Navigacija
Viber

Konkurs za dodjelu stupendija redovnim studentima viših škola i visokoškolskih ustanova u RS

KonkursiUniverzitet u Banjoj Luci
MINISTARSTVO PROSVJETE I KULTURE REPUBLIKE SRPSKE RASPISUJE KONKURS

za dodjelu stipendija redovnim studentima viših škola i visokoškolskih ustanova Republike Srpske koje se finansiraju iz budžeta Republike Srpske za 2007. godinu

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske će pod uslovima utvrđenim ovim konkursom dodijeliti 700 stipendija, od čega će 20 stipendija biti dodijeljeno studentima sa invaliditetom.

USLOVI KONKURSA:

Pravo učešća na konkursu imaju redovni studenti (druge, treće, četvrte, pete godine studija i oni koji su prvi put apsolventi) viših škola i visokoškolskih ustanova, koji imaju prebivalište na teritoriji Republike Srpske, a koji ispunjavaju sljedeće uslove:

 1. da su državljani Republike Srpske/BiH
 2. da imaju prosjek ocjena 8,5 i iznad 8,5 (ukuljučujući i 8,5)
 3. da savladavaju studije bez ponavljanja godine.
  Studenti druge godine studija moraju imati položene sve ispite sa prve godine studija i prosjek ocjena 8,5.

Studenti državljani Srbije imaju pravo učešća na konkursu ukoliko ispunjavaju navedene uslove (osim tačke 1), a studiraju na višim školama i visokoškolskim ustanovama Republike Srpske koje se finansiraju iz budžeta Republike Srpske.

Studentima iz Srbije će se isplaćivati stipendije ukoliko za to bude materijalnih uslova.

POTREBNA DOKUMENTA:

Studenti koji se prvi put javljaju na konkurs, bez obzira na godinu studija, dostavljaju:

 1. prijavu – ime, ime jednog roditelja, prezime, adresa, telefon, JMB,
 2. uvjerenje o državljanstvu,
 3. ovjerenu kopiju lične karte,
 4. potvrdu da je redovan student,
 5. uvjerenje o položenim ispitima sa svih godina studija sa prosječnom ocjenom studiranja,
 6. potvrdu da nije obnavljao nijednu godinu u toku studija,
 7. preporuke dva profesora fakulteta,
 8. studenti druge godine da dostave potvrdu da su položili sve ispite sa prve godine studija,
 9. potvrdu o primanjima roditelja, odnosno nezaposlenosti roditelja, odnosno o primanju socijalne pomoći,
 10. broj tekućeg računa i broj računa banke kod koje je račun otvoren.

Studenti koji su prethodne godine primali stipendiju, a ispunjavaju uslove konkursa, dostavljaju:

 1. prijavu – ime, ime jednog roditelja, prezime, adresa, telefon, JMB,
 2. uvjerenje o položenim ispitima sa svih godina studija sa prosječnom ocjenom studiranja,
 3. potvrdu o redovnom upisu godine,
 4. potvrdu da nije obnavljana nijedna godina u toku studija,
 5. broj tekućeg računa i broj računa banke kod koje je račun otvoren.

Studenti moraju imati otvoren račun na svoje ime u bankama Republike Srpske.

Stipendije će se isplaćivati u skladu sa odobrenim budžetom, a studenti sa prosjekom 10, studenti koji studiraju dva fakulteta ili dva različita smjera na istom fakultetu uz dostavu uvjerenja o položenim ispitima sa oba fakulteta ili smjera, primaće dvostruki iznos u zavisnosti od visine isplata. Dvostruki iznos će se isplaćivati ukoliko za to postoje materijalni uslovi.

Studenti, državljani Republike Srpske, koji studiraju u Srbiji i Crnoj Gori, mogu konkurisati pod uslovom da studiraju na fakultetu koji ne postoji u Republici Srpskoj, a koji se finansiraju iz budžeta Vlada Srbije i Crne Gore.

Prijedlogom plana budžeta za 2007. godinu predviđene su stipendije u iznosu od 1.000 KM na godišnjem nivou po studentu, a konačan iznos utvrdiće se nakon usvajanja Budžeta Republike Srpske za 2007. godinu.

Zahtjev sa potrebnom dokumentacijom dostaviti poštom na adresu: Ministarstvo prosvjete i kukture Republike Srpske, Vuka Karadžića 4, Banjaluka, Odjeljenju za više i visoko obrazovanje, sa naznakom ''za stipendije'', a u roku od 30 dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.