Navigacija

Arhiva novosti

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke radova na izgradnji pješačkih staza u zaštićenom području "Univerzitetski grad" za potrebe Instituta za genetičke resurse Univerziteta u Banjoj Luci

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke radova na izgradnji pješačkih staza u zaštićenom području "Univerzitetski grad" za potrebe Instituta za genetičke resurse Univerziteta u Banjoj Luci. Prilog: Odluka o izboru

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke poljoprivredne mehanizacije – nošena traktorska testera za mehanizovanu rezidbu voćaka za potrebe Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke poljoprivredne mehanizacije – nošena traktorska testera za mehanizovanu rezidbu voćaka za potrebe Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. PRILOG: Obrazac realizacije ugovora.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke mjerača sadržaja hlorofila  u okviru realizacije projekta „Monitoring obezbijeđenosti poljoprivrednih usjeva mineralnim materijama metodom daljinske detekcije“ Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci – LOT 2

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke mjerača sadržaja hlorofila  u okviru realizacije projekta „Monitoring obezbijeđenosti poljoprivrednih usjeva mineralnim materijama metodom daljinske detekcije“ Arhitektonsko-građevinsko-geod...

Počela sa radom Pravna klinika

Pravna klinika o ljudskim pravima, počela je sa radom 14. septembra 2021. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci. Prisutne je u ime Pravnog fakulteta pozdravio dekan prof. dr Željko Mirjanić, a ispred Savjeta Evrope se obratila Biljana S...

Rektor razgovarao sa ambasadorom Italije u BiH

Rektor Univerziteta u Banjoj Luci prof. dr Radoslav Gajanin i ambasador Italije u Bosni u Hercegovini Marko di Ruca, razgovarali su 14. oktobra 2021. godine o dosadašnjoj saradnji između Univerziteta u Banjoj Luci i italijanskih visokoškolskih ustanova.  ...

Izložba o Milevi Marić Ajnštajn

Otvaranje izložbe o Milevi Marić Ajnštajn, naučnici, matematičarki i fizičarki sprskog porijekla, zakazano je 18. oktobra 2021. godine u 13 časova, u prostorijama Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Riječ je o izložbi koja na s...