Navigacija
Viber

Riješiti pitanje matičnosti fakulteta

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte
BANJALUKA, 19. SEPTEMBRA  - Savez studenata Tehnološkog fakulteta u Banjaluci uputio je dopis ministru prosvjete i kulture RS Antonu Kasipoviću i članovima Nastavno-naučnog vijeća Univerziteta u Banjaluci u kome navodi da očekuje da se što hitnije riješi pitanje matičnosti fakulteta za pojedine naučne oblasti.

U dopisu se ističe da prema ranijem prijedlogu Tehnološki fakultet u Banjaluci ne bi imao pravo na biološko-tehnološki-prehrambeni studijski program što je neprihvatljivo za studente ovog fakulteta i sam fakultet, jer na osnovu tog prijedloga "neki studenti ne bi mogli da nastave dalje usavršavanje na Tehnološkom fakultetu".

Iz Saveza studenata navode da je njihove zahtjeve da biološko-tehnološki-prehrambeni studijski program ostane u sastavu Tehnološkog fakulteta svojim potpisom podržalo i 40 profesora, asistenata i saradnika ovog fakulteta.

"U dopisu smo se pozvali na međunarodni dokument `Frascati manual 2002` koji jasno razdvaja oblast poljoprivrede i agronomije od oblasti prehrambenog inženjerstva i tehnologije" - kažu u Savezu studenata Tehnološkog fakulteta i negiraju stav da biološko-tehnološki-prehrambeni studijski program treba da bude u sastavu Poljoprivrednog fakulteta.