Navigacija
Viber

O uslovima za upis godine

KonkursiUniverzitet u Banjoj Luci
Senat Univerziteta u Banjoj Luci donio je Odluku o uslovima upisa viših godina studija u školskoj 2008/2009. godini, gdje uslov upisa u II godinu školske 2008/2009. godine imaju studenti koji su položili sve ispite iz I godine. Ovo se odnosi na studente koji su se upisali na fakultet u školskoj 2007/2008. godini. Ukoliko studentu ostane samo jedan ispit da bi se upisao u II godinu studija postojaće mogućnost da dobije još jedan rok. Studenti koji se upisuju u III i više godine studija u školskoj 2008/2009. godini imaju pravo prenosa tri ispita, a to su studenti koji su se upisali na fakultet do školske 2007/2008. godine. Nastavno-umjetnička vijeća fakulteta/Akademije su ovlašćena da donesu Odluku o tome koji nastavni predmeti ne mogu biti preneseni u III, IV, V i VI godinu studija.