Navigacija
Viber

Potpisivanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

Univerzitet u Banjoj Luci potpisao ugovore o naučno-stručnoj i poslovnoj saradnji sa šest zdravstvenih institucija Republike Srpske

Rektor Univerziteta u Banjoj Luci, prof. dr Stanko Stanić, u  ime Univerziteta u Banjoj Luci, potpisao je Ugovore o naučno-stručnoj i poslovnoj saradnji sa nastavnim bazama Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, tj. sa Istitutom za zaštitu zdravlja Republike Srpske, Zavodom za medicinu rada i sporta Republike Srpske, Zavodom za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju ''Dr Miroslav Zotović'', Banja Luka, Domom zdravlja Banja Luka, Kliničkim centrom Banja Luka i Institutom za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i balneoklimatologiju ''Mlječanica'', Kozarska Dubica, u prostorijama Rektorata Univerziteta u Banjoj Luci, u četvrtak, 10. septembra 2009. godine.

Svečanoj ceremoniji potpisivanja ugovora prisustvovali su ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, g-din Ranko Škrbić, načelnik odjeljenja za visoko obrazovanje Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, g-đa Biljana Vojvodić i rukovodstvo Univerziteta u Banjoj Luci.