Navigacija
Viber

Dodik protiv da i deca ministara budu na listi

KonkursiUniverzitet u Banjoj Luci
BANJALUKA – Ombudsman RS Nada Grahovac juče je pozvala rukovodstvo Fondacije „Dr Milan Jelić“ da preispita odluku o izboru studenata za stipendiju i da objavi rang listu svih kandidata koji su konkurisali, njihova godišta i prosek ocena i na taj način vrati poverenje u institucije sistema.

Objavljivanje spiska studenata koji su dobili stipendije izazvalo je veliko interesovanje javnosti, a usledile su kritike što su na spisku i deca nekolicine ministara u Vladi RS i javnih ličnosti. Premijer Dodik je zatražio da svi ministri, njihovi pomoćnici, dekani, rektori i drugi državni službenici čija su deca dobila stipendiju, povuku njihova imena s liste.
„Sve dok se na spisku nalazi ijedno ime koje ne ispunjava tražene uslove ili je izostavljeno samo jedno ime koje pripada najboljima, niste opravdali poverenje koje vam je ukazano pri objavljivanju jednog plemenitog i odgovornog zadatka“, navela je Nada Grahovac u otvorenom pismu predsedniku Upravnog odbora Fondacije Mirku Stojiću i direktoru Fondacije Nini Jauzu.
U pismu se navodi da je javnosti saopšten broj stipendista, iznos stipendija, kriterijumi koji se moraju ispunjavati i deficitarna zanimanja, ali da javnosti nisu jasni kriterijumi po kojima se odlučivalo o izboru kandidata, odnosno da je „već svima jasno da se u mnogo čemu odstupilo od onoga što je utvrđeno“.
Ombudsman RS podseća da su osnivanjem Fondacije za stipendiranje najboljih učenika i studenata po prvi put na prostorima RS trebali biti prepoznati i nagrađeni najbolji i da bi sve bilo idealno da je takva ideja realizovana na način na koji su svi očekivali.
Direktor Fondacije Nino Jauz izjavio je da su svi kandidati imali isti tretman i da niko nije protežiran, bez obzira na to ko su mu roditelji.
„Naravno da podšku treba dati onima koji su lošijeg imovinskog stanja i to ćemo ubuduće uraditi. Sigurno je da je stipendija njima potrebnija, ali ako neko ispunjava uslove, a konkurisao je onda niko u Fondaciji nije mogao da ga eliminiše samo zato što je dobrog imovinskog stanja“, rekao je Jauz.
On podseća da su uslovi za konkurs bili uspeh studenta u dosadašnjem školovanju i svim drugim aktivnostima-sportu, umetnostima, kulturnom radu, usavršavanju i takmičenjima. Kriterijumi su bili prosek ocena, godina studija, uspesi na takmičenjima, usavršavanju studenata, društvene aktivnosti i preporuke koje su studenti dostavili.

Premijer kritikovao kriterijume Fondacije

Članovi Fondacije su informisali i premijera Dodika o načinu raspisivanja konkursa i kriterijumima po kojima su dodeljivane stipendije.
„Premijer nam je sugerisao da ubuduće obratimo više pažnje na imovinsko stanje mladih kojima ćemo davati podršku“, rekao je Jauz.
Od 672 kandidata stipendiju je dobilo 130 studenata, a iznosi stipendija se kreću od 400 do 800 KM. Fondacija je najpre izabrala 50, pa 82 studenta koji su trebali dobiti stipendije od 500 do 1.000 KM. Nakon intrervencije premijera RS iznos stipendija je smanjen kako bi se povećao broj stipendista.