Navigacija
Viber

Naučni skup IDEJE NIKOLE TESLE

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI REPUBLIKE SRPSKE

ORGANIZUJE

NAUČNI SKUP
IDEJE NIKOLE TESLE

Banja Luka, 22. i 23. septembar 2006. godine

POZIVAMO VAS DA UČESTVUJETE NA NAUČNOM SKUPU IDEJE NIKOLE TESLE

NAUČNI SKUP ĆE SE ODRŽATI U BANSKOM DVORU U BANJOJ LUCI 22. I 23. SEPTEMBRA 2006. GODINE

RAD NAUČNOG SKUPA ODVIJAĆE SE PREMA PRILOŽENOM PROGRAMU

ORGANIZATOR NAUČNOG SKUPA AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI REPUBLIKE SRPSKE

POKROVITELJ NAUČNOG SKUPA VLADA REPUBLIKE SRPSKE

ORGANIZACIONI ODBOR

 • akademik Rajko Kuzmanović, predsjednik
 • akademik Dragoljub Mirjanić, zamjenik predsjednika
 • akademik Branko Škundrić
 • akademik Jovan Šetrajčić
 • mr Igor Radojčićdr
 • Bakir Ajanović
 • Anton Kasipović
 • dr Milan Jelić
 • prof. dr Milorad Božić
 • prof. dr Božidar Krstajić
 • prof. dr Pantelija Dakić
 • mr Siniša Vučenović
 • mr Milovan Bajić

NAUČNI ODBOR

 • akademik Dragoljub Mirjanić, predsjednik
 • akademik Branko Škundrić
 • akademik Jovan Šetrajčić
 • prof. dr Milorad Davidović
 • prof. dr Ilona Lukač
 • prof. dr Zoran Ljuboja
 • prof. dr Zoran Rajilić

P R O G R A M

Petak , 22.septembar 2006. godine

I. SVEČANI DIO SKUPA
(16,00 – 16,30 časova)

Predsjedništvo Skupa:

 • akademik Rajko Kuzmanović
 • akademik Dragoljub Mirjanić
 • akademik Alaksandar Marinčić

Otvaranje Skupa
Pozdravne riječi

II. RADNI DIO SKUPA
(16,30 – 20,00 časova)

1. akademik Aleksandar Marinčić: PIONIRSKI TESLIN DOPRINOS RAZVOJU RADIOTEHNIKE (16,30–17.00 časova)
2. prof. dr Dušan Filipović: TESLINO OBRTNO MAGNETNO POLJE (17,00 – 17,20 časova)
3. prof. dr Branko Dragović: SAVREMENO SHVATANJE ELEKTROMAGNETIZMA (17,20 – 17,40 časova)
4. akademik Jovan Šetrajčić: UŠTEDA ENERGIJE - SUPERPROVODNOST I TESLA (17,40 – 18,00 časova)

PAUZA 18,00 – 18,15 časova

5. prof. dr Milić Stojić: JEDINICA MAGNETNE INDUKCIJE (18,15 – 18,35 časova)
6. prof. dr Vujo Miljević: TESLIN TRANSFORMATOR SA TROFAZNIM NAPAJANJEM (18,35 – 18,55 časova)
7. akademik Zdravko Paskalev: RADIOECOLOGY AND HUMAN HEALTH. REGIONAL AND GLOBAL PROBLEMS (18,55 – 19,15 časova)
8. prof. dr Dejan Raković: TESLA I KVANTNO-KOHERENTNA STANJA SVESTI: „CASE STUDY“ ZA RAZUMEVANJE KVANTNO-HOLOGRAFSKE PRIRODE KREATIVNOSTI. (19,15-19,35 časova)

DISKUSIJA (19,35 – 20,00 časova)

Subota, 23. septembar 2006. godine

Predsjedništvo Skupa:

 • akademik Dragoljub Mirjanić
 • akademik Jovan Šetrajčić
 • prof. dr Dejan Raković

1. akademik Dragoljub Mirjanić i mr Siniša Vučenović TESLA – DIJATERMIJA I DARSONVALIZACIJA (9,00 – 9,15 časova)
2. prof. dr Džemal Kolonić, Ostoja Cenić i Dejan Lukić TESLA – TELEKOMUNIKACIJE – PUPIN (9,15-9,30 časova)
3. mr Smiljana Paraš i prof. dr Milica Matavulj BIOLOŠKI ODGOVOR NA ELEKTROMAGNETNA ZRAČENJA (9,30-9,45 časova)
4. prof. dr Stevo Jaćimovski TESLA I BUDUĆA ISTRAŽIVANJA U FIZICI (9,45-10,00 časova)
5. prof. dr Savo Trifunović OSVRT NA SAZNAJNO-METODOLOŠKI PRISTUP NIKOLE TESLE U ISTRAŽIVANJU I PROMIŠLJANJU POJAVA ILI O PARADIGMI PUTA KOJIM BI DANAŠNJI ISTRAŽIVAČI TREBALI IĆI (10,00 – 10,15 časova)
6. prof. dr Adam Ninković ETIČKA SHVATANJA NIKOLE TESLE (10,15-10,30 časova)
7. prof. dr Luka Šekara TESLA – PJESNIK NAUKE (10,30-10,45 časova)
8. prof. dr Miroslav Drinić NAUKA I ODGOVORNOST NAUČNIKA U SAVREMENOM DOBU (10,45-11,00 časova)

PAUZA (11,00 – 11,15 časova)

Predsjedništvo Skupa:

 • akademik Branko Škundrić
 • prof. dr Džemal Kolonić
 • prof. dr Tomislav Pavlović

1.mr Petar Matić, prof. dr Milorad Božić i prof. dr Slobodan Vukosavić DIREKTNO UPRAVLJANJE VEKTOROM TESLINOG OBRTNOG POLJA (11,15 – 11,30 časova)
2. prof. dr Milan Pantić PRIRODA MAGNETIZMA I TIPOVI MAGNETNIH UREĐENJA (11,30-11,45 časova)
3. prof. dr Milan Đudurović KONTINUIRANOKOMPLEKSNI ROTACIONI MOTOR UNUTRAŠNJEG SAGORIJEVANJA (11,45-12,00)
4. prof. dr Miroslav Rogić OD TESLE DO SAVREMENOG ROBOTA (12,00 – 12,15 časova)5. prof. dr Dušan Šuščević PRIMJENA TESLINIH VISOKOFREKVENTNIH STRUJA U MEDICINI (12,15-12,30 časova)
6. mr Saša Vujnović NIKOLA TESLA I RADIOLOGIJA (12,30-12,45 časova)
7. Saša Nježić NIKOLA TESLA U OBRAZOVANJU (12,45-13,00)

PAUZA (13,00-13,15 časova)

Predsjedništvo Skupa:

 • prof. dr Milorad Božić
 • prof. dr Zoran Rajilić
 • prof. dr Milić Stojić

1.prof. dr Tomislav Pavlović TESLA I SAVREMENA ISTRAŽIVANJA U OBLASTI SOLARNE ENERGETIKE (13,15 – 13,30 časova)
2. prof. dr Zoran Rajilić TESLINE IDEJE NA VEBU (13,30-13,45 časova)
3. Neđo Vučić i mr Milovan Bajić PNEUMATSKI MOTOR (13,45-14,00 časova)
4. Gordana Lihović NIKOLA TESLA – ISTRAŽIVAČ IZUMITELJ I KONSTRUKTOR (14,00-14,15 časova)
5. doc. dr Ljubinko Mitranić TESLINE VISOKOFREKVENTNE STRUJE (14,15 – 14,30 časova)
6. mr Mitar Boroja NIKOLA TESLA I RUDARSTVO (14,30-14,45 časova)
7. Snježana Cvijić TESLA I GEOMAGNETIZAM (14,45 – 15,00 časova)

DISKUSIJA

ZAVRŠETAK NAUČNOG SKUPA

O B A V J E Š T E Nj A

Naučni skup će se održati 22. i 23. septembra 2006. godine u Velikoj sali Banskog dvora u Banjoj Luci sa početkom u 16,00 časova (22.septembra 2006.).
Smještaj učesnika Skupa je u Hotelu „Bosna“ u Banjoj Luci počev od 22. septembra 2006. godine.

Referati sa Skupa biće objavljeni u posebnom Zborniku na srpskom i engleskom jeziku. Referate treba predati na dan održavanja Skupa, a izuzetno najkasnije 15 dana nakon završetka Skupa.

Ostali materijal za Skup biće Vam uručen na početku rada.

Informacije se mogu dobiti na telefon 051/311-787 ili adresu: Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Trg srpskih vladara 2, Banja Luka, E-pošta: anurs@blic.net