Navigacija
Viber

Izvještaj komisije za izbor saradnika

Izbori u zvanjaUniverzitet u Banjoj Luci
Komisija za izbor saradnika na Katedri za Fiziologiju:

Prof. dr Zvjezdana Rajkovača, Katedra za Fiziologiju, Medicinski fakultet Banja Luka

Prof. dr Amela Matavulj, Katedra za Fiziologiju, Medicinski fakultet Banja Luka

Prof. dr Slavimir Veljković, Katedra za Fiziologiju, Medicinski fakultet Niš

Senat Univerziteta u Banjoj Luci, na sjednici održanoj dana, 18.09. 2008. godine, odlukom broj: 05-2539-4/08 imenovao je komisiju za pisanje izvještaja za izbor saradnika na Katedri za Fiziologiju Medicinskog fakulteta u Banjoj Luci u sljedećem sastavu:

   1. Prof. dr Zvjezdana Rajkovača, Katedra za Fiziologiju, Medicinski fakultet Banja Luka
   2. Prof. dr Amela Matavulj, Katedra za Fiziologiju, Medicinski fakultet Banja Luka
   3. Prof. dr Slavimir Veljković, Katedra za Fiziologiju, Medicinski fakultet Niš

 

      Komisija podnosi sljedeći izvještaj:
      

I Z V J E Š T A J

KOMISIJE O PRIJAVLJENOM KANDIDATU ZA IZBOR U ZVANJE

I PODACI O KONKURSU

Konkurs objavljen: 09.07. 2008. godine, Glas Srpske

Uža naučna/umjetnička oblast: Fiziologija

Naziv fakulteta: Medicinski fakultet Univerziteta u Banja Luci

Broj kandidata koji se biraju: 2

Broj prijavljenih kandidata: 1
 

II PODACI O KANDIDATU
 

Kandidat

1. Osnovni biografski podaci

Ime, srednje ime i prezime: Želimir (Pajo) Erić

Datum i mjesto rođenja: 31.03.1973. Zvornik

Ustanove u kojima je bio zaposlen: Opšta Bolnica Zvornik

Zvanja/ radna mjesta: doktor medicine-sekundarac

Naučna/umjetnička oblast: Hirurgija

Članstvo u naučnim i stručnim organizacijama ili udruženjima: Matica Srpska, Društvo lekara Vojvodine Srpskog lekarskog društva, Komora doktora medicine Republike Srpske.
 

2. Biografija, diplome i zvanja

Osnovne studije:

Naziv institucije: Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Mjesto i godina završetka: Novi Sad, 2005.

Prosječna ocjena u toku osnovnih studija: 8,05 ( osamnulapet)

Ocjena iz predmeta Fiziologija: 10 ( deset)
 
 
 

Postdiplomske studije
:

Naziv institucije: Medicinski Fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Mjesto i godina završetka: Diplomske akademske studije-master upisao 2005. godine, rok za odbranu završnog rada 20.06. 2009. godine.

Naziv završnog rada: Odlukom NN veća Medicinskog fakulteta u Novom Sadu,od 20.06.2006. prihvaćena tema pod naslovom: Serumski interleukin 6 i interleukin 8, kao potencijalni pokazatelji bakterijske infekcije i prevremenog porođaja.

Mentori: Akademik Vera Jerant-Patić i Prof. dr Mirjana Bogavac.

Uža naučna/umjetnička oblast: Imunologija, Reproduktivna Imunologija.
 

Doktorat:

Naziv institucije: Doktorske studije iz oblasti Kliničke medicine upisao 2008. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu.

Mjesto i godina završetka:

Naziv disertacije:

Uža naučna/umjetnička oblast:
 
 
 
III  ZAKLJUČNO MIŠLJENJE
 

Na osnovu uvida u priloženu dokumentaciju kao i stečenih zakonskih uslova ("Zakon o visokom obrazovanju Sl.Gl. RS broj 80/06 i izmjena i dopuna Zakona o visokom obrazovanju Sl.Gl. RS broj 30/07), Komisija predlaže Nastavno-naučnom vijeću Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci da izabere doktora medicine ŽELIMIRA ERIĆA u zvanje ASISTENTA na predmetu FIZIOLOGIJA na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci.
 

30.09. 2008. godine, Banja Luka, Niš
 

                                                Članovi Komisije:
 

                                                                                                 1. Prof. dr Zvjezdana Rajkovača
 

                                                                                                2. Prof. dr Amela Matavulj
 

                                                                                                3. Prof. dr Slavimir Veljković