Navigacija
Viber

I STUDENTI SE PITAJU

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

UTVRĐEN PRIJEDLOG STATUTA BANJOLUČKOG UNIVERZITETA I STUDENTI SE PITAJU Statut predviđa dvije novine: javno-privatno partnerstvo na univerzitetima i ugovore o pridruživanju članica... Partnerstvo će omogućiti privatnicima da uz poreske olakšice, finansijski pomognu rad pojedinih odsjeka, rekao Stanko Stanić

Tekst Statuta, jednog od najznačajnijih dokumenata neophodnih za finansiranje univeziteta i njegovih članica konačno je utvrđen, čime su stvoreni uslovi za integrisanje, a zatim i pripreme na akreditovanju visokoškolskih ustanova.

Govoreći o ovom dokumentu, rektor banjolučkog Univerziteta Stanko Stanić izjavio je za "Glas Srpske" da su u Statut ugrađene dvije novine među kojima ugovaranje javno-privatnog partnerstva i sklapanja ugovora o pridruženim članicama univerziteta.

- Ovim ugovorima omogućava se fakultetima koji samostalno rade, a ne žele da se registruju kao visoka škola, da mogu sklapati ugovor sa našim univerzitetom i na taj način postanu pridružena članica.

Odluke koje donosi senat univerziteta kao najviše akademsko tijelo jednako važe i za pridružene članice - pojasnio je Stanić.

Javno-privatno partnerstvo omogućiće privatnim preduzećima da uz poreske olakšice finansijski pomognu rad pojedinih odsjeka na fakultetima. Zauzvrat, visokoškolska ustanova ponudiće odškolovan kadar koji je do sada bio deficitaran. Tu su još razni oblici prakse, lakše zapošljavanje studenata i drugi vidovi pomoći.

Kada je riječ o učešću studenata u odlučivanju Senata, rektor je dodao da je donja granica učešća studenata u ovom tijelu 15 osdto, a Nastavno-naučno vijeće Univerziteta odlučilo je da predstavnici studentskih organizacija u Senatu djeluju sa 20 odsto učešća.

Na radnoj sjednici banjolučkog Univerziteta u ponedjeljak dekani i rukovodstvo univerziteta proći će ponovo kroz prečišćeni tekst Prijedloga Statuta kada će biti i formalno verifikovan.

Nastavno-naučno vijeće Univerziteta Istočno Sarajevo o Statutu je raspravljalo juče i prekjuče.

Prema riječima rektora ovog Univerziteta Mitra Novakovića, dekani su prethodna dva dana precizirali određene članove Statuta dok će stručna komisija univerziteta pripremiti prečišćeni tekst Prijedloga da bi bio spreman za usvajanje sljedeće sedmice.

Poslovi na novim nastavnim planovima i programima članica univerziteta su u punom jeku kao i uvođenje kreditnog sistema bodovanja i tri ciklusa visokog obrazovanja koje iziskuje Bolonjska deklaracija.

Najkasnije do 30 septembra profesori državnih univerziteta sklopiće ugovore o radu sa univerzitetom kao jedinim pravnim subjektom.

Inicijativa banjolučkog Univerziteta koju će podržati rektor Stanko Stanić je da se profesorima obezbijede veći lični dohoci, poveća norma časova, a za uzvrat profesori će se morati opredijeliti da li će da rade u državnom ili privatnom sektoru obrazovanja.

PREDNOSTI

Prema ocjenama rektora Stanića, integrisanjem univerziteta dobiće se jasni podaci o tome koji ljudi i koliko nastavnog kadra radi na univerzitetu, stvoriće se jasan pregled naučno-istraživačkih projekata kao i izdavačke djelatnosti koja će biti podignuta na nivo univerziteta, a ne svakog fakulteta pojedinačno. Integracija će donijeti određene finansijske uštede, racionalnu mrežu visokoškolskih ustanova i manje kadrovskih problema.

Ž. BAŠIĆ