Навигација

Студије

ОБРАЗОВНА ДЈЕЛАТНОСТ И КАДРОВСКИ ПОТЕНЦИЈАЛ УНИВЕРЗИТЕТА

Универзитет у Бањој Луци, на путу ка европским стандардима и европском простору високог образовања, прати савремена кретања и усваја напредне идеје и рјешења. 

На Универзитету је од школске 2007/08. године почела примјена болоњског процеса у настави на свим студијским програмима. Усвојен је тростепени систем студија и уведен ECTS систем вредновања предмета и укупног оптерећења студента, али и принцип годишњег оптерећења студента до 60 ECTS.

Да би се олакшао студиј и повећала пролазност студената, у наставне планове су уведени  једносеместрални предмети, а испитивање студената се обавља по дијеловима, у облику колоквија, тестова, семестралних и домаћих радова, израде пројектних задатака, итд. Прати се и вреднује и активност студента у току наставе и тако подстиче интерактивност наставног процеса.

На Универзитету студира око 15.000 студената, што износи око 40% укупног броја студената у Српској.

Настава се изводи на 66 студијских програма првог циклуса студија, 67 програма другог циклусу, те 14 студијских програма трећег циклус студија. Међу студијским програмима другог и трећег циклуса постоје и комбиновани мултидисциплинарни студијски програми које заједнички изводи више факултета нашег Универзитета, као и студијски програми које наш Универзитет организује у сарадњи са другим универзитетима. 

Студијски програми су углавном организовани према тростепеном моделу (4+1+3), док је на неким факултетима присутан и модел (3+2+3). 

Универзитет у Бањој Луци из године у годину повећава број стално запослених, а истовремено смањује број ангажованих спољних наставника. Од укупног броја наставног особља ангажованог у настави, више од 65% је у сталном радном односу. 

Повећање компетентности наставника и сарадника остварује се путем учешћа на иностраним или домаћим пројектима, као и боравком у водећим наставно-научним установама у свијету. Универзитет у Бањој Луци, у складу са својим могућностима, пружа подршку посебно млађем кадру да један дио времена проведе у иностранству у циљу усавршавања.  
 
Такође, Универзитет у Бањој Луци се опредијелио да системски уреди питања осигурања квалитета. Стога су 2009. године успостављени Комитет за осигурање квалитета чији је задатак да припрема стратегије и политике квалитета, те Канцеларија за осигурање квалитета која координира активности на осигурању квалитета са организационим јединицама.

Слике

  • /uploads/attachment/strana/16/large_1238.jpg
  • /uploads/attachment/strana/16/PF-BL_113.JPG
  • /uploads/attachment/strana/16/IMG_0330.JPG
  • /uploads/attachment/strana/16/PF-BL_098.JPG