Navigacija
Viber

Obavještenje za studente prve godine deficitarnih studijskih programa

KonkursiUniverzitet u Banjoj Luci
POŠTOVANI STUDENTI,

Vaši podaci, potrebni Vladi Republike Srpske za uplatu novčane pomoći, nalaze se na web stranici univerziteta: www.unibl.org/uni/sajt/doc/File/Spisak_studenata.xls. Trebate provjeriti da li su tačni i eventualne greške dostaviti, najkasnije do 12 sati u ponedjeljak 08.12.2008., studentskoj službi vašeg fakulteta ili direktno u rektorat na tel. 321-173 ili na faks br 315-694.

Naročitu pažnju obratite na brojeve vaših TEKUĆIH ILI ŽIRO RAČUNA. U vašem je interesu da ti brojevi budu tačni. Ne morate se mučiti oko računa banke, dovoljan je naziv banke.


S poštovanjem,

PROREKTOR ZA NISP:
Prof. dr Simo Jokanović