Navigacija
Viber

Informacija o konkursu međunarodne istraživačke katedre Blaise Pascal

KonkursiUniverzitet u Banjoj Luci
Francuska Vlada i region Ile-de France pokrenuli su nove međunarodne istraživačke katedre sa ciljem prihvata visokokvalifikovanih i renomiranih stranih istraživača i
naučnika na visokoobrazovne naučnoistraživačke institucije u Parizu.
Prijave moraju biti dostavljene najkasnije do 25.04.2007. godine.

Sve informacije o navedenom konkursu su dostupne na internet stranici www.chaires-blaise-pascal.org.