Navigacija
Viber

NA PRAGU SAMOUNIŠTENJA

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte
POČELA KONFERENCIJA O STANJU I PRAVCIMA RAZVOJA VISKOG OBRAZOVANJA U SRPSKOJ NA PRAGU SAMOUNIŠTENJA Nekontrolisano otvaranje, kako javnih, tako i privatnih fakulteta ozbiljno ugrozilo visoko školstvo Srpske, upozorio Stanko Stanić... Neophodna veća ulaganja u visoko obrazovanje, smatra Mitar Novaković Kako sada stvari stoje, ni banjolučki ni Univerzitet u Istočnom Sarajevu ne bi mogli da dobiju pozitivnu ocjenu o svom radu od Evropske asocijacije za akreditovanje visokoškolskih ustanova, ocijenio je rektor Univerziteta u Banjoj Luci Stanko Stanić, prvog radnog dana konferencije pod nazivom „Stanje i pravci razvoja u Javnim visokoškolskim ustanovama u Republici Srpskoj". Ovaj skup eminentnih stručnjaka iz oblasti visokog školstva počeo je juče u Banjoj Luci, u organizaciji Ministarstva prosvjete i kulture i Akademije nauka i umjetnosti. Nekontrolisano otvaranje, kako javnih, tako i privatnih fakulteta, upozorio je Stanić, ozbiljno je ugrozilo visoko školstvo Republike Srpske. - Mreža visokoškolskih ustanova širila se nekontrolisano. Fakulteti su otvarani, a da pri tome nisu poštovane odredbe tadašnjeg Zakona o univerzitetu. Iako nisu zadovoljavali osnovne materijalne, kadrovske i nastavne uslove, fakulteti su ranijih godina bez problema dobijali dozvole za rad - istakao je Stanić. Rektor banjolučkog Univerziteta dodao je da je „visoko obrazovanje Srpske bilo dovedeno do samouništenja". - Ipak, ohrabruje činjenica da se ovim, prije svega nezakonitim, radnjama konačno stalo ukraj - rekao je Stanić. Govoreći o stvaranju integrisanog univerziteta, Stanko Stanić je naglasio da banjolučki i Univerzitet u Istočnom Sarajevu najprije treba ojačati materijalno i kadrovski, pa tek - za koju godinu, ako se pokaže da su tako osposobljeni glomazni - da se razmisli o dijeljenju ovih univerziteta na više manjih. - Da se nije ovako ozbiljno pristupilo rješavanju brojnih problema visokog obrazovanja, pitanje je da li bi za nekoliko godina Srpska imala visoko školstvo. Zaključci sa ove dvodnevne konferencije biće sadržani u Strategiji razvoja visokog obrazovanja Republike Srpske, koja bi trebalo da doprinese stvaranju racionalnije mreže visokoškolskih ustanova - rekao je Stanić. Rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu Mitar Novaković smatra da su neophodna veća finansijska ulaganja u visoko obrazovanje, kako bi Srpska uspjela do 2010. godine da sprovede „Bolonjski proces". Mšistar prosvjete i kulture Republike Srpske Anton Kasipović najavio je donošenje uredbe, koja će definisati neophodne uslove, potrebne za osnivanje i rad visokoškolskih ustanova. - Fakulteti koji ne budu poštovali ove kriterijume sljedeće godine neće moći da upišu studente. Nama su potrebni kvalitetni privatni fakulteti, ali one visokoškolske ustanove koje ne ispunjavaju uslove za rad i koje „fabrikuju diplome", biće ukinute - naglasioje Anton Kasipović. Ministar je dodao da je Republici Srpskoj prijeko potreban Zakon o finansiranju visokoškolskih ustanova. STUDENTI Stvaranje ivtegrisavog univerziteta, kojim bi fakulteti izgubili status pravnih lica, neophodnost učešća studenata u procesu odlučivanja na univerzitetima, poboljšanje studentskog standarda, izmjene nastavnih planova i programa... samo su neki od stavova, koje su juče na konferenciji iznijeli predstavnici Studentske organizacija banjolučkog Univerziteta. - Pored toga, smatramo da je potrebno definisati normu za profesore i saradnike na javnim univerzitetima, kako bi se izbjegla praksa da rad za katedrom bude sporedna i formalna obaveza. Poznato je da pojedini profesori predaju i na privatnim i državnim uviverzitetima, kao i da obavljaju razne javne funkcije, zbog čega ispaštaju studenti - poručili su budući akademski građani. PRIVATNI FAKULTETI Ministar Kasipović je iajavio da će danas ili sutra biti objavljeno na kojim privatnim fakultetima su poništene nelegalno izdate diplome. M. FILIPOVIĆ