Navigacija
Viber

Mašinski fakultet: Izvještaj komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje vanrednog profesora

Izbori u zvanjaUniverzitet u Banjoj Luci
Izvještaj komisije o prijavljenom kandidatu doc. dr. sc. Nikoli Trbojeviću za izbor u zvanje vanrednog profesora iz predmeta "Projektovanje sistema zaštite na radu" možete preuzeti u .PDF formatu