Navigacija
Viber

Standardi i smjernice za osiguranje kvaliteta u oblasti visokog obrazovanja

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

U okviru zajedničkog programa Evropske komisije i Vijeća Evrope) – Jačanje visokog obrazovanja u BiH formirana je Radna grupa za Osiguranje kvaliteta. Rad ove radne grupe direktno se vezuje za obaveze BiH kao punopravnog učesnika bolonjskog procesa.

Naime, nadležna ministarstva na entitetskom i državnom nivou te javni univerziteti u BiH donijeli su odluku da je neophodno uspostaviti standarde i izraditi smjernice za osiguranje kvaliteta u oblasti visokog obrazovanja u BiH. Ovi Standardi treba da posluže kao osnova za akreditaciju i evaluaciju ustanova visokog obrazovanja u BiH.

Oformljena je radna grupa za njihovu izradu, a u njen sastav ulaze predstavnici nadležnih ministarstava na entitetskom i državnom nivou, osam univerziteta u BiH i studenata. Dva međunarodna eksperta su pomogla radnoj grupi u izradi ovih standarda i smjernica za osiguranje kvaliteta: Dr. Patricia Georgieva, generalni sekretar državne agencije za evaluaciju i akreditaciju u Bugarskoj i Lewis Purser, pomoćnik direktora udruženja univerziteta Irske.

Više o samom projektu na stranici Vijeća Evrope www.coe.ba , kao i na linku projekta
http://www.coe.ba/index.php?option=com_content&task=view&id=187&Itemid=96〈=ba

Nacrt dokumenta:

Preporuka QU (.pdf)

STANDARDI I SMJERNICE ZA OSIGURANJE KVALITETA U VISOKOM OBRAZOVANJU BiH, (.pdf) a koji će biti podnijet Upravnom odboru projekta, koga sacinjavaju Rektori i Ministri, na razmatranje 08.06.2007. godine.

Pozivamo Fakultete da pogledaju predloženi dokument, te da komentare i sugestije na dokument dostave u pisanoj formi, ili iznesu na sastanku u rektoratu.
Rasprava o predloženom dokumentu će se održati u zgradi rektorata u ponedeljak 21.05.2007.godine sa pocetkom u 1200. Na sastanak se pozivaju prodekani za nastavu, predstavnici studenata i drugi zainteresovani.

Vaše prijedloge možete poslati na adresu ili faks Univerziteta ili na dole navedene adrese e-pošte:

m_dragic@urc.bl.ac.yu
uni-bl@blic.net