Navigacija
Viber

Još 2.039 slobodnih mesta

KonkursiUniverzitet u Banjoj Luci

BANJALUKA - Prijem dokumenata za drugi upisni rok na visokoškolskim ustanovama RS počeo je juče i trajaće do petka, a ostalo je još 2.039 slobodnih mesta. Kandidati će prijemni ispit polagati 30. avgusta, a rezultati će biti objavljeni 4. septembra. Upis primljenih kandidata predviđen je od 6. do 11. septembra.

Na 12 fakulteta Univerziteta u Banjaluci i na Akademiji umetnosti nakon prvog upisnog roka ostalo je još 1.018 slobodnih mesta, i to 236 na budžetu RS i 782 za samofinansirajuće studente. Na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu ima mesta za još 252 buduća brucoša koji uspeju da se upišu na budžet i 769 mesta za samofinansirajuće studente.
Najviše slobodnih mesta na Banjalučkom univerzitetu ostalo je na Prirodno-matematičkom fakultetu, Tehnološkom i Mašinskom fakultetu.
Na Pravnom, Ekonomskom i Filozofskom fakultetu i to na odseku za žurnalistiku, socijalni rad, politikologiju i studijski program predškolskog vaspitanja nema slobodnih mesta.
Rektor Banjalučkog univerziteta Stanko Stanić rekao je da će odluku o eventualnom otvaranju dodatnih mesta na fakultetima Nastavno-naučno veće doneti po završetku drugog upisnog roka.
Odlučeno je da se deca palih boraca, pod uslovom da su položila prijemni ispit, upišu na fakultete Banjalučkog univerziteta bez obzira na upisnu kvotu koja je predviđena konkursom.
Na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu najviše mesta ima na Filozofskom fakultetu (145), na Medicinskom fakultetu (122) i na Ekonomskom fakultetu (114).
Rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu Mitar Novaković kaže da je u poslednje vreme poraslo interesovanje za Elektrotehnički fakultet. On je dodao da će, ukoliko se ne popuni dovoljan broj studenata u drugom ispitnom roku, Univerzitet u Istočnom Sarajevu raspisati konkurs za treći upisni rok.
Za studije poslovne ekonomije na Fakultetu za spoljnu trgovinu u Bijeljini ostala su slobodna 64 mesta. Pedagoški fakultet prima dokumenta za upis 70 samofinansirajućih kandidata. Na Univerzitetu Menadžer marketinga upisni rok je do 27. septembra, a prijemni ispiti biće podeljeni u dve grupe: 3. i 28. septembra.

Školarina

Vest da će se školarina za predstojeću školsku godinu kretati od 700 do 1.000 KM za Studentsku organizaciju u Banjaluci je začuđujuća.
Izvršni odbor SOBL i rektor Univerziteta u Banjaluci Stanko Stanić su 9. jula ove godine postigli dogovor da visina školarine za zimski semestar iznosi od 275 do 415 maraka, a za letnji od 165 do 245 KM. Oni su se saglasili da će zajedno insistirati na većem izdvajanju sredstava iz budžeta RS za visoko obrazovanje.
Podrška studenata na uličnim protestima koji su održani 5. jula ove godine i potpisi preko 5.300 studenata obavezuje SOBL da istraje na zahtevu da visina školarine za predstojeću školsku godinu iznosi kao i za prošlu na godišnjem nivou.