerzitet Šinšu, Japan

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Organizacione jedinice Univerzitet u Banjoj Luci
Broj ugovora 01-23-20/20
Članica Univerzitet Šinšu, Japan
Veb adresa https://www.shinshu-u.ac.jp/english/
Datum potpisivanja 26.06.2020.
Datum isteka 26.06.2025.

Sporazum o saradnji, Nižnjenovgorodski državni lingvistički univerzitet N.A.Dobroljubov, Rusija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Organizacione jedinice Filološki fakultet
Broj ugovora 01.3746/17
Članica Nižnjenovgorodski državni lingvistički univerzitet N.A.Dobroljubov, Rusija
Veb adresa http://www.lunn.ru/
Datum potpisivanja 21.12.2017.
Datum isteka 22.12.2027.

Ugovor o saradnji, Voronješki državni univerzitet, Rusija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Organizacione jedinice Univerzitet u Banjoj Luci
Broj ugovora 01.71-1/23
Članica Voronješki državni univerzitet, Rusija
Veb adresa https://www.vsu.ru/english/
Datum potpisivanja 20.01.2023.
Datum isteka 20.01.2028.

Sporazum o saradnji , Belgorodski državni tehnološki univerzitet V.G.Šuhov, Rusija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Organizacione jedinice Univerzitet u Banjoj Luci
Broj ugovora 01/01-4.3812/16
Članica Belgorodski državni tehnološki univerzitet V.G.Šuhov, Rusija
Veb adresa https://srb.bstu.ru/
Datum potpisivanja 13.12.2016.
Datum isteka --

Protokol o saradnji, Univerzitet Sapienca u Rimu, Italija

Vrsta saradnja
Status aktivan
Organizacione jedinice Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
Broj ugovora 1140
Članica Univerzitet Sapienca u Rimu, Italija
Veb adresa
Datum potpisivanja 19.10.2017.
Datum isteka --

Ugovor o saradnji , Univerzitet u Kragujevcu, Srbija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Organizacione jedinice Univerzitet u Banjoj Luci
Broj ugovora 01-3064/08
Članica Univerzitet u Kragujevcu, Srbija
Veb adresa
Datum potpisivanja 15.09.2008.
Datum isteka --

Ugovor o saradnji, Moskovski državni oblasni pedagoški univerzitet, Rusija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Organizacione jedinice Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet bezbjednosnih nauka
Broj ugovora 01.1079-12/18
Članica Moskovski državni oblasni pedagoški univerzitet, Rusija
Veb adresa
Datum potpisivanja 22.10.2018.
Datum isteka 22.10.2028.

Sporazum o saradnji, Univerzitet u Vroclavu, Poljska

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Organizacione jedinice Univerzitet u Banjoj Luci
Broj ugovora 01/01-4.297/17
Članica Univerzitet u Vroclavu, Poljska
Veb adresa https://uni.wroc.pl/en/
Datum potpisivanja 03.02.2017.
Datum isteka --

Memorandum o razumijevanju, Češki univerzitet prirodnih nauka u Pragu, Češka Republika

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status u proceduri
Organizacione jedinice Univerzitet u Banjoj Luci, Poljoprivredni fakultet
Broj ugovora -
Članica Češki univerzitet prirodnih nauka u Pragu, Češka Republika
Veb adresa https://www.czu.cz/en/
Datum potpisivanja 20.02.2017.
Datum isteka --

Sporazum o saradnji, Univerzitet u Beogradu, Srbija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Organizacione jedinice Univerzitet u Banjoj Luci
Broj ugovora 01.47-2/22
Članica Univerzitet u Beogradu, Srbija
Veb adresa http://www.bg.ac.rs/
Datum potpisivanja 25.02.2022.
Datum isteka 25.02.2027.

Sporazum o saradnji, Univerzitet Crne Gore, Crna Gora

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Organizacione jedinice Univerzitet u Banjoj Luci
Broj ugovora 01.23-19/20
Članica Univerzitet Crne Gore, Crna Gora
Veb adresa https://www.ucg.ac.me/
Datum potpisivanja 05.10.2020.
Datum isteka 05.10.2025.

Sporazum o saradnji, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Organizacione jedinice Univerzitet u Banjoj Luci
Broj ugovora 01.23-21/20
Članica Univerzitet u Novom Sadu, Srbija
Veb adresa https://www.uns.ac.rs/
Datum potpisivanja 19.10.2020.
Datum isteka 19.10.2025.

Memorandum o razumijevanju, Univerzitet za političke nauke i pravo Istočne Kine, Kina

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Organizacione jedinice Univerzitet u Banjoj Luci
Broj ugovora 01.2434/18
Članica Univerzitet za političke nauke i pravo Istočne Kine, Kina
Veb adresa http://www.ecupl.edu.cn/english/main.psp
Datum potpisivanja 17.09.2018.
Datum isteka --

Memorandum o saradnji, Univerzitet u Petrošanima, Rumunija

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Organizacione jedinice Univerzitet u Banjoj Luci
Broj ugovora 01.71-6/23
Članica Univerzitet u Petrošanima, Rumunija
Veb adresa https://www.upet.ro/
Datum potpisivanja 10.03.2023.
Datum isteka 10.03.2028.

Dogovor o saradnji, Univerzitet Hradec Kralove, Češka

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa drugim univerzitetima, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Organizacione jedinice Univerzitet u Banjoj Luci
Broj ugovora 01.1079-13/18
Članica Univerzitet Hradec Kralove, Češka
Veb adresa https://www.uhk.cz/cs-CZ/UHK
Datum potpisivanja 03.01.2019.
Datum isteka --

Sporazum o uspostavljanju i ostvarivanju dugoročne saradnje, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske (ANURS)

Vrsta Ugovori o saradnji Univerziteta sa ustanovama, institucijama i organizacijama, u zemlji i inostranstvu
Status aktivan
Organizacione jedinice Univerzitet u Banjoj Luci
Broj ugovora 2946/18
Članica Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske (ANURS)
Veb adresa http://www.anurs.org/
Datum potpisivanja 26.10.2018.
Datum isteka --