Navigacija
Viber

Univerzitet u Banjoj Luci i Univerzitet Fransoa Rable u Turu, Francuska, potpisali Ugovor o saradnji

KonkursiUniverzitet u Banjoj Luci
Rektor Univerziteta u Banjoj Luci, prof. dr Stanko Stanić, 18. marta 2009. godine, u Rektoratu Univerziteta u Banjoj Luci, potpisao je Ugovor o saradnji sa Univerzitetom Fransoa Rable u Turu, Francuska (Université François-Rabelais, Tours), uz prisustvo Njene ekselencije gospođe Maris Bernio (Maryse Berniau), Ambasadora Republike Francuske u Bosni i Hercegovini.

Oba partnera će osigurati promociju i zalagaće se u najvećoj mjeri za: obostrane posjete i razmjene članova istraživačkih timova i studenata koji pripremaju svoje doktorate i zanimaju se za istraživačke problematike predviđene ugovorom i razmjenu materijala i dokumenata koji će omogućiti rasprostranjivanje rezultata sprovedenih aktivnosti.