Navigacija
Viber

Počeo drugi upisni rok

KonkursiUniverzitet u Banjoj Luci
Upis brucoša (prijem dokumenata) na Univerzitetu u Banjoj Luci na drugom upisnom roku u prvu godinu I ciklusa u školskoj 2008/2009. godini počinje 18. avgusta i traje do 23. avgusta 2008. godine.

Prijemni ispit, odnosno ispit za provjeru sklonosti i sposobnosti biće održan 27. avgusta sa početkom u 9.00 časova.

Redoslijed kandidata biće utvrđen na osnovu opšteg uspjeha iz svih predmeta i razreda srednje škole i rezultata prijemnog ispita, odnosno ispita za provjeru sklonosti i sposobnosti.

Broj bodova ostvaren na osnovu opšteg uspjeha dobija se tako da se prosječna ocjena iz svih predmeta četvorogodišnje srednje škole pomnoži sa brojem 10. Na osnovu člana 8. Zakona o visokom obrazovanju Republike Srpske i člana 7. Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini pravo pristupa visokom obrazovanju u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini imaju sva lica koja su završila četvorogodišnju srednju školu.

Kandidat na prijemnom ispitu može ostvariti najviše 50 bodova.

Po oba mjerila moguće je ostvariti najviše 100 bodova (50 bodova ostvarenih na osnovu opšteg uspjeha i 50 bodova ostvarenih na prijemnom ispitu).

U slučaju istog broja bodova dva ili više kandidata, prednost ima kandidat sa većim brojem bodova ostvarenim na prijemnom ispitu, odnosno ispitu za provjeru sklonosti i sposobnosti.

Pravo upisa nemaju kandidati koji na prijemnom ispitu, odnosno ispitu za provjeru sklonosti i sposobnosti nisu ostvarili najmanje 15 bodova, odnosno najmanje 25 bodova na Akademiji umjetnosti.

Rezultati drugog upisnog roka biće objavljeni 30. avgusta do 14.00 časova, a upis primljenih kandidata obavljaće se od 01. do 09. septembra 2008. godine.

Na organizacionim jedinicama Univerziteta u Banjoj Luci na kojima i poslije drugog upisnog roka ostane slobodnih mjesta organizovaće se i treći upisni rok.

Naknada ze tehničke usluge i direktne materijalne troškove u vezi sa polaganjem prijemnog ispita na Univerzitetu u Banjoj Luci iznosi 60 KM, odnosno 70 KM na Akademiji umjetnosti i uplaćuje se u organizacionim jedinicama Univerziteta u Banjoj Luci prilikom podnošenja prijave na konkurs.

Kandidat za upis dužan je podnijeti sljedeće dokumente:
1.    Izvod iz matične knjige rođenih;
2.    Originalna svjedočanstva o završenim razredima srednjeg obrazovanja i original diplomu o položenom maturskom ispitu, odnosno završnom ispitu;
3.    Dokaz o uplati prijemnog ispita;
4.    Ljekarsko uvjerenje koje izdaje Katedra za porodičnu medicinu Doma zdravlja u Banjoj Luci (odnosi se samo na Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta).