Navigacija
Viber

ANU RS s useljavanjem počinje u aprilu

KonkursiUniverzitet u Banjoj Luci
Više odsjeka sa Filozofskog fakulteta preseljeno je u Univerzitetski kampus "Nikola Tesla", u bivšoj kasarni "Kozara", a ostali će biti izmješteni do kraja godine. Time će biti stvoreni uslovi za smještanje Akademije nauka i umjetnosti RS u zgradu Filozofskog fakulteta. "Preseljeni su odsjeci pedagogije i psihologije, sociologije, filozofije, istorije i žurnalistike, te Odsjek za socijalni rad", rekla je Snježana Kubrić, šef Studentske službe. Akademija nauka i umjetnosti RS odlukom Vlade RS iz decembra 2004. godine dodijeljena je Filozofskom fakultetu, a preseljenje je planirano za april. "Prvo ćemo preseliti arhivu i dio biblioteke jer je prije potpunog useljenja neophodna sanacija i adaptacija zgrade", rekao je Rajko Kuzmanović, predsjednik ANU RS. Iz budžeta Vlade RS dva puta su odobravana sredstva za sanaciju u vrijednosti od 350.000 KM. Međutim, kaže Kuzmanović, oba puta su ugašena jer u tom periodu nije bilo moguće početi radove na sanaciji. On je dodao da je Vlada RS, iz programa privatizacije naftne industrije i "Telekoma Srpske", za sanaciju zgrade obećala obezbijediti 500.000 KM. Potpuno preseljenje u nove prostorije očekuje se tokom jeseni, do kada je neophodno obezbijediti adekvatan prostor za arhivu, biblioteku, dva instituta, salu za predavanja, promocije i izložbe, te prostorije za administrativne i upravne poslove, kažu u ANU RS.