Navigacija
Viber

Promovisano 26 doktora nauka

KonkursiUniverzitet u Banjoj Luci
BANJALUKA, 26. JANUARA - U Rektoratu Univerziteta u Banjaluci danas je promovisano 26 doktora nauka koji su svoje disertacije odbranili na devet fakulteta banjalučkog Univerziteta.

Rektor Univerziteta u Banjaluci Stanko Stanić je uručujući doktorske diplome novim doktorima nauka čestitao na uspješno završenom naučno-istraživačkom radu, koji će ih, kako je poručio, obavezati i na dalja naučna postignuća.

Stanić istakao da je naučna misao i praksa Republike Srpske značajno obogaćena ovim doktoratima.

Najviše interesa za naučno istraživački rad kandidata za doktorske titule bile su oblasti ekonomskih i medicinskih nauka, zatim tehničkih i biotehničkih, te hemijskih nauka, ali i poljoprivreda i društvene nauke, posebno književnost, istorija i psihologija, te fizička kultura.