Navigacija
Viber

PISMO REKTORA

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte
Poštovane kolegice i kolege,
studenti Univerziteta u Banjoj Luci,
                           
Obraćam vam se u povodu predstojećih izbora za Studentsko predstavničko tijelo, koje sam, po ovlašćenju Nastavno-naučnog vijeća Univerziteta, raspisao za 15. april 2008. godine.

Na žalost, još uvijek nemamo konstituisano Studentsko predstavničko tijelo, kao tijelo koje treba da profilira i zastupa interese naših studenata u organima Univerziteta (Senatu, Upravnom odboru, disciplinskim komisijama i slično). Ne upuštajmo se u ovom trenutku, niti poslije u razloge zašto Studentsko predstavničko tijelo nije konstituisano do oktobra 2007., kako je to predviđeno Zakonom o visokom obrazovanju.

Okrenimo se i posvetimo predstojećem zadatku - izborima, te radu Studentskog predstavničkog tijela, nakon obavljenih izbora.

Kako rekoh, 15.04.2008. godine na svakom od naših fakulteta studenti biraju po tri predstavnika u Studentsko predstavničko tijelo. Nekoliko dana poslije tih izbora, Studentsko predstavničko tijelo biraće 4 predstavnika u Senat Univerziteta i jednog predstavnika u Upravni odbor Univreziteta. Tek nakon tih izbora moguće je konstituisati Senat i Upravni odbor Univerziteta.

Na osnovu prethodno rečenog može se zaključiti, poštovane kolege i kolegice studenti, da su izbori za Studentsko predstavničko tijelo uslov za normalizaciju rada organa Univerziteta.

Sa izborom studenata u tim organima stvoriće se uslovi za:
-    učešće studenata u unapređenju nastavnog procesa,
-    ključni doprinos studenata u borbi protiv korupcije na fakultetima,
-    učešće studenata u rješavanju pitanja studentskog standarda,
-    pokretanje inicijative za analizu i reformu ispitnog procesa, kroz aktivno učešće u donošenju pravila studiranja, i slično.

Ostvarivanjem prethodnog, dokazivaćemo i dokazati da za vaše profesore, za vaš Univerzitet vi ne predstavljate redni broj sa upisne liste ili sa spiska brojeva indeksa, već ličnosti koje zrače individualnim vrijednostima; ličnosti u kojima imamo saradnike i sabesjednike; ličnosti koje će u svemu biti bolje od nas - vaših profesora; koje će nadmašiti svoje prethodnike i doseći spoznaje iz struke za koju se spremate koje mi nismo ili mogli ili znali; ličnosti čije vrijednosti hoćemo da podržimo.

Na putu ostvarenja prethodno zacrtanog imamo jedan tehnički zadatak - izbor onih studentskih predstavnika koji će energično, revnosno, argumentovano i razumno promovisati sve vaše interese, u cilju završetka studija na vrijeme i sa što više vrijednih stručnih spoznaja iz studijskog programa koji pohađate.
STOGA, UVAŽENE KOLEGICE I KOLEGE, STUDENTI, POZIVAM VAS DA IZAĐETE NA IZBORE I TIME DATE SVOJ DOPRINOS RAZRJEŠENJU SADAŠNJE BLOKADE RADA ORGANA UNIVERZITETA I VIŠE OD TOGA - RAZVOJU UNIVERZITETA.

A poslije izbora, drage kolegice i kolege, ja vas molim za saradnju, dijalog i interakciju u nastavnom i nenastavnom procesu, jer samo tako, sva iskušenja i neizvjesnosti na koje ćemo zajedno nailaziti možemo dočekati i rješavati sa mirnoćom razumnih, sa odlučnošću hrabrih.      


R E K T O R
Prof. dr Stanko Stanić