Navigacija
Viber

Povećanje linka na 4Mbps

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte
26.05.2006.god. - link Univerzitetskog računarskog centra ka Internetu podignut je sa brzine od 1Mbps na 4Mbps.