Navigacija
Viber

O akademskom kalendaru

KonkursiUniverzitet u Banjoj Luci
Senat Univerziteta u Banjoj Luci usvojio je Akademski kalendar za školsku 2008/2009. godinu. Nastava u zimskom semestru (15 sedmica) sa redovnom i povremenom provjerom znanja traje od 15. septembra do 27. decembra 2008. godine za prvu godinu studija, a od 06. oktobra 2008. godine do 24. januara 2009. godine za starije godine studija. Nastava u ljetnom semestru (15 sedmica) sa redovnom i povremenom provjerom znanja traje od 09. februara do 25. maja 2009. godine za prvu godinu studija i od 01. marta do 15. juna 2009. godine za starije godine studija.