Navigacija

Arhiva novosti

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga dizajna internet stranice i digitalne diseminacije edukativnog materijala za potrebe realizacije projekta „Razvoj održivog agritech ekosistema u voćarstvu i vinogradarstvu sjeverozapadne BiH – Itree“ Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga dizajna internet stranice i digitalne diseminacije edukativnog materijala za potrebe realizacije projekta „Razvoj održivog agritech ekosistema u voćarstvu i vinogradarstvu sjeveroza...

Odluka o poništenju postupka javne nabavke guma za putnička vozila i traktore za potrebe Elektrotehničkog fakulteta, Medicinskog fakulteta, Poljoprivrednog fakulteta i Instituta za genetičke resurse  Univerziteta u Banjoj Luci

Odluka o poništenju postupka javne nabavke guma za putnička vozila i traktore za potrebe Elektrotehničkog fakulteta, Medicinskog fakulteta, Poljoprivrednog fakulteta i Instituta za genetičke resurse  Univerziteta u Banjoj Luci. PRILOG: Odluka o ponište...

Odluka o izboru njpovoljnijeg ponuđača u postupka javne nabavke i instalacije softvera za prikaz anatomije ljudskog tijela putem virtuelne realnosti za potrebe katedre Anatomija Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Odluka o izboru njpovoljnijeg ponuđača u postupka javne nabavke i instalacije softvera za prikaz anatomije ljudskog tijela putem virtuelne realnosti za potrebe katedre Anatomija Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. PRILOG: Odluka o izboru.

Odluka o poništenju postupka javne nabavke opreme za razvoj prototipa za pametno navodnjavanje za potrebe realizacije projekta "Razvoj održivog agritech ekosistema u voćarstvu i vinogradarstvu sjeverozapadne BiH- Itree" Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, broj nabavke: 528/24

Odluka o poništenju postupka javne nabavke opreme za razvoj prototipa za pametno navodnjavanje za potrebe realizacije projekta "Razvoj održivog agritech ekosistema u voćarstvu i vinogradarstvu sjeverozapadne BiH- Itree" Poljoprivrednog fakulteta Univerzite...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke potrošnog stomatološkog materijala za potrebe SC "Dentalna klinika" Medicnskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 6

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke potrošnog stomatološkog materijala za potrebe SC "Dentalna klinika" Medicnskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 6. Prilog: Odluka o izboru - LOT 6

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke PCR kabineta za izolaciju DNK/RNK, centrifuge sa citološkim rotorom i inkubatora za potrebe Centra za biomedicinska istraživanja Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 2

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke PCR kabineta za izolaciju DNK/RNK, centrifuge sa citološkim rotorom i inkubatora za potrebe Centra za biomedicinska istraživanja Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 2. ...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke sistema za automatizovan Western blot proces rada i analize proteina za potrebe Centra za biomedicinska istraživanja Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 1

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke sistema za automatizovan Western blot proces rada i analize proteina za potrebe Centra za biomedicinska istraživanja Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 1. PRILOG: Odlu...