Navigacija
Viber

Univerzitet i AGF potpisali Sporazum o poslovnoj saradnji sa Republičkom upravom za geodetske i imovinsko-pravne poslove Banja Luka

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte
Rektor Univerziteta u Banjoj Luci, prof. dr Stanko Stanić i dekan Arhitektonsko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, prof. dr Milenko Stanković, potpisali su Sporazum o poslovnoj saradnji i Ugovor o poslovnoj saradnji sa direktorom Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Banja Luka, dr Tihomirom Gligorićem, u ponedjeljak, 01. decembra 2008. godine. Potpisivanju Sporazuma prisustvovao je i Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske, g-din Anton Kasipović.

Osnovni oblici saradnje između potpisnika Sporazuma su: razmjena iskustava i dostignuća u nauci, nastavi i struci; zajednička organizacija i realizacija naučnih istraživanja, rad na izdavanju zajedničkih naučnih monografija, zajedničko organizovanje i učešće na naučnim simpozijumima, konferencijama i seminarima u zemlji i inostranstvu; pružanje usluga naučnim radnicima jedne od ugovorenih strana za korišćenje istraživačkih laboratorija druge ugovorene strane; međunarodna razmjena istraživača radi učešća u zajedničkim istraživanjima; razmjena iskustava i saradnje na rješavanju konkretnih stručnih problema; organizovanje zajedničkog nastupa na konkursima (domaćim i međunarodnim) za naučna istraživanja, primjena teoretskih iskustava u praksi i obuka kadra; korišćenje instrumenata i opreme, kopija raznih geodetskih podloga, skica, fotoskica, geodetskih obrazaca, kao i kopija raznih vrsta geodetskih elaborata za potrebe izvođenja nastave; saradnja u organizovanju obuke, stručne prakse i obrazovanja; organizovanje zajedničkih i stručnih predavanja; sufinansiranje i stipendiranje najboljih studenata; kontinuirani informacioni kontakt – linkovanje veza i razmjena informacija.

Ugovorom o poslovnoj saradnji Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Banja Luka u cilju realizacije Sporazuma o poslovnoj saradnji izdvojiće 100.000 KM za stipendiranje šest studenata na studijskom programu Geodezija na Arhitektonsko-građevinskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci (u iznosu od 18.000 KM, od čega mjesečni iznos stipendije po studentu iznosi 250,00 KM) i za tehničko opremanje praktikuma Arhitektonsko-građevinskog fakulteta - studijski program Geodezija (u iznosu od 82.000 KM).