Навигација

Студије

ОБРАЗОВНА ДЈЕЛАТНОСТ И КАДРОВСКИ ПОТЕНЦИЈАЛ УНИВЕРЗИТЕТА

Универзитет у Бањој Луци, на путу ка европским стандардима и европском простору високог образовања, прати савремена кретања и усваја напредне идеје и рјешења. 

На Универзитету је од школске 2007/08. године почела примјена болоњског процеса у настави на свим студијским програмима. Усвојен је тростепени систем студија и уведен ECTS систем вредновања предмета и укупног оптерећења студента, али и принцип годишњег оптерећења студента до 60 ECTS.

Да би се олакшао студиј и повећала пролазност студената, у наставне планове су уведени  једносеместрални предмети, а испитивање студената се обавља по дијеловима, у облику колоквија, тестова, семестралних и домаћих радова, израде пројектних задатака, итд. Прати се и вреднује и активност студента у току наставе и тако подстиче интерактивност наставног процеса.

На Универзитету студира око 20.000 студената, што износи око 40% укупног броја студената у Српској. У посљедњих пет година у просјеку се уписује око 3.300, а студије завршава нешто више од 2.000 студената.

Настава се изводи на 64 студијских програма првог циклуса студија, 71 програма другог циклусу, те 12 студијских програма трећег циклус студија. Међу студијским програмима другог и трећег циклуса постоје и комбиновани мултидисциплинарни студијски програми које заједнички изводи више факултета нашег Универзитета, као и студијски програми које наш Универзитет организује у сарадњи са другим универзитетима. 

Студијски програми су углавном организовани према тростепеном моделу (4+1+3), док је на неким факултетима присутан и модел (3+2+3). 

Универзитет у Бањој Луци из године у годину повећава број стално запослених, а истовремено смањује број ангажованих спољних наставника. Од укупног броја наставног особља ангажованог у настави, више од 65% је у сталном радном односу. 

Повећање компетентности наставника и сарадника остварује се путем учешћа на иностраним или домаћим пројектима, као и боравком у водећим наставно-научним установама у свијету. Универзитет у Бањој Луци, у складу са својим могућностима, пружа подршку посебно млађем кадру да један дио времена проведе у иностранству у циљу усавршавања.  
 
Такође, Универзитет у Бањој Луци се опредијелио да системски уреди питања осигурања квалитета. Стога су 2009. године успостављени Комитет за осигурање квалитета чији је задатак да припрема стратегије и политике квалитета, те Канцеларија за осигурање квалитета која координира активности на осигурању квалитета са организационим јединицама.

Слике

  • /uploads/attachment/strana/16/1.jpg.jpg
  • /uploads/attachment/strana/16/2.jpg.jpg
  • /uploads/attachment/strana/16/3.jpg.jpg
  • /uploads/attachment/strana/16/8.jpg.jpg