Navigacija
Viber

NAUKA JEDINI KRITERIJUM

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

DRŽAVNI UNIVERZITETI PRED NOVIM STATUTOM

NAUKA JEDINI KRITERIJUM

Integrisani univerzitet obezbijediće efikasnu kontrolu rada fakulteta kao i izdavačke djelatnosti na visokoškolskim ustanovama, smatra Stanko Stanić koji organ treba da usvaja Statut Univerziteta u Banjoj Luci je otklonjena. Prema riječima rektora Stanka Stanića, ovaj dokument usvajaće se u skladu sa dosadašnjim Zakonom o Univerzitetu, odnosno usvojiće ga Savjet Univerziteta Banja Luka.

Dilema
- Bilo je mišljenja da Statut treba da usvaja Senat, koji prema novom Zakonu o visokom obrazovanju zamjenjuje Savjet univerziteta. Međutim, treba imati u vidu da Savjet univerziteta funkcioniše sve dok se ne izaberu novi organi upravljanja. Funkcija Savjeta univerziteta prestaće kada se usvoji Statut - pojasnio je Stanić.

Rektor je dodao da će ovaj dokument biti predmet rasprave na sjednici Nastavno - naučnog vijeća Univerziteta, koja će biti održana naredne nedjelje.

- Kada dobije zeleno svjetlo od strane Vijeća Univerziteta, Statut ćemo uputiti republičkom Ministarstvu prosvjete i kulture na usaglašavanje. Ukoliko prijedlog Statuta dobije i podršku ministarstva, Savjet Univerziteta će ga proglasiti primjenjivim i važećim - rekao je Stanić.

Govoreći o prednostima Statuta, kao i modela integrisanog Univerziteta, rektor je istakao da će se na ovaj način uvesti mnogo više reda u visokom obrazovanju. Jer, poslije Statuta slijedi usvajanje brojnih pravilnika, među kojima su i Pravilnik o angažovanju nastavnika na drugim univerzitetima, kao i Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti, kojim će stvoriti bolji pregled naučnih aktivnosti na visokoškolskim ustanovama.

- Sigurno je da će integrisani univerzitet, novi zakoni i pravilnici obezbijediti mnogo jaču kontrolu rada fakulteta i smanjiti velike slobode, koje su do sada imali dekani. Primjera radi, dekani neće moći da primaju bilo koga u radni odnos, a da za to ne dobiju saglasnost univerziteta. Pored toga, red će postojati u izvornim prihodima visokoškolskih ustanova, korišćenju budžetskih sredstava, upisnoj politici na fakultetima i drugim područjima - kategoričan je Stanić. o predloženim izmjenama i dopunama republičkog Zakona o visokom obrazovanju, Stanić kaže da će se one uraditi po hitnom postupku, što je u ovom trenutku visokom obrazovanju, akademskoj zajednici i studentima i potrebno.

Govoreći
Podsjetimo, rektor Univerziteta Istočno Sarajevo Mitar Novaković rekao je našem listu da je Nastavno-naučno vijeće ovog univerziteta Statut ocijenilo pozitivnim i uputilo ga resornom ministarstvu.

AMBICIJE
Iako je zakonski rok za završetak poslova na integrisanom modelu univerziteta 1. oktobar, Univerzitet u Banjoj Luci postavio je sebi zadatak da ove aktivnosti završi do početka jula, odnosno prije sezone godišnjih odmora. Između ostalog, univerzitetski radnici do ovog roka zaključiće i nove ugovore o radu sa integrisanim univerzitetom.

Ž. BAŠIĆ