Navigacija
Viber

Kasipović-Najvažniji zadatak implementacija novog zakona o visokom obrazovanju

KonkursiUniverzitet u Banjoj Luci

Kasipović je, zaključujući rad ovog dvodnevnog skupa, rekao da su u pripremi dva važna zakona za ovu oblast - o finansiranju visokog obrazovanja i o platama, koji bi trebalo da obezbijede bolju materijalnu osnovu za rad fakulteta.

On je naveo da se Ministarstvo obavezalo da će do polovine maja donijeti podzakonske akte relevantne za aktivnosti svih visokoškolskih ustanova u RS u kontekstu registracije ili preregistracije, o čemu će sve ove ustanove dobiti precizna uputstva.

Ko prve neposredne zadatke ministar je naveo da prioritetno moraju biti dogovoreni uslovi i izvršene pripreme za upis studenata u narednu školsku godinu, naglašavajući da će Ministarstvo prosvjete i kulture, univerziteti i fakulteti kreirati upisnu politiku na osnovu intenzivne saradnje sa Zavodom za zapošljavanje RS.

Kasipović je naglasio da su jednako važne sve visokoškolske institucije, kako javne, tako i privatne, ali pod uslovom njihove konkurentnosti.

On je dodao da univerziteti i fakulteti u narednih desetak dana treba da dostave Ministarsvu svoje stavove o terminima upisnih rokova, kao i liste kandidata za članstvo u komisijama za licenciranje.

Kasipović je naglasio da su učesnici Konferencije dali punu podršku radu prosvjetne inspekcije i nastojanjima da se u planovima za Budžet za 2008. godinu obezbijede veća sredstva za podsticaje i razvoj visokog obrazovanja RS, uz istovremeno traženje novog modela finansiranja ove oblasti.

Prema njegovim riječima, na Konferenciji su izneseni brojni konkretni i korisni prijedlozi i ideje koji će reformu visokog obrazovanja u RS, zajedno sa Ministarstvom prosvjete kao servisom ukupnog školstva, odrediti u pozitivnom pravcu i u skladu sa najsavremenijim evropskim i svjetskim standardima.

"Moramo se identifikovati i prepoznati i kao državni činovnici u Ministarstvu, i kao profesori na fakultetima, i kao naučni radnici, i preuzeti svako svoje obaveze na ovom važnom pitanju kakvo je visoko obrazovanje i njegova temeljita reforma" - rekao je Kasipović.

On je najavio da će treća Konferencija o visokom obrazovanju biti održana do kraja godine, kada će se analizirati šta je urađeno u dogovorenom reformskom procesu i utvrditi sljedeći zadaci za nastavak procesa reforme visokog obrazovanja u Srpskoj.