Navigacija
Viber

Konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija na fakultete i više škole u šk.2006/07.god.

KonkursiUniverzitet u Banjoj Luci

PORUKA REKTORA STANKA STANIĆA BRUCOŠIMA UNIVERZITETA U BANJOJ LUCI, ŠKOLSKE 2006/2007. GODINE

U narednu školsku godinu, 2006/2007, Univerzitet u Banjoj Luci ulazi sa tridesetjednogodišnjom tradicijom; ni predugom, ali ni prekratkom za ove naše, balkanske prilike. Sasvim sigurno, dovoljno dugom da imamo priliku da dokažemo da vrijedimo. Zato, novoj, 32. generaciji studenata koju upisujemo u školsku 2006/2007. godinu s pravom možemo reći da će doći u visokoškolsku ustanovu koja spada u red najboljih u Republici Srpskoj, odnosno u radu među najboljima ma širem prostoru po kvalitetu nastavnog procesa, s jedne strane. S druge strane, po izdvajanjima iz porodičnog budžeta za potrebe studija, boljeg izbora od Univerziteta u Banjoj Luci nema.
Iz prethodna dva razloga vjerujem da će se najmanje 50% maturanata iz srednjih škola u Republici Srpskoj odlučiti da svoje studije nastave na nekom od fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Jer, ovo je Univerzitet na kome nećemo kao studenti predstavljati redni broj sa rang-liste na kojoj ćete se naći, već ličnosti koje zrače individualnim vrijednostima;
Jer smo Univerzitet na kome profesori traže da igrate aktivnu ulogu u nastavnom i nenastavnom procesu, da bi zadovoljili vaše želje i potrebe; da bi iz vaše aktivne uloge promovisali i ohrabrili vaše ideje;
Jer smo Univerzitet na kome hoćemo da budete sabesjednici i saradnici vaših profesora ; sa kojima ćete ulaziti u dijalog da bi time unaprijedili ljudsku misao i spriječiti da je laž i pragmatističko licemjerje ponize.
Ili, kratko rečeno, poručujemo našim budućim brucošima: na Univerzitetu u Banjoj Luci bićete ličnosti koje se poštuju!


Na osnovu člana 32. Zakona o univerzitetu (“Sl. glasnik Republike Srpske” broj 12/93) i Odluke Vlade Republike Srpske o broju studenata koji se upisuju u prvu godinu osnovnih studija u školskoj 2006/2007. godini, Univerzitet u Banjoj Luci i Univerzitet u Istočnom Sarajevu Republike Srpske raspisuju

K O N K U R S
za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija na fakultete i više škole
u školskoj 2006/2007. godini

Sve informacije o uslovima upisa na fakultete Univerziteta u Banjoj Luci i Istočnom Sarajevu i više škole u Republici Srpskoj u školskoj 2006/2007. godini možete preuzeti na sljedećoj adresi: