Navigacija
Viber

Nastava na svim fakultetima počinje 8. oktobra

KonkursiUniverzitet u Banjoj Luci
Nastavno-naučno vijeće Univerziteta u Banjaluci donijelo je danas odluku da nastava na svim fakultetima ovog univerziteta počne 8. oktobra - izjavio je rektor ovog univerziteta Stanko Stanić.

On je novinarima nakon sjednice rekao da će u međuvremenu biti donesen precizan akademski kalendar za ljetni semestar školske 2007/2008. godine.

Stanić je naveo da je Nastavno-naučno vijeće donijelo i odluku da poveća broj studenata Univerziteta na određenim studijskim grupama.

"Dobili smo informaciju da su na Univerzitetu ostala 682 nepopunjena mjesta, pa je Vijeće donijelo odluku da raspiše konkurs za treći upisni rok za one studijske programe gdje nisu popunjena sva slobodna mjesta u prvom i drugom upisnom roku", rekao je Stanić.

On je podsjetio da je na julskoj sjednici Vijeća donesena odluka da svi studenti - djeca palih boraca imaju pravo da budu upisani na Univerzitet, pod uslovom da ispunjavaju elemente iz konkursa.

Stanić je naveo da je Vijeće raspravljalo i o zahtjevima Studentske organizacije Univerziteta u Banjaluci /SOBL/, ističući da je u tolerantnoj i kolegijalnoj atmosferi zaključeno da sva ta pitanja mogu da budu riješena na zadovoljstvo i studenata i profesora.

"Nema tabu tema u komunikaciji studenata i profesora i nema pitanja koje ne može biti riješeno na način da to bude u funkciji razvoja Univerziteta", rekao je Stanić.

On je istakao da će Kolegijum Univerziteta u proširenom sastavu donijeti odluku o broju ispita koji se iz prethodne godine mogu prenijeti u narednu, te ostalim uslovima za upis na više godine studija do kraja ovog mjeseca.

Predsjednik SOBL-a Dejan Kragulj rekao je novinarima da je donošenje odluka po zahtjevima studenata u većem dijelu odgođeno za neku od narednih sjednica Naučno-nastavničkog vijeća ili Senata Univerziteta.

"Nama je posebno žao što danas nije donesena odluka o uspostavljanju studentskog predstavničkog tijela, a SOBL se obavezuje da svoje akte prilagodi i uskladi prema novom Zakonu o visokom obrazovanu i u skladu sa Statutom Univerziteta i obezbijedi dalje djelovanje u smislu zaštite prava i interesa studenata", rekao je Kragulj.

On je istakao da do sada u Zakonu nisu bila predviđena studentska predstavnička tijela, tako da su se studentske organizacije organizovale kao udruženja građanja.

"Sada konačno imamo to da su studenti predviđeni i u Zakonu o visokom obrazovanju, i u Statutu Univerziteta, i ovo je prvi put poslije rata da su studenti uključeni u organe Univerziteta kao punopravni članovi, i mi trebamo u smislu člana 103 i 104 Zakona i u smislu člana Statuta da uskladimo svoje akte", rekao je Kragulj.

On je istakao da te izmjene neće biti velike, i da je uglavnom riječ o tome da članovi Skupštine SOBL-a moraju biti birani na direktnim i neposrednim izborima i dodao da su ostali dijelovi Statuta SOBL-a u većem dijelu u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju.